Dynasty tietopalvelu Haku RSS Helsingin seurakuntayhtymä

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://hsrky-fi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://hsrky-fi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Yhteinen kirkkovaltuusto
Pöytäkirja 08.10.2020 klo 18:10 / Tarkastettu

Pykälä   Otsikko  Pöytäkirja PDF-muodossa
54   Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
55   Pöytäkirjan tarkastajien valinta
56   Esityslistan hyväksyminen
57   Puheenjohtajan ilmoitukset
58 Kahden vaalinvalmistelijan valinta
59 Gaius-säätiön korkotuen lopettaminen
60 Vuoden 2020 talousarvion toteutumisvertailu 30.6.2020
61 Vuoden 2020 talousarvion muutos
62 Taloussäännön hyväksyminen
63 Kiinteistöosaston johtosäännön päivittäminen
64 Viestinnän johtosäännön hyväksyminen

Saapuvilla olleet jäsenet
Hanna Mithiku, puheenjohtaja
Kai Ahola
Esa Ahonen
Susanna Airola Poissa: § 57-64
Vilja Alanko
Mervi Ala-Prinkkilä
Viivi Ali-Löytty
Riitta Asikanius
Mervi Assmann
Irja Eskola
Peter Fryckman
Lauri Grünthal
Risto Harju
Martina Harms-Aalto
Minna Havunen Wiking Vuori
Saara Heinänen
Rakel Hiltunen
Juha-Pekka Hippi
Susse Huhta
Sanna Hämäläinen
Timo Junkkaala
Ville Jalovaara
Anni Järvilehto
Matleena Järviö
Pirjo Liisa Kangasniemi
Anna Karhumaa
Kristiina Kartano
Lotta Keskinen
Satu Ketonen
Mio Kivelä
Leena Kontula
Samuel Kopperoinen Ari Järvinen
Lauri Kopponen
Eija-Riitta Korhola
Samuli Korkalainen
Maija Kumpulainen
Kari Kurka
Anna Laine Jenni Ruottinen
Ami Lainela
Antti Lanamäki
Merja Lang Toomas Takala
Bengt Lassus
Otto Lehtipuu Hanna Kalanne
Jukka Leppilampi
Tiina Lintunen
Satu Luhtanen Tuija Karhula
Kimmo Malin Petri Seppä
Valtteri Markula
Olav Melin
Anna Munsterhjelm
Björn Månsson
Marjo Mäenpää
Sari Mäkimattila
Riikka Nenonen
Marja Nevanlinna
Jaakko Niiles
Rebekka Nikula Pauli Löija
Kaarina Osmoviita
Hanna Paavilainen
Pirjo Pekkola
Petra Pentzin
Eveliina Pikkarainen
Christoffer Perret
Tiiu Pohjolainen
Tuula Pontela
Heikki Pynnönen
Elina Raike-Ojanen
Timo Raittinen
Salla Ranta
Laura Rissanen
Tiina Rytky
Jaana Räntilä
Timo Sahi
Pekka Salomaa
Ville Salonen
Anna Saurama
Kaisa Seiro
Juha-Pekka Sihvonen
Anna-Maria Soininvaara
Rolf Steffansson
Taija Ståhlberg
Tapio Suontakanen
Kalle Sällström
Juhana Tarvainen
Eeva Tikka Liisa Mustajärvi
Jukka Tuominen
Marko Vainio
Anni Valovirta
Sinikka Vepsä Seppo Hölttä
Tuulikki Vuorinen
Anders Wikström

Muut saapuvilla olleet
 
 
Juha Rintamäki, seurakuntayhtymän johtaja
 
Juha Tuohimäki, hallintojohtaja
 
Kai Heinonen, kiinteistöjohtaja
 
Stefan Forsén, yhteisen seurakuntatyön johtaja
 
Kimmo Holappa, viestintäpäällikkö
 
Jukka Pakarinen, yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja
 
Nora Yliruka, asianhallintasihteeri
 
Anne Linde-Raittinen, asianhallintasihteeri, sihteeri