Dynasty tietopalvelu Haku RSS Helsingin seurakuntayhtymä

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://hsrky-fi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://hsrky-fi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Haagan seurakunnan seurakuntaneuvosto
Pöytäkirja 28.10.2019 Pykälä 106


557/2019

 

106 §

Vuoden 2020 henkilöstön koulutussuunnitelman hyväksyminen

 

Päätösehdotus

 

Hyväksytään Haagan seurakunnan henkilöstön koulutussuunnitelma vuodelle 2020.

 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

 

 

Selostus

Haagan seurakunnan vuoden 2020 henkilöstön koulutussuunnitelma vuodelle perustuu tiimeissä käytyihin keskusteluihin strategisista linjoista, toimintaympäristön muutoksista ja niistä nousseista osaamistarpeista. Vuoden 2020 koulutuksessa painotetaan neljään teemaan: 1. vahvaan vaikuttavuuteen ja läsnäoloon sosiaalisessa mediassa, 2. jalkautuvaan ja verkostoituvaan työhön koko seurakunnan alueella, 3. Sunnuntai kirkolla -tapahtuman kehittämiseen koko työyhteisön voimin sekä 4. pidämme esillä globaalia näkökulmaa paikallisesti ja kansainvälisesti. Työssäjaksamisesta ja hyvinvoinnista tulee huolehtia muutosten ja henkilöstövaihdosten keskellä.

 

Hsrkyn voimassa olevan Henkilöstön kehittämissäännön mukaan kolmivuotiskauden koulutussuunnittelujaksoon 2019-2021 voi sisältyä koulutuspäiviä yhteensä enintään 20 päivää työntekijää kohden. Perustelluista syistä määrä voidaan harkinnanvaraisesti ylittää. Koulutuspäivien lisäksi työntekijällä voi olla kolmevuotiskauden aikana yksi työalaan kuuluva neuvottelupäivä (mikäli työala on toiminta- ja taloussuunnitelmassaan varannut tähän rahaa) sekä Helsingin seurakuntayhtymän järjestämää ilmaista koulutusta (mm. turvakoulutus). Neuvottelupäivien kustannukset kirjataan kunkin työalan omalle kustannuspaikalle. Koulutuspäivien kustannukset puolestaan kirjataan seurakuntaneuvoston kustannuspaikalle. Henkilöstön koko kehittämissuunnitelman kokonaiskustannus on n. 12 300 euroa. Tämä kustannus on vuoden 2020 talous- ja toimintasuunnitelman mukainen.

Liitteet

2

Koulutussuunnitelma Haagan seurakunta 2020