Dynasty tietopalvelu Haku RSS Helsingin seurakuntayhtymä

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://hsrky-fi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://hsrky-fi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Yhteinen kirkkoneuvosto
Pöytäkirja 21.05.2019 Pykälä 176


62/2019

 

176 §

Helsingin hiippakunnan tuomiokapitulin vahvistuspäätös yhteisen kirkkovaltuuston 14.3.2019 § 32 (puistokäytävien sijoituslupa Vantaan Asolan Rekolanmetsä)

 

Päätösehdotus

Seurakuntayhtymän johtaja Juha Rintamäki

Yhteinen kirkkoneuvosto päättää merkitä tuomiokapitulin päätöksen tiedoksi ja saattaa sen myös yhteiselle kirkkovaltuustolle tiedoksi.

 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

 

Selostus

Helsingin hiippakunnan tuomiokapituli on istunnossaan 2.5.2019 § 18 vahvistanut Helsingin seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston 14.3.2019 § 32 tekemän päätöksen, joka koskee puistokäytävien sijoittamisen Vantaan Asolassa sijaitsevalle Rekolanmetsän alueelle vastikkeetta Elmon alueen ulkoilureittien ja latupohjien hallinta- ja hoitosopimuksen mukaisten ehtojen mukaisesti.

 

Päätökseen ei kirkkolain 24 luvun 6 §:n 3 momentin mukaan saa hakea muutosta.

 

Liitteet

19

Pöytäkirjanote Helsingin hiippakunnan tuomiokapituli 2.5.2019 18§