Dynasty tietopalvelu Haku RSS Helsingin seurakuntayhtymä

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://hsrky-fi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://hsrky-fi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Vuosaaren seurakunnan seurakuntaneuvosto
Pöytäkirja 05.10.2020/Pykälä 98

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

409/2020

 

98 §

Pääsuntion viran täyttäminen

 

Päätösehdotus

 

SN päättää valita pääsuntion virkaan suntio Carla Ihatsun.

Päätös

 Esitys hyväksyttiin.

 

Selostus

Seurakuntaneuvosto laittoi pääsuntion viran auki (SN 7/20, §7) viranhaltijan ilmoitettua jäävänsä eläkkeelle 1.1.2021 alkaen. Pääsuntio toimii suntioiden lähiesimiehenä, vastaa sovitun työnjaon perusteella seurakunnan toimitilojen siisteydestä, turvallisuudesta ja toimivuudesta sekä tilavarauksista ja tapahtumajärjestelyistä, vastaa suntiotiimin lähiesimiehenä kirkollisten tilaisuuksien valmisteluista, osallistuu suntion perustyöhön ja on seurakunnan johtoryhmän jäsen.

Edellytämme valittavalta henkilöltä suntion ammattitutkintoa tai muuta soveltuvaa koulutusta, johtamisen koulutusta tai sitoutumista sen hankkimiseen, hyviä vuorovaikutustaitoja ja asiakaslähtöistä työotetta, seurakunta- ja jumalanpalveluselämän riittävää tuntemusta, valmiutta kehittää tilojen käyttöä muuntuvassa toimintaympäristössä, organisointikykyä, oma-aloitteisuutta sekä riittävää tietoteknistä osaamista. Kokemus suntiotyöstä, esimiestyöstä sekä henkilöstöjohtamisesta katsotaan eduksi. Työ edellyttää valmiutta ilta- ja viikonlopputyöhön.

Virkaan valittavan on oltava Suomen ev.-lut. kirkon konfirmoitu jäsen. Hänellä on oltava suomen kielen hyvä kirjallinen ja suullinen taito. Ennen viran vastaanottamista valitun on esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan sekä rikosrekisteriote (rikosrekisterilaki 6:2§). Palkkaus määräytyy vaativuusryhmän 502. Virka täytetään 6 kk koeajalla. Tehtävän hoitaminen alkaa 15.11.2020 tai sopimuksen mukaan.

Hakuaika päättyi 22.9. ja virkaan tuli yhteensä 10 hakemusta. Liitteessä 2 on kooste hakijoista. Rekrytointiryhmä kutsui haastatteluun hakijat 2, 3, 5 ja 8. Haastattelut pidettiin 23.9. Rekrytointiryhmä päätyi esittämään pääsuntion virkaan Carla Ihatsua. Hänellä on hakemusasiakirjojen, haastattelun, osaamisen ja työkokemuksen perusteella arvioituna hakijoista parhaiten virkaan sopiva taito ja kyky viran menestyksellistä hoitamista varten.Liitteet

1

Liite 1. SN 7.20 pöytäkirja

2

Liite 2. PÄÄSUNTION_VIRKA hakijat

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa