Dynasty tietopalvelu Haku RSS Helsingin seurakuntayhtymä

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://hsrky-fi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://hsrky-fi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Yhteinen kirkkoneuvosto
Pöytäkirja 25.04.2019 Pykälä 142


487/2019

 

142 §

Sovinnon kansanliikkeen konseptin käyttöönotto Helsingissä

 

Päätösehdotus

Seurakuntayhtymän johtaja Juha Rintamäki

Yhteinen kirkkoneuvosto päättää

1)    Helsingin seurakuntayhtymän osallistumisesta Sovinnon kansanliikkeen käynnistämiseen

2)    varaa osaltaan enintään 40 000€ toimintakulttuurin muutoksen kustannuspaikalta tätä varten.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

 

Selostus

Helsingin seurakuntayhtymä on ollut mukana kehittämässä Sovinnon kansanliikettä. Idea perustuu Antti Pentikäisen esitykseen, jossa sota-alueilla opittuja käytännön taitoja voidaan kouluttaa yhteisöille Suomessa sovinnon vahvistamiseksi. Valmistelua koordinoi ohjausryhmä, jota vetää Marianne Heikkilä. Seuraavaksi edessä on testausvaihe, jonka aikana on tarkoitus: 

A. Luoda Sovinnon kansanliikkeen toimintamalli dialogityöpajoilla (vrt. Toivon dialogit ja Sitran erätauko) eri osapuolien ja sidosryhmien kanssa. Taneli Heikka vetää dialogit ja laatii niiden pohjalta toimintamallin kansanliikkeen toteutuksesta. (Kustannus työpajoista ja toimintamallista yhteensä enintään 7000€.)

B. Järjestää ”Sovinnon lähettiläiden” pilottikoulutus. Koulutus perustuu Antti Pentikäisen kehittämään vertaissovittelijoiden koulutukseen, jossa laaditaan konfliktikartta ja sovitellaan todellisia konflikteja. Helsingin seurakuntayhtymän tarkoitus on tehdä tilannehuoneeseen Helsingin konfliktikartta yhdessä eri toimijoiden kanssa. Koulutuksen vaikutus arvioidaan ja siitä saatava osaaminen täydentää yhteisöjen kanssa tehtävää työtä ja tukeutuu kaupungin rikos- ja riitasovitteluun. 

Kurssi toteutetaan yhteistyössä Helsingin Seurakuntayhtymän ja Helsingin Diakonissalaitoksen kanssa. Helsingin kaupunki, Vantaan yhtymä ja kaupunki osallistuvat mahdollisesti myös kurssille. Helsingin yhtymälle esitetty budjetti on minimi, jolla kurssi voidaan toteuttaa, mutta muiden kumppanien osallistuessa sen toteutukseen he osallistuvat myös kustannuksiin.

Kurssille kannustetaan hakemaan näiden tahojen työntekijöitä, vapaaehtoisia ja sovittelun kannalta keskeisten sidosryhmien edustajia. Kurssille hakevien tulee esittää motivaatiokirje sovittelijaksi ryhtymisestä. Tavoitteena on, että kurssille osallistuisi sen toteutuksen ja suunnittelun jatkossa vastaavia työntekijöitä ja pääkaupunkiseudulla olevien todellisten konfliktien osapuolia ja sidosryhmiä. Näin kurssin toimivuutta voidaan arvioida ja kehittää todellisen tilanteen pohjalta. Kurssista laaditaan loppuarvio ja raportti suosituksineen jatkon toteutuksesta. 

Kurssi koostuu seuraavista kokonaisuuksista:

1. Kurssille hakeminen, valinta ja haastattelut.

2. Avausviikonloppu (perjantai-iltapäivästä lauantai iltaan): Esitellään sovittelun teoriaa ja tehdään konfliktikartoitus, osapuolikartoitus ja valitaan alustavat konfliktit sovitteluharjoituksiin.

3. Osallistujat haastattelee valittujen konfliktien sovittelua.

4. Työpaja prosessisuunnittelusta, dialogiharjoituksia sekä tutustumista sovittelun menetelmiin.

5. Työpaja (pe-la) sovittelun menetelmistä (menetelmä valitaan kurssilla ja kouluttajana toimii mahdollisesti kansainvälinen asiantuntija). Tapaamisen yhteydessä on klinikka sovitteluharjoituksista.

6. Lopputapaaminen, jossa arvioidaan kurssia, sovittelun toimivuutta ja laaditaan yhdessä suositus järjestäjätahoille kurssin ja sovittelun jatkon toteutuksesta. (Kustannukset enintään 12 000€, johon sisältyy kansainvälisten opettajien matkakulut.)

C. Sovinnon illan toimintamallin kehittäminen mahdollisesti ”sovintoa tuomiokirkon edessä” tyyppiseksi suurkonsertiksi. Valmistelussa otetaan huomioon vaalien kärjistämä ilmapiiri ja tarve sovinnon viestin välittämiseksi. Konsertin valmistelusta vastaa Jukka Leppilampi ja sen toteutuksessa pyritään hyödyntämään muut tilaisuudet. (Kustannukset enintään 7000€.)

D. Tv tuotannon ideointi ja testaaminen nuorten kanssa. Nuorten tavoittamiseen ja johtajuuteen kansanliikkeessä satsataan järjestämällä heille mediatyötapoja, joissa testataan sovinnon viestintää nuorten johdolla. Järjestäjinä Minna von Reiche ja Wali Hashi. (Kustannukset enintään 5000€.)

E. Sovinto kansanliikkeen viestintämarkkinointiin yhteistyökumppaneiden yhteisen työskentelyn tunnetuksi tekemiseksi helsinkiläisille sekä mahdollisia ennakoimattomia järjestelykuluja. (Kustannukset enintään 9000€)