Dynasty tietopalvelu Haku RSS Helsingin seurakuntayhtymä

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://hsrky-fi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://hsrky-fi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Yhteinen kirkkoneuvosto
Pöytäkirja 12.11.2020/Pykälä 287

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

13/2019

 

287 §

Vastaus Jukka Tuomisen tekemään valtuustoaloitteeseen keskustelun käymiseksi seurakuntayhtymän budjetista vuonna 2021 myönnettävistä avustuksista

 

Päätösehdotus

Seurakuntayhtymän johtaja Juha Rintamäki

Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se

1)    toteaa, ettei valtuustoaloite anna syytä toimenpiteisiin tässä vaiheessa ja

2)    merkitsee vastauksen tiedoksi ja toteaa aloitteen loppuun käsitellyksi

Käsittely

Keskustelun jälkeen esittelijä veti asian pois esityslistalta.

Päätös

Asia poistettiin esityslistalta.

 

Selostus

Valtuutettu Jukka Tuominen on jättänyt aloitteen liittyen yleisavustusten myöntämisperiaatteista (Aloite keskustelun käymiseksi seurakuntayhtymän budjetista vuonna 2021 myönnettävistä avustuksista. Saapunut 12.2.2020).

Yleisavustukset eivät ole avustuksia sanan varsinaisessa merkityksessä vaan ne ovat erillisten sopimusten perusteella tapahtuvaa toiminnan tukemista. Yleisavustusten jakoprosessiin tehtiin muutoksia keväällä 2020.​ Muutokset tehtiin prosessin läpinäkyvyyden ja määrämuotoisuuden lisäämiseksi. Esimerkiksi osa tahoista, joille oli pidempään myönnetty avustuksia, ei ollut lähettänyt anomusta aikaisemmin (esimerkiksi Helsingin Urkukesä ry tai Via Crucis), vaan tahoille on myönnetty avustusvaroja ilman kunnollista anomusta. 

Avustukset vuodelle 2021 haettiin ensimmäistä kertaa sähköisellä webropol- hakulomakkeella, jossa hakija vastaa avustuksen käyttöä koskeviin kysymyksiin sekä kuvaa sitä, miten yhdenvertaisuus ja tasa-arvo toteutuvat tuetussa toiminnassa. Jokaiselle taholle, joka oli viime vuosina saanut avustusvaroja, lähetettiin ohjeet sähköpostitse uudistuneesta hakuprosessista. Tahoille lähetettiin myös muistutusviestejä ja hakuaikaa pidennettiin kertaalleen kymmenellä päivällä siten, että se päättyi 26.8.2020.

Perusperiaatteena avustusvarojen myöntämiselle oli, että vuonna 2021 jokaiselle avustuksia hakeneelle taholle myönnetään 10% pienempi summa kuin edellisenä vuotena johtuen Helsingin seurakuntayhtymän taloudellisesta tilanteesta. Ainoastaan Juutalaisen seurakunnan, Kirkon Mediasäätiö ry:n ja Anglikaanisen kirkon avustukset pidettiin ennallaan. Juutalainen seurakunta hakee avustusta hautausmaan ylläpitoon. Juutalaisella seurakunnalla on myös edelleen selvittelytyö kesken Helsingin kaupungin kanssa vuonna 2018 järjestetyn Weekend-festivalin yhteydessä rikkoutuneesta hautausmaan muurista. Muurin korjaaminen on osoittautunut kalliiksi ja mittavaksi työksi. Kirkon mediasäätiön tukemisesta on tehty päätös kolmivuotiselle kaudelle 2020-2022, jossa määritellään tuen suuruus (YKN 269 § /2019). 

Viidelle sellaiselle taholle, joka sai avustusvaroja vuonna 2020, ei myönnetä avustusta vuonna 2021.

Pohjoismaiselle kirkkomusiikkineuvostolle vuodelle 2020 myönnetty avustus oli kertaluontoinen tapahtuman järjestämistä varten, eikä anomusta vuodelle 2021 tästä syystä edes lähetetty. 

Yhteinen kirkkovaltuusto päätti 59 § /2020 (YKN 228 § /2020) lopettaa korkotuen maksamisen Gaius-säätiölle. Asiasta on sovittu yhdessä Gaius-säätiön kanssa.

Helsingin Urkukesä ry lähetti hakemuksensa 21.9.2020, eikä hakemusta voitu enää siinä vaiheessa ottaa käsittelyyn. Avustettuja tahoja muistutettiin useamman kerran ja hakuaikaa pidennettiin. Helsingin Urkukesä ry:tä on kehotettu hakemaan avustusta suoraan yhteiseltä kirkkoneuvostolta.

Aholansaarisäätiötä päätettiin jatkossa tukea ainoastaan ostamalla heiltä leiripalveluita.

Vuodelle 2020 avustusvaroja jätettiin myöntämättä vain kahdelle taholle (Kristityt yhdessä/Radio Dei) ja Kansan Raamattuseura. Kristityt yhdessä lähetti hakemuksensa myöhässä, 9.12.2020. 

Yleisavustusten käsittelyn tulevaisuus 

Jatkossa on syytä pitää kiinni tänä vuonna hyväksi havaitusta sähköisestä verkkolomakkeesta ja kehittää avustusten hakemiseen liittyvää prosessia entisestään. Kokouksessa, jossa päätetään avustusten myöntämisestä tai myöntämättä jättämisestä pidetään jatkossa myös pöytäkirjaa.

Liitteet

10

Yleisavustukset_kooste

11

Jukka Tuomisen valtuustoaloite

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa