Dynasty tietopalvelu Haku RSS Helsingin seurakuntayhtymä

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://hsrky-fi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://hsrky-fi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Paavalin seurakunnan seurakuntaneuvosto
Esityslista 01.12.2020/Asianro 12

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa


137/2020

 

11

Lausunto yhteisen seurakuntatyön johtosäännöstä

 

Päätösehdotus

Kirkkoherra Kari Kanala

Seurakuntaneuvostolla ei ole huomautettavaa uudesta johtosäännöstä.

 

 

 

 

 

Selostus

Yhteinen kirkkoneuvosto on kokouksessaan 12.12.2019 (369 §) päättänyt yhteisen seurakuntatyön uudesta organisaatiomallista ja johtamisjärjestelmästä. Sääntötyöryhmän valmisteluryhmä on tämän pohjalta työstänyt yhteiselle seurakuntatyölle uuden johtosääntöluonnoksen, jonka sääntötyöryhmä on hyväksynyt 4.9.2020. Voimassa olevassa seurakuntayhtymän hallinnon johtosäännössä (hyväksytty yhteisessä kirkkovaltuustossa 6.10.2016) määrätään yhteisen seurakuntatyön johtamisesta seuraavaa: 9 § ... ”Kirkkoherrainkokouksen osallistumisesta yhteisen seurakuntatyön johtamiseen määrätään yhteisen seurakuntatyön johtosäännössä.”

Yhteinen kirkkoneuvosto on jättänyt näkyviin johtosääntöluonnoksen kohtaan 1.3 ”Organisaatio ja johtaminen” kolme valmistelussa esillä ollutta mallia (A-B-C), joilla kirkkoherrainkokouksen osallistuminen yhteisen seurakuntatyön johtamiseen voidaan järjestää. Sääntötyöryhmän näkemyksen mukaan vaihtoehto B olisi käytännössä toimivin vaihtoehto.

Vaihtoehto B:n mukaan kirkkoherrainkokous käsittelee, ja arvioi yhteistä seurakuntatyötä vähintään kaksi kertaa vuodessa (toimintasuunnitelman sekä toimintakertomuksen yhteydessä). Käsittelyssä kirkkoherrainkokous ottaa kantaa yhteistyöhön, kehittämissuunnitelmiin sekä ajankohtaisiin tarpeisiin yhteisen seurakuntatyön vastuualueella. Raportti käsittelystä lähetetään yhteiselle kirkkoneuvostolle tiedoksi.

Yhteinen kirkkoneuvosto on kokouksessaan 22.10.2020 hyväksynyt yhteisen seurakuntatyön johtosäännön, joka korvaa yhteisen kirkkovaltuuston 9.10.2008 hyväksymän yhteisen seurakuntatyön johtosäännön.

Kirkkojärjestyksen 10 luvun 14 §:n mukaan seurakuntaneuvostolle on varattava tilaisuus antaa lausunto yhteisten työmuotojen johtosäännöstä ennen kuin yhteinen kirkkovaltuusto tekee päätöksen asiassa.

Liitteet

2

Yhteisen seurakuntatyön johtosääntö 4.9.2020

137/2020

 

12

Vuoden 2020 yhteisvastuukeräyksen tarkastus

 

Päätösehdotus

Kirkkoherra Kari Kanala

Merkitään tiedoksi.

 

 

 

 

 

Selostus

Yhteinen kirkkoneuvosto on merkinnyt kokouksessaan 12.11.2020 vuoden 2020 yhteisvastuukeräyksen tilitysten tarkastamisesta laaditun muistion tiedokseen ja lähettää sen tiedoksi seurakuntien seurakuntaneuvostoille.

Paavalin seurakunnan nettotuotto oli 3324 € ja vähennystä edelliseen vuoteen oli 2355 €.

 

Liitteet

3

Vuoden 2020 yhteisvastuukeräyksen tarkastusmuistio

4

Yhteenveto yhteisvastuukeräyksen tuotoista seurakunnittain

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa