Dynasty tietopalvelu Haku RSS Helsingin seurakuntayhtymä

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://hsrky-fi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://hsrky-fi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Haagan seurakunnan seurakuntaneuvosto
Pöytäkirja 03.06.2019 Pykälä 68


180/2019

 

68 §

Seurakuntapastorin viran täyttäminen

 

Päätösehdotus

 

Seurakuntaneuvosto päättää

 

1. laittaa hakuun kolmannen seurakuntapastorin viran, työalueena tapahtumatuotanto, verkostot ja sosiaalinen media, palkkaluokassa 601 ja

 

2. nimetä hakuprosessiin haastattelutyöryhmän, johon kuuluu kirkkoherra, seurakuntaneuvoston varapuheenjohtaja ja kaksi seurakuntaneuvoston jäsentä.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin. Haastattelutyöryhmään valittiin kirkkoherran ja seurakuntaneuvoston varapuheenjohtajan lisäksi Sari Mäkimattila ja Ilari Rantakari.

 

Selostus

Seurakuntapastori Anne-Maria Oikarinen on 17.5. päivätyllä sähköpostilla irtisanoutunut Haagan seurakunnan 3. seurakuntapastorin virasta. Seurakuntaneuvostossa aiemmin käydyn lähetekeskustelun perusteella viran täyttäminen on perusteltua. Seurakuntaneuvoston kokouksessa 8.4.2019 päätettiin pyytää Helsingin seurakuntien yhteistä kirkkovaltuustoa lakkauttamaan 1. kappalaisen virka. Näin ollen 3. seurakuntapastorin viran täyttämisen jälkeen Haagan seurakunnan papistoon kuuluisi kirkkoherra, yksi kappalainen ja neljä seurakuntapastoria. Seurakunnan jäsenmäärään nähden papiston määrä olisi näin ollen hyvällä tasolla (noin 2400 seurakunnan jäsentä yhtä papin virkaa kohti). 

 

Seurakunnan strategisten painopistealueiden ja toisaalta papiston nykyisen työalajaon perusteella akuutein tarve täytettävää virkaa ajatellen on tapahtumatuotannossa, alueellisessa verkostoitumisessa sekä sosiaalisessa mediassa. Viran palkkaus sijoittuu palkkaluokkaan 601. 

Liitteet

10

Hakuilmoitus srkpastori

11

Papiston tehtäväalueet 2019

12

Tiimit Haagan srk