Dynasty tietopalvelu Haku RSS Helsingin seurakuntayhtymä

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://hsrky-fi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://hsrky-fi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Yhteinen kirkkoneuvosto
Pöytäkirja 29.08.2019 Pykälä 245


595/2018

 

245 §

Seurakuntayhtymän johtavien viranhaltijoiden hankintapäätösten euromääräiset rajat ja päätösten siirto-oikeuden käyttämättä jättäminen

 

Päätösehdotus

Seurakuntayhtymän johtaja Juha Rintamäki

Yhteinen kirkkoneuvosto päättää,

1)  että seuraavat viranhaltijat ja heidän sijaisikseen määrätyt viranhaltijat päättävät yhteisen kirkkoneuvoston ohjesäännössä tarkoitetuista toimialaansa koskevista hankinnoista ja palvelujen ostoista sekä niitä koskevista sopimuksista, joiden hinta ilman arvonlisäveroa on yksittäisen hankkeen osalta:

kiinteistöjohtaja enintään 300 000 euroa;

yhtymän johtaja, hallintojohtaja, yhteisen seurakuntatyön johtaja sekä tarkastuspäällikkö enintään 60 000 euroa;

2)  että kirjallisen viranhaltijapäätöksen tekemisen raja on 10 000 euroa siten, että yhteisen kirkkoneuvoston ohjesäännön nojalla viranhaltijoiden ratkaistavaksi siirretyissä asioissa, joiden hankinta- tai muu arvo on ilman arvonlisäveroa enintään 10 000 euroa, ei tehdä erillistä kirjallista viranhaltijapäätöstä, ja että

3)  yhteinen kirkkoneuvosto ei käytä siirto-oikeuttaan yllä mainituissa viranhaltijoiden ratkaistavaksi siirretyissä asioissa, joiden hankinta- tai muu arvo ilman arvonlisäveroa on enintään 30 000 euroa ja rakennushankinnoissa 80 000 euroa.

Käsittely

Esittelijä ehdotti päätösehdotukseen seuraavia muutoksia: kiinteistöjohtajan viranhaltijapäätöksen ylärajaksi ehdotetaan 200 000 euroa 300 000 euron sijasta.

Viranhaltijapäätösten alaraja säilytetään nykyisessä 5 000 eurossa, kunnes hankintojen ja laskujen sisäisen valvonnan menettelyä saadaan kehitettyä. Johtoryhmä perusti 29.8.2019 laskujen tarkastus- ja hyväksymisjärjestelmän suunnitteluryhmän. Kun prosessit ovat kunnossa, niin sen jälkeen käsitellään viranhaltijapäätösten hankintarajoja.

 

Muutettu esitys hyväksyttiin käsittelyn pohjaksi.

Päätös

Yhteinen kirkkoneuvosto päätti

1) että seuraavat viranhaltijat ja heidän sijaisikseen määrätyt viranhaltijat päättävät yhteisen kirkkoneuvoston ohjesäännössä tarkoitetuista toimialaansa koskevista hankinnoista ja palvelujen ostoista sekä niitä koskevista sopimuksista, joiden hinta ilman arvonlisäveroa on yksittäisen hankkeen osalta:

kiinteistöjohtaja enintään 200 000 euroa;

yhtymän johtaja, hallintojohtaja, yhteisen seurakuntatyön johtaja sekä tarkastuspäällikkö enintään 60 000 euroa;

2) että kirjallisen viranhaltijapäätöksen tekemisen raja on 5 000 euroa siten, että yhteisen kirkkoneuvoston ohjesäännön nojalla viranhaltijoiden ratkaistavaksi siirretyissä asioissa, joiden hankinta- tai muu arvo on ilman arvonlisäveroa enintään 5 000 euroa, ei tehdä erillistä kirjallista viranhaltijapäätöstä, ja että

3) yhteinen kirkkoneuvosto ei käytä siirto-oikeuttaan yllä mainituissa viranhaltijoiden ratkaistavaksi siirretyissä asioissa, joiden hankinta- tai muu arvo ilman arvonlisäveroa on enintään 30 000 euroa ja rakennushankinnoissa 80 000 euroa.

