Dynasty tietopalvelu Haku RSS Helsingin seurakuntayhtymä

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://hsrky-fi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://hsrky-fi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Haagan seurakunnan seurakuntaneuvosto
Pöytäkirja 04.03.2019 Pykälä 23


176/2019

 

23 §

Papiston henkilöstötilanne 

 

Päätösehdotus

 

Seurakuntaneuvosto keskustelee papiston henkilöstötilanteesta ja lähettää asian jatkovalmisteluun.  

 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

 

 

 

Selostus

KJ 6, 1§: ”Seurakunnassa tulee olla kirkkoherran, kanttorin ja diakonian virka. Seurakunnassa voi olla kirkkoherran viran lisäksi papin virkoina kappalaisen ja seurakuntapastorin virkoja. Muita virkoja seurakunnassa on sen mukaan kuin kirkkovaltuusto päättää.”   

KJ 5, 1§: ”Papin erityisenä tehtävänä on julkisen jumalanpalveluksen toimittaminen ja pyhien sakramenttien jakaminen, muiden kirkollisten toimitusten hoitaminen sekä yksityinen sielunhoito ja rippi.”  

Haagan seurakunnassa on kirkkoherranviran lisäksi kuusi papinvirkaa: kaksi kappalaisen ja neljä seurakuntapastorin virkaa. Kappalainen Seppo Lappalaisen jäätyä eläkkeelle ja seurakuntapastori Anne-Maria Oikarisen tultua valituksi sairaalapapiksi nämä virat ovat olleet vailla vakituista hoitajaa. Lisäksi papiston tilanne on vaihdellut osa-aikaisuuksien ja lyhyiden virkavapauksien myötä. Virkojen ollessa täyttämättä tuomiokapituli on antanut määräaikaiset seurakuntapastorin virkamääräykset virkoja perustamatta Katri Uutelalle (50%) ja Marjut Mularille (100%), molemmille 31.5.2019 asti. Pappeja on siis tällä hetkellä seitsemän kuten papin virkojakin, mutta osa-aikaisuuksista johtuen pappien työpanos on 6,25 virkaa. Työvoima riittää hyvin, mutta järjestely on tilapäinen ja seurakunta tarvitsee pysyvämpiä ratkaisuja.  

Seurakunnan jäsenmäärä on laskenut samalla tavalla kuin muissakin Helsingin seurakunnissa. Jäsenmäärä oli vuoden 2018 lopussa 14 547 (laskua vuoden aikana 250 hlöä). Toisaalta kirkollisten toimitusten määrä on pysynyt viimeisen kolmen vuoden ajan lähes identtisenä, myös kasteiden osalta. Yhteensä toimitusten määrä on ollut noin 325 toimitusta / vuosi kolmen viime vuoden aikana. Messuja pidetään sunnuntaisin Huopalahden kirkossa ja joka toinen viikko Hopeatien palvelukeskuksessa. Seurakunnan tehtävä on palvella kaikkia alueen ihmisiä ja Haagassakin seurakunnan toiminta, tapahtumat ja kirkolliset toimitukset tavoittavat paljon myös seurakuntaan kuulumattomia. 

Suhteessa rovastikunnan muihin seurakuntiin Haagan seurakunnan papiston ja muun henkilöstön määrä on korkealla tasolla. Nykyisellä viranhaltijamäärällä pappeja on yksi 2078 seurakuntalaista kohti. Huopalahden rovastikunnan muissa seurakunnissa keskiarvoluku on 2560, projekti- ja muut määräaikaiset papit huomioiden 2235. Tämän on toistaiseksi mahdollistanut seurakunnan melko pienet kiinteistökulut Hakavuoren kirkon käytöstä luopumisen jälkeen, mutta nykyisellä tai nykyistä suuremmalla kiinteistömäärällä henkilöstön määrän pitämiseen nykytasolla ei ole realistisia mahdollisuuksia. Täyttämättä olevien papinvirkojen tulevaisuutta pitää siksi punnita huolellisesti.    

Mainituista syistä johtuen on tarpeen, että seurakuntaneuvosto perehtyy papiston henkilöstötilanteeseen ja keskustelee seurakuntapastorin ja kappalaisen virkojen tulevaisuudesta.