Dynasty tietopalvelu Haku RSS Helsingin seurakuntayhtymä

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://hsrky-fi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://hsrky-fi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Haagan seurakunnan seurakuntaneuvosto
Pöytäkirja 28.10.2019 Pykälä 105


575/2019

 

105 §

Vuoden 2020 kolehtisuunnitelman vahvistaminen

 

Päätösehdotus

 

Seurakuntaneuvosto vahvistaa liitteenä olevan suunnitelman vuoden 2020 päiväjumalanpalveluksissa kannettavista kolehdeista.

 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

 

 

Tiivistelmä

Seurakuntaneuvosto antaa kirkkoherralle valtuuden vaihtaa kolehtien keräyspäivää tarpeen niin vaatiessa.

Selostus

Kirkkojärjestyksen 2 luvun 8 § mukaan kirkkoneuvosto tai seurakuntaneuvosto vahvistaa suunnitelman niistä päiväjumalanpalveluksissa kannettavista kolehdeista, joista ei ole määrätty kirkkolain 22 luvun 2 §:n 1 momentin 9 kohdan mukaisesti. Mainitussa kirkkolain kohdassa säädetään, että kirkkohallituksen tehtävänä on määrätä, mihin yleisiin tarkoituksiin kolehteja on päiväjumalanpalveluksessa kannettava.  Seurakunnassa tulee laatia suunnitelma vuoden aikana koottavista kolehdeista. Suunnitelman tulee sisältää kirkkohallituksen ja tuomiokapitulin päättämät kolehdit.  Seurakuntaneuvosto valitsi kokouksessaan 7.10. työryhmän valmistelemaan ehdotusta niistä vuoden 2019 pyhäpäivinä kannettavista kolehdeista, joiden kohde on seurakunnan päätettävissä. Työryhmään valittiin Anne Heikkinen, Pauliina Alanko ja Heikki Nenonen. Työryhmä valmisteli liitteenä olevan ehdotuksen.

Liitteet

1

Vuoden 2020 kirkkokolehdit