Dynasty tietopalvelu Haku RSS Helsingin seurakuntayhtymä

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://hsrky-fi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://hsrky-fi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Oulunkylän seurakunnan seurakuntaneuvosto
Pöytäkirja 11.10.2021/Pykälä 108

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

326/2021

 

108 §

Nuorisotyönohjaajan sijaisen valinta

 

Päätösehdotus

 

Seurakuntaneuvosto valitsee sosionomi(AMK) Elina Kaikkosen nuorisotyönohjaajaan sijaisuuteen (Bea Mokki) ajalle 1.11.2021-31.12.2022 sekä määräaikaiseksi nuorisotyönohjaajaksi 1.1.-31.8.2023 siten, että palkkaus on vaativuusryhmä 502 mukainen (vähimmäispalkka 2 426,19€), ja että koeaika on kuusi (6) kuukautta, ja että virkapaikka on Oulunkylän kirkko. Valitun on ennen palvelussuhteen alkamista esitettävä hyväksyttävä ote rikosrekisteristä (RLL 6 § 2) ja hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Seurakuntaneuvosto valitsee varalle Aarni Seppälän. Pykälä tarkistetaan kokouksessa.

 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin. Pykälä tarkistettiin kokouksessa.

Selostus

Seurakuntaneuvosto päätti nuorisotyönohjaajan sijaisuuden auki laittamisesta syyskuun 2021 kokouksessaan. Samassa yhteydessä päätettiin sijaisuuden jatkuvan määräaikaisena nuorisotyönohjaajan virkana 1.1.-31.8.2023, jotta varmistamme nuorisotyön ja isoskoulutuksen jatkuvuuden ja riittävän henkilövahvuuden rippikoulutoiminnassa.

Hakuilmoitus oli esillä normaaleissa kanavissa (seurakunnan nettisivut, Hsrkyn Sinfo, evl.fi/rekry-sivusto ja työvoimatoimiston ilmoituskanavat). Lisäksi sijaisuudesta viestittiin sosiaalisen median kanavissa. Hakuaika päättyi 29.9.2021. Hakemuksia tuli seitsemän. Heistä haastatteluun kutsuttiin neljä. Valintakriteerinä oli se, että haastatteluun kutsutuilla oli soveltuva tutkinto ja/ tai sellainen seurakunnan nuorisotyön työkokemus, joka antaa hyvät valmiudet haettavaan tehtävään.

Haastattelut toteutettiin yksilöhaastatteluina 4.10.2021. Haastatteluryhmään kuuluivat kasvatuksen tiimin lähiesihenkilö Mia Mod, nuorten vaikuttamisryhmän edustajina Hanna Flink ja Osmo Takala, seurakuntaneuvoston edustaja Anne Lindell ja kirkkoherra Ulla Kosonen.

Kaikki neljä haastateltavaa osoittivat hyvää ammattiosaamista, vuorovaikutteista ja nuoria kuuntelevaa työotetta, sisäistä motivaatiota nuorisotyöhön sekä tarvittavia työyhteisötaitoja. Haastatteluryhmän mukaan Kaikkosella ja Seppälällä oli muita hakijoita vahvemmat valmiudet sijaisuuteen työkokemuksen ja esille tulleen osaamisen perusteella. Seppälällä ei ole soveltuvaa alan tutkintoa, mutta hänellä on monipuolinen seurakunnan nuorisotyön kokemus, vahva toimintaympäristön tuntemus ja musiikkialan tutkinto, jota voi hyödyntää seurakunnan kasvatus- ja nuorisotoiminnassa. Kaikkosella on soveltuva tutkinto, monivuotinen työkokemus ja yhteisömuusikon tutkinto.  Seppälän eduksi katsottiin monipuolinen työkokemus etenkin kokeilevissa nuorisotyön hankkeissa. Kaikkosella puolestaan on vahvuutta erityisnuorisotyön saralla. Hakemusten ja haastattelujen perusteella haastatteluryhmä katsoi, että parhaiten nyt avoinna olevaan viransijaisuuteen soveltuu Elina Kaikkosen. Haastatteluryhmä ehdottaa Aarni Seppälän valitsemista varalle

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa