Dynasty tietopalvelu Haku RSS Helsingin seurakuntayhtymä

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://hsrky-fi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://hsrky-fi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Haagan seurakunnan seurakuntaneuvosto
Pöytäkirja 04.03.2019 Pykälä 24


176/2019

 

24 §

Pääsuntion viran haettavaksi julistaminen 

 

Päätösehdotus

 

Seurakuntaneuvosto päättää 

1.                     asettaa Haagan seurakunnan pääsuntion viran (501) julkisesti haettavaksi 

2.                     merkitä tiedoksi liitteenä olevan pääsuntion tehtävänkuvauksen ja 

3.                     nimetä haastattelutyöryhmään kirkkoherran ja kaksi luottamushenkilöä 

 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin. Haastattelutyöryhmän nimettiin kirkkoherran lisäksi luottamushenkilöt Hanna Kuisma ja Pauliina Alanko.

 

 

 

Selostus

Pääsuntio Kari Keto on irtisanoutunut virastaan 27.8.2018 siten, että viimeinen virassaolopäivä on irtisanoutumisaika huomioiden 28.2.2019. Käytännössä Kari Keto on ollut pois työstä 18.12.2018 alkaen vuosilomien vuoksi ja pääsuntion tehtäviä on siitä asti hoitanut Paulus Repo. Revon määräaikainen työsuhde jatkuu 31.5.2019 asti.   

Pääsuntio toimii seurakunnassamme suntiotiimin lähiesimiehenä ja johtoryhmän jäsenenä. Suntiotiimi vastaa kirkon kunnosta, siisteydestä, viihtyisyydestä, turvallisuudesta ja yleisvalvonnasta sekä yleisestä tilojen ja tarpeiston toimivuudesta ja asiakaspalvelusta. Suntioiden keskeinen tehtävä on myös valmistaa tilat kirkollisia tilaisuuksia ja muita seurakunnan tapahtumia varten. Pääsuntion ja hänen tiiminsä vastuulla on siis kirkon toiminnan ja viestinnän kannalta merkittäviä tehtäviä.   

Tila- ja henkilöstöresurssit ovat koko seurakunnassa muutosvaiheessa. Pääsuntiolla on tärkeä rooli viedä yhteistyössä kirkkoherran kanssa läpi näitä muutoksia sekä johtaa tiimiä muuttuvassa toimintaympäristössä. Edellä sanotun ja pääsuntion keskeisen tehtäväkentän vuoksi virka olisi hyvä julistaa haettavaksi ja täyttää rivakalla aikataululla. Palkkaus tarkistetaan virkaa täytettäessä ja tehtävänkuvaa päivitettäessä seurakuntayhtymän palkkaustyöryhmän päätösten mukaiseksi.   

Jos virka julistetaan haettavaksi viikolla 10 ja 22.3. klo 15 päättyvällä hakuajalla, hakijoiden haastattelut olisivat maanantaina 25.3. ja seurakuntaneuvosto voisi päättää valinnasta maanantain 8.4. kokouksessa.   

Liitteet

1

pääsuntion tehtävänkuvaus 2019

2

pääsuntion tehtävänkuvausjakauma 2019

 

 

 

 

176/2019

 

25 §

Haagan seurakunnan LAVA-yhteyshenkilön nimeäminen 

 

Päätösehdotus

 

Seurakuntaneuvosto valitsee keskuudestaan LAVA-yhteyshenkilön neuvoston toimikaudeksi 2019-2022.

 

Päätös

Seurakuntaneuvosto valitsi LAVA-yhteyshenkilökseen Sanna-Maria Pakkasen toimikaudeksi 2019-2022.

 

 

 

Selostus

Säännös lapsiasiain vaikutuksesta päätöksenteossa on tullut voimaan 1.1.2015 (KJ 23 luku 3§).

LAVA on osa tavanomaista päätöksentekoa, kuten ympäristö- ja taloudellisten vaikutusten ennakointi. Sen tekeminen kuuluu päätöksen valmistelijalle. Käytännössä siihen voi osallistua useita eri tahoja.  

Seurakuntia on pyydetty nimeämään kaksi LAVA –yhteyshenkilöä, joista toinen on seurakuntaneuvoston jäsen. Seurakunnan työntekijöiden LAVA-yhteyshenkilö on kasvatuksen työalajohtaja Anni-Maria Becker.