Dynasty tietopalvelu Haku RSS Helsingin seurakuntayhtymä

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://hsrky-fi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://hsrky-fi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Yhteinen kirkkoneuvosto
Pöytäkirja 26.11.2020/Pykälä 315

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

23/2020

 

315 §

Hankintapäätös työterveyshuollon palveluita koskevassa tarjouskilpailussa

 

Päätösehdotus

Seurakuntayhtymän johtaja Juha Rintamäki

Yhteinen kirkkoneuvosto päättää

1)    valita Helsingin seurakuntayhtymän työterveyshuollon palvelujen tuottajaksi tarjousvertailun voittaneen, halvimman tarjouksen esittäneen Suomen Terveystalo Oy:n.

2)    ratkaista hankintaan kuuluvan optiokauden käyttöönotosta erillisellä päätöksellä. Mikäli optiokausi otetaan käyttöön, päätös tehdään viimeistään 31.12.2023 ja

3)    tarkistaa välittömästi tätä asiaa koskevan pöytäkirjan pykälän.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

 

Selostus

Hankinnan kohde ja sopimuskausi

Hankinnan kohteena ovat tilaajan (Helsingin seurakuntayhtymän) lakisääteisen ja ennaltaehkäisevän työterveyshuollon palvelut erikseen solmittavan toimintasuunnitelman mukaisesti sekä yleislääkäritasoiset sairaanhoitopalvelut.

Sopimuskausi on 4 vuotta ja sopimus on voimassa 1.1.2021–31.12.2024. Lisäksi hankintayksikkö varasi oikeuden kahden (2) vuoden mittaiseen optiokauteen. Optiokauden käyttöönotosta tehdään erillinen päätös ja siitä ilmoitetaan palveluntuottajalle viimeistään 31.12.2023.

 

Hankintamenettely

Helsingin seurakuntayhtymä kilpailutti tarvitsemansa palvelut Työterveys 2020-2026 (DPS) –dynaamisenhankintajärjestelmän sisäisenä hankintana. Asiakkaan ja Toimittajan välillä tehdään hankintasopimus.

Nämä ehdot liitetään hankintasopimuksen liitteeksi 1 ja ”Asiakkaan hankinnan kohde ja vähimmäisvaatimukset” liitteeksi 2.

Ykn päätti 11.6. 2020 antaa Hansel Oy:lle sitoumuksen liittymisestä työterveyshuollon dynaamiseen hankintajärjestelmään.

Helsingin seurakuntayhtymän työterveydenhuollon sopimus kilpailutettiin DPS:n sisäisenä minikilpailutuksena. Sopimuskausi palvelulle on tarkoitus aloittaa 2021. Kilpailutettavan sopimuksen kesto on 4 + 2 vuotta.

Hankintasopimus tarkoittaa Hanselin sopimukseen liityttyämme meidän ja toimittajan välistä sopimusta, jossa on sovittu tämän dynaamisen hankintajärjestelmän perusteella hankittujen palveluiden toimittamisesta tätä hankintaa koskevan sopimuksen ja näiden ehtojen asettamissa rajoissa.

Sopimuksen arvioitu arvo 1 000 000 euroa vuodessa alv. 0% (työterveydenpalvelut on pääosin vapautettu arvonlisäverosta).

 

Tarjouspyyntö

Tarjouskilpailua koskeva hankintailmoitus (314009 Työterveys 2020-2026 - DPS, sisäinen kilpailutus – Helsingin seurakuntayhtymä) julkaistiin www.tarjouspalvelu.fi ilmoituskanavassa 21.10.2020.

Helsingin seurakuntayhtymä valitsee dynaamisen hankintajärjestelmän sisäisen kilpailutuksen perusteella toimittajan ja tekee voittaneen tarjoajan kanssa hankintasopimuksen. Tarjouspyynnössä tarjousten toimittamiselle asetettiin määräajaksi 4.11.2020 klo 12.00.

 

Saadut tarjoukset

Tarjouksen jättivät seuraavat tarjoajat (aakkosjärjestyksessä):

Finla Työterveys Oy (FI27285106)

Heltti Oy (FI25445938)

Mehiläinen Oy (1927556-5)

Pihlajalinna Lääkärikeskukset Oy (FI01074183)     

Suomen Terveystalo Oy (1093863-3)

 

Kaikki tarjoajat jättivät tarjoukset asetettuun määräaikaan mennessä.

