Dynasty tietopalvelu Haku RSS Helsingin seurakuntayhtymä

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://hsrky-fi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://hsrky-fi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Yhteinen kirkkoneuvosto
Pöytäkirja 10.12.2020/Pykälä 328

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

674/2018

 

328 §

Yhteisen kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan ja hänen henkilökohtaisen varajäsenensä vaali

 

Päätösehdotus

Seurakuntayhtymän johtaja Juha Rintamäki

Yhteisen kirkkovaltuuston tulee valita yhteisen kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja ja hänen henkilökohtainen varajäsenensä vuosiksi 2021-2022.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

 

Selostus

Seurakuntayhtymän toimeenpano- ja hallintoelimenä on yhteinen kirkkoneuvosto, joka johtaa myös perussäännössä mainittuja seurakunnalliseen toimintaan liittyviä tehtäviä ja työmuotoja (KL 11:8). Yhteiseen kirkkoneuvostoon sekä asioiden käsittelyyn siinä sovelletaan, mitä vastaavasti kirkkoneuvostosta ja asioiden käsittelystä siinä on säädetty tai määrätty (KL 11:11). Kirkkolaissa (KL) ja kirkkojärjestyksessä (KJ) olevien säännösten lisäksi yhteisen kirkkoneuvoston ohjesäännössä on tarkempia määräyksiä yhteisestä kirkkoneuvostosta ja sen tehtävistä. Liitteenä on yhteisen kirkkoneuvoston ohjesääntö. (KL 11:8, 11:11.)

Yhteiseen kirkkoneuvostoon kuuluu puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan lisäksi 13 jäsentä. Tuomiokapituli määrää puheenjohtajan seurakuntayhtymän seurakuntien kirkkoherroista. Varapuheenjohtajan ja muut jäsenet valitsee yhteinen kirkkovaltuusto (KJ 10:10,1).

Varapuheenjohtajan ja muiden jäsenten sekä heidän henkilökohtaisten varajäsentensä vaali toimitetaan yhteisen kirkkovaltuuston toimikauden ensimmäisen ja kolmannen vuoden tammikuussa (KL 10:2,2). Yhteisen kirkkoneuvoston jäsenten ja heidän henkilökohtaisten varajäsentensä vaali toimitetaan yhteisessä kirkkovaltuustossa siten, että ensin valitaan yhteisen kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja ja hänen henkilökohtainen varajäsenensä ja tämän jälkeen muut jäsenet henkilökohtaisine varajäsenineen (KJ 10:10,1; yhteisen kirkkoneuvoston ohjesääntö 2 §; yhteisen kirkkovaltuuston työjärjestys 19 §).

 

Jäseneksi ja varajäseneksi ei saa valita saman seurakuntayhtymän tai siihen kuuluvan seurakunnan viranhaltijaa eikä työsopimussuhteessa olevaa työntekijää (KJ 10:10,1).

 

Luottamushenkilö pysyy toimessaan sen ajan, joksi hänet on valittu ja sen jälkeenkin, kunnes toinen on valittu hänen sijaansa (KL 23: 7,1).

 

Helsingin hiippakunnan tuomiokapituli on määrännyt Vartiokylän kirkkoherra Jukka Pakarisen yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtajaksi vuosiksi 2021–2022.

 

Vuosina 2019–2020 yhteisen kirkkoneuvoston varapuheenjohtajana on toiminut psykoterapeutti Riitta Asikanius.

 

Ehdotuksen varapuheenjohtajan ja hänen henkilökohtaisen varajäsenen valinnasta tekevät yhteisen kirkkovaltuuston vaalinvalmistelijat.

 

 

Liitteet

12

Kirkkovaltuuston työjärjestys

13

Yhteisen kirkkoneuvoston ohjesääntö (YKV 10.9.2020)

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa