Dynasty tietopalvelu Haku RSS Helsingin seurakuntayhtymä

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://hsrky-fi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://hsrky-fi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Yhteinen kirkkoneuvosto
Pöytäkirja 25.04.2019 Pykälä 141


471/2017

 

141 §

Pienelle parasta -tutkimuksen valmistuminen

 

Päätösehdotus

Seurakuntayhtymän johtaja Juha Rintamäki

Yhteinen kirkkoneuvosto päättää merkitä tiedoksi Pienelle parasta –tutkimuksen valmistumisen

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

 

Selostus

Helsingin seurakunnat postittavat helsinkiläisille lapsiperheille Pienelle parasta -materiaalia viisi kertaa ennen lapsen kouluikää. Materiaalit ovat tuttuja Helsingin seurakuntien kastettujen lasten koko ikäluokalle viimeisen kymmenen vuoden ajalta.

Yhteinen kirkkoneuvosto päätti 30.5.2018 (asia 471/2017:7) solmia tutkimussopimuksen Helsingin yliopiston teologisen tiedekunnan kanssa Pienelle parasta -tutkimuksen tekemisestä kokonaishintaan 20 000 euroa. Hankkeen valmistelun keskeisenä lähtökohtana olivat ne tavoitteet, joita seurakuntayhtymän puolesta on esitetty tutkimuksen sisällöstä ja lopputuotoksesta. Keskeisimpiä näistä ovat olleet seuraavat

- saadaan tieteellisesti luotettavalla ns. empiirisin tutkimusmenetelmin (tilastollinen kyselytutkimus ja haastattelututkimus) tavalla selvitettyä tietoa siitä, miten seurakuntien Pienelle parasta ‑uskontokasvatushanke, sen materiaalit ja toimintatavat on hankkeen piirissä olleiden perheiden keskuudessa otettu vastaan ja koettu

- saatuja tutkimustuloksia arvioidaan uskontokasvatuksen teoreettisessa kontekstissa ja osana kirkolliselle uskontokasvatukselle asetettuja tavoitteita

- hankkeesta tuotetaan tieteellisiä tutkimustuloksia popularisoiva julkaisuteksti, joka esittämistapansa ja laajuutensa puolesta vastaa teosta Minna Rikkinen: Palasin. Helsinkiläisten kirkkoon liittyneiden palaute. Kirkko Helsingissä -julkaisuja 4. 2016.

- tutkija on käytettävissä 1–2 neuvottelu- tai seminaaritilaisuudessa, jossa seurakuntayhtymän henkilöstö ja vastuunkantajat pääsevät keskustelemaan tutkimuksen tuloksista ja johtopäätöksistä

Tutkijaksi yliopisto ehdotti ja valittiin TM, tutkijakoulutettava Kanerva Lattu. Tutkimus toteutettiin suunnitelman mukaan. Sen taittoi ja kuvitti Poppius & co. Tutkimusraportti julkistettiin 10.4.2019.

Tutkimus täytti sille asetetut tavoitteet. Tutkimustuloksia käytetään pohjana mietittäessä Pienelle parasta -toiminnan jatkoa Helsingissä, mikä toteutuu osana TKM7 kristillisen kasvatuksen hanketta eli Kasvu hyvään elämään -hanketta.

Tutkimuksen tulokset

Tutkimusaineisto koostui 153 kyselyvastauksesta ja kymmenestä haastattelusta. Suurin osa tutkimukseen vastanneista oli niitä, jotka kertoivat Pienelle parasta -materiaalien käytöstä perheessä. Arviot materiaaleista ovat keskimäärin myönteisiä. Tutkimuksen mukaan perheissä ollaan keskimäärin tyytyväisiä materiaalien ulkoasuun, kuten kuvitukseen ja väritykseen sekä materiaalien sisältöön.

Tulosten mukaan kastekirje-esite on elämänläheinen, Pienen iltahetki -pakettia on kuunneltu erityisesti vauvavuonna ja pelilaudan tutuista paikoista sekä pelin tehtäväkorteista pidetään. Ruusukorva ja Kyyhkynen -satukirja jakaa mielipiteitä. Osa perheistä kokee Kultainen sulka -pelin vaikeaksi ja perhe pelaa peliä omilla säännöillään. Huoltajat arvostavat sitä, että lapsi saa omaa postia, mutta monilapsisissa perheissä useaan kertaan saatu sama materiaali mietityttää muun muassa kestävän kehityksen näkökulmasta.

Yksi Pienelle parasta –kokonaisuudelle asetetuista päämääristä on kodin kristillisen kasvatuksen tukeminen uudenlaisen lapsi- ja perhelähtöisen ajattelun pohjalta. Tavoitteena on rohkaista huoltajia käsittelemään uskonnollisia kysymyksiä kotona. Vastaajien mielestä Pienelle parasta on tässä onnistunut. 64 prosenttia koki, että materiaali on auttanut heitä välittämään kristillistä uskoa sukupolvelta toiselle perheen omalla tavalla. Perheissä keskustellaan monenlaisen tekemisen ja tapahtumien pohjalta uskontoon liittyvistä kysymyksistä lapsen aloitteesta.

Yli puolet vastaajista ajattelee kristillisen uskon välittämisen lapsilleen tärkeäksi osaksi kasvatusta ja 61 prosentin mielestä kristillisten arvojen välittäminen on tärkeää. Vain 25 prosenttia on sitä mieltä, että kotona ei haluta keskustella uskontoon liittyvistä kysymyksistä.

 

Liitteet

12

Pienelle parasta -tutkimusraportti