Dynasty tietopalvelu Haku RSS Helsingin seurakuntayhtymä

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://hsrky-fi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://hsrky-fi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Haagan seurakunnan seurakuntaneuvosto
Pöytäkirja 03.06.2019 Pykälä 67


179/2019

 

67 §

Nuorisotyönohjaajan virkanimikkeen muutos perhetyöntekijäksi

 

Päätösehdotus

 

Seurakuntaneuvosto päättää pyytää Helsingin seurakuntien yhteistä kirkkovaltuustoa muuttamaan Tiia Hämäläisen hoitaman nuorisotyönohjaajan viran virkanimikkeen perhetyöntekijäksi.

 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

 

 

Selostus

Seurakuntaneuvoston kokouksessa 6.5.2019 päätettiin pyytää Helsingin seurakuntien yhteistä kirkkovaltuustoa muuttamaan nuorisotyönohjaajan virkanimike perhetyöntekijän viraksi sekä muuttamaan viran pätevyysvaatimuksia siten, että nuorisotyönohjaajan tutkinnon lisäksi myös varhaiskasvatuksen ohjaajan tutkinto on kelpoinen perhetyöntekijän virkaan.

 

 

Muutoksen tarkemmassa valmistelussa seurakuntayhtymän henkilöstöhallinto-osastolla kävi ilmi, että jos halutaan muuttaa virkanimikkeen lisäksi viran pätevyysvaatimuksia, kyseessä katsotaan olevan uusi virka, joka tulisi julistaa haettavaksi. Koska seurakuntaneuvoston 6.5.2019 päätöksen alkuperäinen intentio oli ainoastaan saada nuorisotyönohjaaja Tiia Hämäläisen hoitaman tehtävän virkanimike vastaamaan työn tosiasiallista sisältöä eikä viran haettavaksi julistaminen ole mielekästä tilanteessa, jossa virkaa on vakituisesti hoitanut sama henkilö, on tarkoituksenmukaista muotoilla uusi päätösesitys yhteiselle kirkkovaltuustolle. Uusi esitys on sisällöltään sama kuin edellinen sillä erolla, että pätevyysvaatimusmuutosta ei esitetä.  

 

 

Seurakuntaneuvoston esitys 5.6.2019:

 

Seurakunnan kasvatuksen tiimi on ollut muutoksessa tehtävänkuvien, esimiesjärjestelyjen ja virkojen suhteen. Syksyllä 2018 lapsi- ja perhetyön tiimi yhdistyi nuoriso- ja rippikoulutyön tiimin kanssa yhdeksi kasvatuksen tiimiksi, jolla on yksi esimies. Töiden uudelleenjärjestelyssä

 

varhaisnuorisotyötä tehneen nuorisotyönohjaajan tehtävät ovat muokkautuneet perhetyön suuntaan, jossa työtä on tehty joustavasti vauvaikäisistä rippikouluikäisiin. Tosiasiallisesti työn sisältö on siis jo tällä hetkellä perhetyötä, ei nk. perinteistä nuorisotyötä, ja työn jatkuminen perhetyönä myös tulevaisuudessa on perusteltavissa paitsi toimintaympäristön muutoksella, myös seurakunnan strategisilla linjauksilla. Raja-aidat lapsityön, perhetyön ja varhaisnuorisotyön välillä ylitetään entistä useammin ja joustavammin. Samaan aikaan yksi seurakunnan diakoniatyöntekijä hankkii perheneuvonnan laajempaa osaamista. Perhetyöntekijän virka mahdollistaa joustavamman ja ketterämmän työn kohdentamisen ja perheiden kokonaisvaltaisiin tarpeisiin vastaamisen kuin varhaisnuorisotyöhön painottuvan nuorisotyönohjaajan virka. 

 

Mainituista syistä johtuen on perusteltua, että virkanimike vastaisi työn tosiasiallista sisältöä ja mahdollistaisi joustavan ja perheiden tarpeita kokonaisvaltaisemmin palvelevan työn suunnittelun. 

 

Varhaisnuorisotyöhön painottuvaa nuorisotyönohjaajan virkaa on hoitanut Tiia Hämäläinen ja hänen on tarkoitus jatkaa uudella virkanimikkeellä. Taloudellista vaikutusta päätöksellä ei ole, koska virkanimikkeen muuttuessa palkkaluokka säilyy ennallaan (502). 

 

Lapsivaikutus: päätöksellä on lapsivaikutusta. Viran muutoksella pyritään palvelemaan lapsiperheitä nykyistä sujuvammin ja joustavammin.

Liitteet

9

Tehtävänkuvaus Perhetyöntekijä Tiia Hämäläinen