 

Tarjoajien soveltuvuuden arviointi

Kaikki tarjoajat vakuuttivat täyttävänsä tarjouspyynnössä asetetut soveltuvuusvaatimukset.  Tarjoajien tulee täyttää koko sopimuskauden ajan DPS:n palveluita koskevat yleiset vaatimukset (vähimmäisvaatimukset).

 

Tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden arviointi

Tarjottavaa palvelua ja tarjousta koskevat vaatimukset määriteltiin tarjouspyynnön tarjouslomakkeessa, liite 2 ”Asiakkaan hankinnan kohde ja vähimmäisvaatimukset”.

Tarjoajien edellytettiin vastaavan kaikkiin tarjouslomakkeen kysymyksiin sekä liittävän kaikki vaadittavat asiakirjat ja selvitykset tarjouksensa liitteeksi. Kaikki tarjoukset todettiin tarjouspyynnön mukaisiksi ja hyväksyttiin mukaan tarjousvertailuun.

 

Tarjousten vertailu

Hankinnan valintaperusteena on kokonaistaloudellinen edullisuus, ja siihen perustuva pisteytys. Vertailtavana kriteerinä oli hinta.

 

Hintavertailu 100 %         

Tarjouspyynnössä oli ilmoitettu, että hintavertailu suoritetaan seuraavasti: Hankintayksikkö vertaili ja pisteytti hinnat tarjouspyynnön hintalomakkeen HSRKY (Liite 3) perusteella. Vertailussa halvin tarjous sai 100 pistettä. Muut tarjoukset pisteytetään kaavalla:

 

Hintavertailun lopputulos on seuraava:

Tarjoaja

Vertailuhinta

Kokonaispisteet

1.    Suomen Terveystalo Oy

550.270,79 €

100

2.    Pihlajalinna Lääkärikeskukset Oy

598.991,40 €

91,866

3.    Heltti Oy

625.602,50 €

87,959

4.    Mehiläinen Oy

666.032,62 €

82,619

5.    Finla Työterveys Oy

840.179,60 €

65,494

                        

Vertailuhintana käytettiin arvioituja kalenterivuoden kustannuksia hankittavalle palvelulle.                         

                        

Hankintasopimuksen kustannusarvioita

Asiakkaan tavoitteet kustannustasolle:

Seurantapalaverissa seurataan, että kustannukset eivät nouse nykyisestä.

Tavoitteemme kustannustasolle on 600 €/hlö/v. Lisäksi toivotaan painotusta ennaltaehkäisevään terveydenhuoltoon siten, että ennaltaehkäisevän osuus olisi 60% ja sairaanhoidon 40 %. Edellisten vuosien kustannustoteutumaa: 849 € (2019) ja 790 €/hlö (2018). Kustannukset jakautuivat vuonna 2019 korvausluokittain: KL I 39,5 % ja KL II 60,5 %.

 

Hintavertailua

Lakisääteinen ennaltaehkäisevä terveydenhuolto ja yleislääkäritasoinen sairaanhoito sitoo vastaanotto kustannusten osalta nykyisellä (vuosi 2020) hintatasolla ja nykyisillä käyttäjävolyymeilla arviolta 789 523,80 euroa ja esitetyn tarjoajan kilpailutetuilla hinnoilla ja samalla volyymillä kustannukset olisivat 462 959 euroa. Vuositasolla säästö on 41 % kustannuksista. Odotettavissa olevat säästöt ovat siis merkittäviä. Lisäksi uuden Hansel Oy:n kanssa tehdyn DPS kilpailutuksen etuna on myös sopimuskauden aikainen hintojen hallinta.

 

Hankintapäätös

Tarjouskilpailun voitti Suomen Terveystalo Oy, jolta hankinta tehdään.

 

 Hankintasopimus

Hankintasopimus syntyy vasta kirjallisen sopimuksen allekirjoittamisella.

Liitteet

27

DPS kohde ja ehdot

28

Voittanut tarjous-Terveystalo

29

Hintalomake_HSRKY

30

Tarjouskilpailun avauspöytäkirja

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa