Dynasty tietopalvelu Haku RSS Helsingin seurakuntayhtymä

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://hsrky-fi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://hsrky-fi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Töölön seurakunnan seurakuntaneuvosto
Pöytäkirja 15.09.2021/Pykälä 70

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

459/2021

 

70 §

Rohkeasti yhdessä-lausuntopyynnön valmistelu

 

Päätösehdotus

 

Päätetään tarvittavista valmistelutoimenpiteistä käydyn keskustelun pohjalta.

 

Päätös

Päätettiin jakautua viiteen ryhmään, jotka jokainen keskittyvät Rohkeasti yhdessä materiaalin yhteen osa-alueeseen liittyviin kysymyksiin. (Pykälän liitteet yksi ja kaksi.)

Ryhmät nostavat oman osa-alueensa pohjalta keskeisiä huomioita työvaliokunnalle seurakuntaneuvoston yhteisen lausunnon pohjaksi. Ryhmät toimittavat materiaalin 1.10. mennessä työvaliokunnan jäsenille.

Ryhmät: 

Toimintaedellytysten turvaaminen: koollekutsuja Tapani Tulkki. Muut jäsenet: Eija-Riitta Korhola, Antti Laine.

Kiinteistöasiat: Koollekutsuja Matti Pyhtilä. Muut jäsenet: Sini Vuokko Koi-vula-Mbemba, Laura Rissanen.

Yhtymän ja seurakuntien työnjako: Koollekutsuja Pekka Räisänen. Muut jäsenet: Ilkka Seppälä, Eeva Tikka.

Henkilöstösuunnittelu: Koollekutsuja Saara Heinänen. Muut jäsenet: Jenni Lättilä, Anna Munsterhjelm.

Digitalisaatio: Koollekutsuja Jouko Seppälä. Muut jäsenet: Mervi Ala-Prinkkilä, Tuula Tynjä.

 

 

 

Selostus

Lausuntokierrokset tausta:

Helsingin seurakuntien ja yhteisten palveluiden Rohkeasti yhdessä -prosessi pyrkii turvaamaan seurakuntien ja yhteisten palveluiden toimintaedellytykset merkittävien toimintaympäristön muutoshaasteiden keskellä. Rohkeasti yhdessä -aloituspäätöksessä esitettiin prosessille seuraavat kysymykset.

o   Mikä on yhteinen tahtotila siitä, miten pärjätään jatkossa?

o   Mitä tehdään yhdessä yhteisissä työmuodoissa ja mitä taas seurakunnissa?

o   Mistä karsitaan ja mitä ei enää tehdä?

o   Miten organisoidutaan ja rakennetaan yhteistyön tasoja tai puretaan niitä?

 

Näihin kysymyksiin Helsingin seurakunnat ja yhteiset palvelut ovat hakeneet yhteisiä vastauksia elokuusta 2019 lähtien erilaisin kyselyin, fasilitoiduin keskusteluin, tilannehuonetyöskentelyin, lausuntokierroksin sekä asiantuntijavalmisteluin.

 

Yhteinen kirkkoneuvosto päätti 26.11.2020 (313 §) asettaa priorisointien ja painopistealueiden strategisten linjausten määrittämiseksi asiantuntijatyöryhmät valmistelemaan esityksiä koskien toimintaedellytysten turvaamista, yhteisten palveluiden ja seurakuntien työjakoa, henkilöstösuunnitelmaa, digitalisaatiosuunnitelmaa sekä kiinteistö- ja toimitilastrategiaa. Näiden valmistelujen pohjalta yhteinen kirkkoneuvosto toteuttaa nyt Rohkeasti yhdessä lausuntokierroksen 1.9.-15.10.2021 välillä saadakseen Helsingin seurakuntien ja yhteisten palveluiden kannat tehtyyn asiantuntijavalmisteluun.

 

Lausunnonantajina toimivat seurakuntaneuvostot ja yhteisten palveluiden osastot. Molempien osalta toivotaan, että ne mahdollistavat työntekijöidensä kuulemisen lausunnon antamisen yhteydessä.

 

Lausuntokierroksen kysymykset:

Rohkeasti yhdessä aineisto on laaja sisältäen seuraavat kokonaisuudet:

o   Rohkeasti yhdessä perustelevat muistiot

o   Rohkeasti yhdessä loppuraportti

o   Rohkeasti yhdessä –asiantuntijaryhmien liitteet

o   Rohkeasti yhdessä –tavoitetila

 

Yhteinen kirkkoneuvosto on numeroinnilla 1–70 pyrkinyt nostamaan esille keskeisimmät ehdotukset. Selkeyttääkseen lausuntokierrosta on yhteinen kirkkoneuvosto laatinut eri kokonaisuuksista erilliset kysymykset (17 kpl), joihin lausuntokierroksen aikana vastataan. Lausuntokierroksen kysymykset löytyvät erillisestä liitteestä.

 

Lausuntojen palautus:

Lausunto palautetaan Webropol-lomakkeella 15.10.2021 mennessä. Kukin seurakunta/yhteisten palveluiden osasto palauttaa yhden lausunnon. Linkki Webropol-lomakkeeseen lähetetään erikseen kirkkoherralle ja seurakuntaneuvoston sihteerille tai yhteisten palveluiden johtajalle ja hänen sihteerilleen.

 


 

 

Liitteet

26

Rohkeasti Yhdessä lausuntokierroksen 1.9.-15.10.2021 kysymykset

27

Rohkeasti yhdessä perustelevat muistiot, YKN tekemät ehdotukset nrot 1-70

28

Rohkeasti Yhdessä esittely tueksi RY-lausuntokierrokselle 1.9.-15.10.2021

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa