Dynasty tietopalvelu Haku RSS Helsingin seurakuntayhtymä

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://hsrky-fi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://hsrky-fi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Yhteinen kirkkoneuvosto
Pöytäkirja 29.08.2019 Pykälä 246


32/2019

 

246 §

Investointien talousarviokehys vuosille 2020-2022 sekä investointisuunnitelma vuosille 2020-2023

 

Päätösehdotus

Seurakuntayhtymän johtaja Juha Rintamäki

Yhteinen kirkkoneuvosto päättää hyväksyä vuosien 2020-2022 investointien talousarviokehyksen investointien suunnittelua varten.

Käsittely

Tuohimäki selosti asiaa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

 

Selostus

Yhteinen kirkkoneuvosto päätti kokouksessaan 15.8.2019 / 225 § merkitä tiedoksi vuosien 2020-2022 investointien kehysbudjetin valmistelun ja valtuuttaa päätöksen valmistelijat käymään neuvottelun seurakuntien edustajien kanssa kategorian 3 mukaisista hankkeista. Yhteinen kirkkoneuvosto päätti myös, että päätös vuosien 2020-2022 investointien kehysbudjetista tehdään seuraavassa kokouksessa.

Investointisuunnitelmassa hankkeet on jaoteltu kolmeen kategoriaan. Kategoriat ovat seuraavat:

-  Kategoria 1: Toteutettavat

-    Kategoria 2: Osin velkarahoituksella toteutettavat, omarahoitusosuus 20 %

(80 % ilman verorahoitusta lainarahoituksella ja lainanhoitokulut ja -lyhennykset rahoitetaan kohteesta jatkossa saatavilla vuokratuloilla)

-  Kategoria 3: Mahdollisesti siirrettävät tai toteuttamatta jätettävät.

Yhteisen kirkkoneuvoston kokouksen 15.8.2019 jälkeen kategoriassa 3 olevien hankkeiden osalta kiinteistöjohtaja on käynyt seurakuntien edustajien kanssa tarkentavia neuvotteluja. Useimpien kohteiden osalta ehdotetaan selvitysten jatkamista. Kategoriaan 3 sisältyvistä hankkeista on erillinen perustelumuistio esityslistan liitteenä.

Varsinainen investointisuunnitelma 2020-22 tuodaan kirkkoneuvoston käsittelyyn ja yhteisen kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi talousarvion 2020 ja toiminta- ja taloussuunnitelman 2021-22 käsittelyn yhteydessä loka-joulukuussa 2019.

 

Liitteet

12

Kehys 2020-2022

13

Investointisuunnitelma 2019-2023

14

Perustelumuistio, Investoinnit