Dynasty tietopalvelu Haku RSS Helsingin seurakuntayhtymä

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://hsrky-fi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://hsrky-fi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Vartiokylän seurakunnan seurakuntaneuvosto
Pöytäkirja 03.02.2021/Pykälä 7

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

463/2021

 

7 §

Seurakuntaneuvoston varapuheenjohtajan valinta 2021-2022

 

Päätösehdotus

1) Seurakuntaneuvosto valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan vuosiksi 2021-2022.

2) Vartiokylän seurakunnan seurakuntaneuvosto keskustelee siitä mahdollisuudesta, että varapuheenjohtaja toimisi puheenjohtajana ja tekee siihen liittyvät päätökset.

 

 

Käsittely

 

Päätös

Seurakuntaneuvoston varapuheenjohtajaksi valitaan Riikka Nenonen. Varapuheenjohtaja toimii seurakuntaneuvoston puheenjohtajana ja tekee siihen liittyvät päätökset.

 

 

 

Selostus

Vartiokylän seurakunnan seurakuntaneuvosto valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ajalle 2021-2022.

Keskustellaan tämän jälkeen varapuheenjohtajan mahdollisuudesta toimia puheenjohtajana, mikäli seurakuntaneuvosto ja kirkkoherra siihen yhdessä suostuvat.

 

”Seurakuntaneuvoston varapuheenjohtajana on neuvoston toimikauden ensimmäisen ja kolmannen vuoden ensimmäisessä kokouksessa keskuudestaan valitsema jäsen.” (KJ 10 luku 12 §)

Kirkkojärjestyksen 9 luvun 1 §:n 3 momentti kuuluu seuraavasti:

”Varapuheenjohtaja toimii puheenjohtajana kirkkoneuvoston kokouksessa

1) kirkkoherran ollessa estynyt tai esteellinen; sekä

2) muutoinkin kirkkoherran ja kirkkoneuvoston yhteisellä päätöksellä varapuheenjohtajan annettua siihen suostumuksensa. Päätös voidaan tehdä myös määräajaksi, kuitenkin enintään kirkkoneuvoston toimikaudeksi tai siihen saakka, kun kirkkoherra taikka varapuheenjohtaja vaihtuu.”

Tätä kirkkojärjestyksen kohtaa on selvennetty Kirkkolainsäädäntö 2008 –kommentaariteoksessa seuraavasti:

 

”Vastaavasti 3 momentin 2 kohdan perusteella tehty päätös puheenjohtajuudesta voi koskea joko kirkkoneuvoston kokousta kokonaisuudessaan taikka sen aikana käsiteltävää tiettyä asiaa. Kun päätös voidaan tehdä myös määräajaksi, päätös voidaan tehdä siten, että siinä luetellaan ne asiat, joissa varapuheenjohtaja toimii aina kirkkoneuvoston puheenjohtajana. Toisaalta myös sellainen päätös on mahdollinen, jonka mukaan varapuheenjohtajan toimiminen puheenjohtajana koskee kaikkia tulevia kirkkoneuvoston kokouksia kokonaisuudessaan.

 

Puheenjohtajuuden vaihtumista koskeva päätös edellyttää kirkkoneuvoston enemmistön ja kirkkoherran yhtäpitävää kannanottoa sekä varapuheenjohtajan suostumusta.

Määräajaksi tehty päätös on voimassa vain päätöksen tehneen kirkkoneuvoston tai kirkkoherran taikka siihen suostumuksensa antaneen varapuheenjohtajan toimikauden.”

Näin ollen maallikkoa ei voida suoraan valita seurakuntaneuvoston puheenjohtajaksi, vaan hänet valitaan ensin varapuheenjohtajaksi, jonka jälkeen tehdään päätös edellä esitetyllä tavalla.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa