Dynasty tietopalvelu Haku RSS Helsingin seurakuntayhtymä

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://hsrky-fi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://hsrky-fi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Yhteinen kirkkoneuvosto
Pöytäkirja 14.01.2021/Pykälä 9

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

541/2020

 

9 §

Ylimmän johdon palkkauksen tarkistaminen

 

Päätösehdotus

Yhteisen seurakuntatyön johtaja Stefan Forsén

                           Yhteinen kirkkoneuvosto päättää

1.    tarkistaa yhtymän johtajan palkkausta siten, että euromääräinen palkka on 1.1.2021 alkaen 7100 euroa.

2.    tarkistaa hallintojohtajan palkkausta siten, että euromääräinen palkka on 1.2.2021 alkaen 6950 euroa.

 

Käsittely

Seurakuntayhtymän johtaja Rintamäki poistui paikalta esteellisenä.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

 

Selostus

Yhteinen kirkkoneuvosto on päättänyt seurakuntayhtymän johtajana toimivan kirkkoherran palkkiosta 24.11.2016 (päätös 51/2016). Päätös on tehty kaudelle 2017-2018. Tämän jälkeen palkkiosta ei ole päätetty. Palkkio on ollut osa ylimmän johdon palkkausjärjestelmään kuuluvan kirkkoherran kokonaispalkkausta, vaikka tehtävää hoidetaan sivutoimisena eri työnantajan lukuun (seurakuntayhtymä). Palkkion suuruudeksi on tuolloin päätetty 1000 euroa.

Ylimmän johdon palkkaustyöryhmä esittää, että yhtymän johtajan euromääräinen palkka asetettaisiin euromäärään 7100 euroa. Tehtävä on vaativuudeltaan J-palkkaluokan ylimmän J70 hinnoitteluryhmän tasoa. Yhtymän johtaja on vastuussa organisaation kokonaisjohtamisesta ja toimii johtajien esimiehenä. On perusteltua, että palkkaus on vähintään samalla tasolla. Uudistus merkitsisi sitä, että mikäli tehtävään valitaan pienemmän seurakunnan kirkkoherra, hänen palkkauksensa nousisi suhteessa enemmän kuin suuremman seurakunnan kirkkoherran. Tämä perustellaan siten, että pienemmän seurakunnan kirkkoherran tehtävän vaativuus myös kasvaisi enemmän hänen astuessaan yhtymän johtajan tehtäviin.

Yhteinen kirkkovaltuusto perusti 10.9.2020 henkilöstöosaston ja henkilöstöjohtajan viran. Henkilöstöjohtaja astuu virkaansa 1.2.2020. Hallintojohtajan virkaan astuu myös uusi viranhaltija 1.2.2020. Tällöin hallintojohtajalta poistuu henkilöstövastuu ja hän ei toimi enää työnantajan edustajana johdon palkkaussopimuksen 1 § 2 mom. mukaisissa tehtävissä. Tämä tarkoittaa tehtävän vaativuuden alenemista, joten kokonaispalkkausta on syytä tarkistaa. Ylimmän johdon palkkausjärjestelmään kuuluvan hallintojohtajan palkkaus on tällä hetkellä 7378,96. Hallintojohtaja kuuluu hinnoitteluryhmään J70. Hinnoitteluryhmän euromääräinen alaraja on 6 185,72 ja yläraja 7 259,28. Peruspalkka määritetään vähintään viran K-/J-hinnoitteluryhmän asteikon alarajan suuruiseksi. Asteikon yläraja voidaan perustellusta syystä ylittää. Ylimmän johdon palkkausta koskevan virkasopimuksen mukaan palkkaus on syytä tarkistaa aina kun uusi viranhaltija astuu tehtäväänsä. (Virkaehtosopimus ylimmän johdon palkkausjärjestelmän kokeilusta seurakunnissa 3§ 2. mom)

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa