Dynasty tietopalvelu Haku RSS Helsingin seurakuntayhtymä

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://hsrky-fi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://hsrky-fi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Yhteinen kirkkoneuvosto
Pöytäkirja 28.11.2019 Pykälä 341


31/2019

 

341 §

Vuoden 2019 talousarvion toteutumisvertailu 30.9.2019

 

Päätösehdotus

Seurakuntayhtymän johtaja Juha Rintamäki

Yhteinen kirkkoneuvosto päättää merkitä vuoden 2019 talousarvion
toteutumistilanteen per 30.9.2019 tiedoksi.

 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

 

Selostus

Oheisissa liitteissä on talouspalveluiden laatima vuoden 2019 talousarvion toteutumisvertailu käyttötalousosasta, tuloslaskelmasta, investointiosasta ja rahoitusosasta sekä tämänhetkisiin tietoihin perustuva ennuste talousarvion toteutumasta vuoden loppuun mennessä.

Talousarvion toteutuma on ajalta 1.1.- 30.9.2019. Luvut on osto- ja myyntilaskujen osalta kirjattu suoriteperusteisesti. Luvut eivät sisällä lomapalkkojen, korkojen, vakuutusten yms. jaksotuksia.

 

Käyttötalousosa

Toimintakate on syyskuun lopulla - 59,9 milj. euroa (70%). Käyttötalouden ennakoidaan pysyvän talousarviossa, toimintakate - 85,1 milj. euroa.

 

Tuloslaskelmaosa

Vuoden 2019 talousarviossa verotulojen ja valtionrahoituksen määräksi on arvioitu 93,2 milj. euroa. Vuoden 2018 tilinpäätöksessä verotulojen määrä oli 91,7 milj. euroa. Syyskuun loppuun mennessä kirkollisverotuloja on tilitetty 60,1 milj. euroa, joka on 9,4 % (6,2 milj. euroa) vähemmän kuin edellisenä vuonna samaan aikaan. Kirkollisverotulojen vuoden 2019 tilityksiin on tullut muutos niin, että tilitysten oikaisuja tehdään joka kuukausi joustavasti eikä vuoden lopulla kuten aiemmin. Tämän vuoksi veronpalautuksia ja lisäveroja on tänä vuonna maksettu edellisvuosia aiemmin elo-syyskuussa. Verotilityksissä on paljon muutoksia ja poikkeuksia viime vuoteen verrattuna ja verotilitysten vertailua viime vuoden vastaavaan ajankohtaan ei voi tehdä. Tässä vaiheessa kirkollisverotulojen ennakoidaan toteutuvan talousarvion mukaisina. Sijoitustoiminnan toteutunut nettotulos 30.9.2019 on 18,1 milj. euroa. Realisoimattomien arvopaperisijoitusten arvonalentumisten muutos 30.9 oli 13,1 milj. euroa (sijoitusten arvo noussut vuoden alusta kurssikehityksestä johtuen).

Arvonalennukset huomioiden, vuosikate on 19 milj. euroa. Vuosikate ilman arvonalennusten muutosta, on 5,9 milj. euroa ja ennuste vuodelle 2019 on 4,7 milj. euroa. Tilikauden tuloksen ennustetaan olevan -3,1 milj. euroa ilman arvonalennusten muutosta. Poistot per 30.9.2019 ovat 6,4 milj. euroa, mikä on 1,3 milj. enemmän kuin talousarviossa johtuen ICT-investoinneista.

 

Investointiosa

Investointien toteutuminen 30.9.2019 oli 50 %. Ennusteen mukaan investoinnit tulevat olemaan vuonna 2019 yhteensä 20,7 milj. euroa ja ylittävät näin 4,2 milj. euroa talousarvion.

 

Rahoitusosa

Investointiosaan budjetoidut kiinteistöjen (pysyvien vastaavien) myynnit eivät toteudu tänä vuonna ja myyntitulot jäävät n. 3 milj. euroa alle talousarvion. Tytäryhtiöille (As Oy Hgin Suonionkatu 7 ja As Oy/Kiinteistö Oy Haagan Pappilantie 2 A ja B) annettujen lainojen vaikutus rahavarojen muutoksessa on 4,6 milj. euroa. Ennusteen mukaan kassavarat pienenevät 20,5 milj. euroa, mikä on 8,8 milj. euroa enemmän kuin talousarviossa.

 

Liitteet

8

Käyttötalousosan toteutumisvertailu 30.9.2019

9

Tuloslaskelmaosan toteutumisvertailu 30.9.2019

10

Rahoitusosan toteutumisvertailu 30.9.2019

11

Investointiosan toteutumisvertailu 30.9.2019