 

Päätöshistoria

Yhteinen kirkkoneuvosto 15.8.2019 217 §

Päätösehdotus

Seurakuntayhtymän johtaja Juha Rintamäki

Yhteinen kirkkoneuvosto päättää,

1)  että seuraavat viranhaltijat ja heidän sijaisikseen määrätyt viranhaltijat päättävät yhteisen kirkkoneuvoston ohjesäännössä tarkoitetuista toimialaansa koskevista hankinnoista ja palvelujen ostoista sekä niitä koskevista sopimuksista, joiden hinta ilman arvonlisäveroa on yksittäisen hankkeen osalta:

kiinteistöjohtaja enintään 300 000 euroa;

yhtymän johtaja, hallintojohtaja, yhteisen seurakuntatyön johtaja sekä tarkastuspäällikkö enintään 60 000 euroa;

2)  että kirjallisen viranhaltijapäätöksen tekemisen raja on 10 000 euroa siten, että yhteisen kirkkoneuvoston ohjesäännön nojalla viranhaltijoiden ratkaistavaksi siirretyissä asioissa, joiden hankinta- tai muu arvo on ilman arvonlisäveroa enintään 10 000 euroa, ei tehdä erillistä kirjallista viranhaltijapäätöstä, ja että

3)  yhteinen kirkkoneuvosto ei käytä siirto-oikeuttaan yllä mainituissa viranhaltijoiden ratkaistavaksi siirretyissä asioissa, joiden hankinta- tai muu arvo ilman arvonlisäveroa on enintään 30 000 euroa ja rakennushankinnoissa 80 000 euroa.

Käsittely

Keskustelun jälkeen asia päätettiin yksimielisesti jättää pöydälle.

Päätös

Asia jätettiin pöydälle.

 

Selostus

Yhteisen kirkkoneuvoston ohjesäännön 4 luvun 11 §:n mukaan johtavat viranhaltijat ja tarkastuspäällikkö päättävät toimialaansa kuuluvista hankinnoista ja palvelujen ostosta sekä niitä koskevista sopimuksista yhteisen kirkkoneuvoston määräämissä rajoissa. Yhteisen kirkkoneuvoston ohjesäännön 4 luvun 13 §:n mukaan 11 §:ssä tarkoitetut päätökset on saatettava yhteisen kirkkoneuvoston tietoon, ja yhteinen kirkkoneuvosto tai sen puheenjohtaja voi siirtää päätöksen yhteisen kirkkoneuvoston käsiteltäväksi. Yhteinen kirkkoneuvosto voi myös etukäteen ilmoittaa, ettei se tule käyttämään siirto-oikeuttaan.

Yhteinen kirkkoneuvosto on päättänyt edellisen kerran vuonna 2007 (25.10.2007/22 §) viranhaltijoiden ja heidän sijaisikseen määrättyjen henkilöiden hankintapäätösten euromääräiset rajat ja päättänyt kirjallisen viranhaltijapäätöksen tekemisen alarajaksi 5 000 euroa. Yhteinen kirkkoneuvosto on lisäksi päättänyt rajata siirto-oikeutensa käyttämisen ulkopuolelle ko. päätöksessä tarkemmin määritellyt, rahalliselta arvoltaan vähäisiksi katsottavat päätökset. Yhteinen kirkkoneuvosto on päättänyt jättää käyttämättä siirto-oikeuttaan päätöksissä, jotka ovat rakennusurakoiden osalta arvoltaan enintään 50 000 euroa ja muiden hankintojen osalta 15 000 euroa (summat arvonlisäverottomia).

Voimassa olevan hankintalain mukaiset kilpailuttamisen kynnysarvot ovat hankinnan sopimuskaudelta tavanomaisten tavaroiden ja palveluiden osalta 60 000 euroa ja rakennusurakoiden 150 000 euroa. Kummatkin ovat arvonlisäverottomia hintoja.  Tähän nähden yhteisen kirkkoneuvoston vuonna 2007 päättämät päätösrajat ovat vanhentuneita ja tulee päivittää vastaamaan paremmin nykyisen hankintalainsäädännön linjausta ja seurakuntayhtymässä noudatettavia päätösmenettelyjä.