Dynasty tietopalvelu Haku RSS Helsingin seurakuntayhtymä

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://hsrky-fi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://hsrky-fi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Yhteinen kirkkoneuvosto
Pöytäkirja 14.01.2021/Pykälä 3

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

3 §

Ilmoitusasioita

 

 

                            Yhtymän ajankohtaiset asiat

·         Uusi henkilöstöjohtaja Riitta Kajander ja vs. hallintojohtaja Juha Silander aloittaa työt ma 18.1. klo 9

Perehdytys- ja tapaamiskeskustelut alkuvuoden aikana kirkkoherrojen ja yhteisten palveluiden eri osastojen kesken

·         Henkilöstökysely tammi-helmikuussa

Maanantaina 18.1.2021 työsähköpostiisi linkki sähköiseen kyselyyn. Henkilöstökyselyyn voi vastata 18.1.-7.2.2021. Se toteutetaan Kevan työhyvinvointipainotteisena henkilöstökyselynä (noin 30 kysymystä). 

Henkilöstökysely toistetaan YKN:n linjauksen mukaisesti kahden vuoden välein, ja sillä seurataan työhyvinvoinnin kehittymistä ja sen tulosten pohjalta laadittavien kehittämistoimenpiteiden vaikuttavuutta. Henkilöstökyselyn kokonaistulokset esitellään ylimmälle johdolle 16.3.2021, jonka jälkeen ne käsitellään seurakuntien ja yksiköiden johtoryhmissä maalis-huhtikuussa ja koko työyhteisön kanssa huhti-toukokuussa.  

·         HE 243/2020 vp kokousjärjestelyt vielä lähikokouksina, siirtyminen etäkokouksiin tapahtunee maaliskuulla

Helsingin YKV:n, YKN:n tai seurakuntaneuvostojen työjärjestyksessä tai ohjesäännöissä ei ole määräyksiä sähköisistä kokouksista, koska voimassa oleva kirkkolaki ei niitä mahdollista. Nyt kun kirkkolaki tältä osin muuttuu, tulee työjärjestykseen/ohjesääntöihin ottaa tarkemmat määräykset sähköisistä kokouksista. Kirkkohallituksen kanta oli aluksi, että nämä sääntömuutokset olisi tehtävä jo ennen sähköisten kokousten käyttöönottoa. Päivitetyn tiedon mukaan tätä kantaa on kuitenkin lievennetty niin, että lain tultua voimaan sähköisten kokousten pitäminen voidaan aloittaa, vaikka ko toimielimen säännöt eivät vielä sähköistä kokousta tunne.

Käytännössä yksinkertaisinta ja hallinnollisesti varminta on lain voimaan tultua informoida toimielinten jäseniä lain suomasta mahdollisuudesta osallistua kokoukseen sähköisesti. Samalla tarjotaan käyttöön yhtymän/seurakunnan laitteita ja perehdytystä/teknistä tukea niille henkilöille, jotka tätä tarvitsevat. Näin taataan kaikille luottamushenkilöille yhdenvertaiset mahdollisuudet osallistua kokouksiin ja hoitaa luottamustehtävää.

Sähköiset kokoukset mahdollistava kirkkolain muutos jää kuitenkin voimaan ja sähköisiä kokouksia voidaan käyttää myös pandemian loputtua. Tätä ajatellen yhtymä ja seurakunnat voisivat käynnistää työn työjärjestyksen/ohjesääntöjen päivittämiseksi ja pandemian jälkeisen ajan kokouskäytäntöjen rakentamiseksi. Tämä voidaan tehdä sitten koronasta selvittyämme.

·         Rohkeasti yhdessä asiantuntijatyöryhmiin voi vielä ilmoittautua

Jatkoaikaa annetaan 20.1.2021 asti. Asiantuntijaryhmiin haetaan avoimella hakemuksella, johon liitetään perustelut mitä asiantuntijuutta asianomainen toisi ko. ryhmään.

 

Koronatilanteen huonontumiseen varautuminen

1) valmiuksia entistä mittavampaan etätyöhön ja töiden johtamiseen tilanteessa, jossa etätyö pitkittyy ainakin kesään

2) hartauksien ja etenkin siunausten striimauksen mahdollistaminen tilanteessa, jossa tiukentuu läsnäolevan saattoväen paikallaolo

3) suojautuminen entistä paremmin tai ainakin niistä aktiivinen muistuttaminen jälleen

4) selvitys kaupungin tilannekuvasta: tarvitaanko jossain nyt yhteistä Helsinki avun kaltaista

5) toimet kevään aikana, jolla autetaan eri tavalla eristyksissä olevia tai taloudellisesti, henkisesti ja/tai koronatartunnan takia haastavissa tilanteissa olevia

6) yhteistyökumppaneiden tukeminen, jotka tekevät maailmalla töitä paremman puolesta.

7) yhteisön (työntekijät ja luottamushenkilöt sekä yhteistyökumppanit ja pks seurakuntayhtymät) henkisen kantokyvyn tukemistoimien valmistelu (yhteisiä hetkiä, hyviä yllätyksiä, vertaistukiryhmiä)

8) leirikeskustoiminta (leirikeskukset pidetään suljettuna pääsiäisen jälkeiseen aikaan ellei saada varmuutta siitä ne voitaisiin avata, tosin odotetaan nyt tämän viikon linjaukset, pe HSRKY ylimääräinen varautumisryhmän kokous)

9) kesäajan työntekijöiden rekrytointiohjeistuksen valmistelu

10) nämä toimet antavat pohjan vahvistaa henkistä ja hengellistä läsnäoloa sekä löytää tapoja lisätä evankeliumia: toivoa ja luottamusta tässä kaupungissa

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa