Dynasty tietopalvelu Haku RSS Helsingin seurakuntayhtymä

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://hsrky-fi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://hsrky-fi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Yhteinen kirkkoneuvosto
Pöytäkirja 21.05.2019 Pykälä 174


70/2018

 

174 §

Lähetykselle ja Kirkon ulkomaanavulle vuonna 2018 myönnettyjen kohdennettujen lähetysmäärärahojen raportit

 

Päätösehdotus

Seurakuntayhtymän johtaja Juha Rintamäki

Yhteinen kirkkoneuvosto päättää

1) merkitä tiedoksi liitteinä olevat Suomen Lähetysseuran, Suomen Pipliaseuran, Kirkon ulkomaanavun ja Helsingin diakonissalaitoksen raportit seurakuntayhtymän myöntämien kohdennettujen avustusten käytöstä vuonna 2018;

2) todeta hankkeiden toteutuneen tarkoituksenmukaisesti eikä avustusten käytön suhteen ole huomautettavaa;

3) myöntää Kirkon ulkomaanavulle oikeus käyttää aiemmin myönnetty ja käyttämättä jäänyt tuki;

4) lähettää raportit tiedoksi yhteiselle kirkkovaltuustolle.

 

Käsittely

Rolf Steffansson poistui esteellisenä (yhteisöjäävi).

Tämän pykälän tarkastajaksi valittiin Wiking Vuori.

Pöydälle jaettiin Suomen Lähetysseuran toimintakertomus ja tilinpäätös 2018 ja toiminta- ja taloussuunnitelma 2020 sekä Helsingin Diakonissalaitoksen vuosiraportti kummikylähankkeesta.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

 

Selostus

Helsingin seurakuntayhtymän vuoden 2018 talousarvioon varattiin lähetyksen ja Kirkon ulkomaanavun tukemiseen määräraha, joka oli suuruudeltaan sama kuin vuonna 2016 eli yhteensä 2 920 000 euroa. Määrärahasta 2 420 000 € osoitettiin yhteisen kirkkovaltuuston päätöksen mukaisesti kohdentamattomiin yleisavustuksiin Suomen lähetysseuralle 1 636 210 €, Suomen Pipliaseuralle 178 820 € ja Kirkon ulkomaanavulle 604 970 €. Jäljelle jäävästä määrärahasta (500 000 €) esitettiin käytettäväksi projektiluontoisiin hankkeisiin 384 106 €, jolloin 115 894 € jäi käytettäväksi vuoden 2018 aikana ennalta arvaamattomiin tarkoituksiin.

Yhteinen kirkkoneuvosto päätti kokouksessaan 22.3.2018 myöntää kustannuspaikalle 3942700001 lähetyksen ja kansainvälisen diakonian kohdennettuihin avustuksiin varatusta määrärahasta seuraavat avustukset

 

SUOMEN LÄHETYSSEURA

Paulinumin teologisen seminaarin tukeminen Namibiassa 10.000 €

Bench Majin äidinkielisen opetuksen kehittäminen Etiopiassa 30.000 €

Ihmiskaupan uhrien tukeminen Kambodžassa 25.000 €

Ruokaturvan kehittäminen Kambodžassa 34.377 €

AIDS-orpojen tukeminen Etiopiassa 15.000 €

Rauhantyön tukeminen Syyriassa 50.000 €

SUOMEN LÄHETYSSEURA YHTEENSÄ 164.377 €

 

SUOMEN PIPLIASEURA

Lomwenkielisen vanhan testamentin raamatunkäännös Malawissa  17.000 €

Oshikwanyaman ja oshindongan käännöshankkeisiin Namibiassa 20.000 €

Vähemmistökielten raamatunkäännösten loppuunsaattaminen Sambiassa 10.000 €

Lukutaitoa naisille –hanke Afrikassa 23.000 €

Uuden testamentin suomenkielinen käännös digitaaliseen käyttöympäristöön 10.000 €

SUOMEN PIPLIASEURA YHTEENSÄ 80.000 €

 

KIRKON ULKOMAANAPU

Myanmarin pakolaisten auttamisprojekti Bangladeshissa 57.029 €

KIRKON ULKOMAANAPU YHTEENSÄ 57.029 €

 

HELSINGIN DIAKONISSALAITOS

Kummikylähanke Romanian Valea Seacăan ja ja Mizilissä 42.700 €

Liikkuvan väestön palvelukeskus Hirundo 40.000 €

HELSINGIN DIAKONISSALAITOS YHTEENSÄ 82.700 €

 

MAF SUOMI - SUOMEN LÄHETYSLENTÄJÄT RY

Vuosittainen 20.000 €:n määräraha MAF:n lentokoneilla tehtävään työhön ja Roy Rissasen palvellessa Mongoliassa lentäjänä varat käytetään ensisijaisesti hänen lähettämiseen lähetyslentotyön tehtäviin.

Määrärahaa ei myönnetä.

MAF SUOMI - SUOMEN LÄHETYSLENTÄJÄT RY YHTEENSÄ 0 €

 

Näistä avustuskohteista pyydettiin toimittamaan raportit 30.4.2019 loppuun mennessä.

Raportit vuoden 2018 kohdennettujen avustusten käytöstä ovat liitteinä. Niiden mukaan hankkeet on toteutettu tarkoituksenmukaisesti eikä avustusten käytön suhteen ole huomautettavaa. Avustuksen saajien oma sisäinen tarkastus myös valvoo avustusten käyttöä.

Raportoinnin yhteydessä Kirkon ulkomaanapu on lähettänyt seuraavan anomuksen:

”Pyydämme Helsingin seurakunnilta mahdollisuutta kohdentaa uudelleen vuonna 2016 myönnettyä kohdennettua talousarviotukea.

Kyseessä on Shoulder to Shoulder-hankkeelle v 2016 myönnetty 40 000 euron tuki, josta on käyttämättä 6312 euroa.

Pyydämme, että jäljellä olevan tuen voisi käyttää kuluvana vuonna 2019. Käyttämättä oleva tuki kohdistettaisiin aiemman suunnitelman hengen mukaisesti uskontojen väliseen ruohonjuuritason yhteistyön ja vuoropuhelun lisäämiseen. Varojen käyttösuunnitelma tälle vuodelle on järjestää

Helsingissä iso uskontojen välinen Iftar-illallinen tulevan Ramadanin aikana, yhteistyössä uskonnollisten yhteisöjen kanssa. Iftar järjestetään näillä näkymin aikavälillä 15.-30.5.2019.

Ajankohta tarkentuu, kun sopiva tila saadaan varattua.”

Avustukset on siirretty Kirkon Ulkomaanavulle jo aikaisemmin, ja koska kohde on samankaltainen, kun alkuperäisessä anomuksessa, anomus voitaneen hyväksyä.

 

Liitteet

11

SPS_Yhteistyöhankkeet_raportti 2018

12

KUA_Kohdennetun määrärahan käyttö 2018 Bangladesh

13

KUA_Kohdennetun määrärahan käyttö 2016__2017 Shoulder-to-Shoulder

14

KUA_Shoulder to Shoulder 2018 raportti

15

SLS toimintakertomus ja tilinpäätös 2018

16

SLS toiminta- ja taloussuunnitelma 2020

17

HDL Romanian kummikylähanke vuosiraportti 010418-310319