Dynasty tietopalvelu Haku RSS Helsingin seurakuntayhtymä

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://hsrky-fi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://hsrky-fi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Paavalin seurakunnan seurakuntaneuvosto
Pöytäkirja 06.10.2020/Pykälä 123

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

Oheismateriaali
  Ev.lut.kirkko-strategia

137/2020

 

123 §

Suomen evankelis-luterilaisen kirkon strategia vuoteen 2026

 

Päätösehdotus

Kirkkoherra Kari Kanala

Merkitään tiedoksi.

Käsittely

Todettiin, että Paavalin seurakunnassa toimitaan jo tänään monelta osin strategian mukaisesti.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

 

 

 

Selostus

Suomen evankelis-luterilainen kirkko on päivittänyt strategiansa vuoteen 2026 saakka. Ovet auki – Suomen evankelis-luterilaisen kirkon strategia vuoteen 2026 on hyväksytty kirkkohallituksen täysistunnon kokouksessa 22.9.2020. Johdannossa todetaan:

 

Alkava strategiakausi on kirkon kannalta monella tapaa merkittävä. Lähes kaikki kirkkoa koskevat tunnusluvut osoittavat tarpeen strategisten tarkistusten tekemiselle: kasteiden ja vihkimisten määrät laskevat nopeasti, kokoava toiminta ei tavoita entiseen malliin, kirkon jäsenmäärä vähenee ja evankelis-luterilaiseen kirkkoon kuuluu joillakin alueilla enää alle puolet väestöstä. Kirkon oppiin sitoutuminen ja uskonnollinen kasvatus ovat heikentyneet. Lisäksi kirkon sisäiset kiistat ovat voimistuneet. Kaikesta tästä huolimatta kirkolla on edelleen merkittävä asema suomalaisessa yhteiskunnassa ja ihmisten mielissä. Erityisesti kriisitilanteissa, kuten pandemian aikana, kirkon merkitys korostuu turvan, toivon ja lohdutuksen antajana.

Strategian pohjalta tehtävillä toimenpiteillä vaikutetaan siihen, minkälainen kirkko on tulevaisuudessa. Joudumme pohtimaan esimerkiksi sitä, kykeneekö kirkko katsomaan rohkeasti ulos- ja eteenpäin samalla kun se arvostaa historiaansa ja perinteitään. Tai ovatko seurakuntalaiset ensisijaisesti vain työn kohteita vai toimijoita, jotka tekevät kirkkoa eläväksi omassa elinpiirissään.

Kirkon yhteinen strategia perustuu kirkon tulevaisuuden kannalta olennaisten, hallinto- ja työalarajat ylittävien ilmiöiden tunnistamiseen. Strategian taustaksi on koostettu yhteinen tulevaisuuskuva, jonka pohjalta nousee kirkon elämään liittyviä keskeisiä ilmiöitä. Kuvan muodostamisessa on hyödynnetty viime vuosina työskennelleiden kirkon tulevaisuustyöryhmien työtä, kirkon omia ja muiden tahojen tuottamia tilastoja sekä laajasti eri toimijoiden tulevaisuusmateriaalia. Työskentelyn aikana on järjestetty kuulemisia ja seurattu tulevaisuuskeskusteluja sosiaalisessa mediassa. Lisäksi on osallistuttu kirkon työntekijätapaamisiin ja toteutettu kyselyjä. Kiinnostavan tausta-aineistokokonaisuuden muodostaa kirkolliskokous- ja hiippakuntavaltuustovaaleihin laaditut vaaliohjelmat. Perusperiaatteena on ollut avoimuus, 3 Suomen evankelis-luterilaisen kirkon strategia vuoteen 2026 laajapohjaisuus sekä monipuolinen valmistelu. Strategiaa laadittaessa on haluttu kuulla erilaisten ihmisten näkemyksiä kirkosta ja sen tulevaisuudesta. Joiltain osin työskentelyssä on kiinnitytty kirkon aikaisempiin yhteisiin strategioihin.

Keskeiset valinnat kiteytyvät strategian nimessä: Ovet auki. Ovet on pidettävä auki, edelleen on lähdettävä liikkeelle ihmisten keskuuteen ja kutsuttava ihmisiä sisään. Kirkon ovet eivät voi olla kenellekään kiinni. Tässä ajassa ovien auki pitäminen on erityisen tärkeää. Kirkon tehtävä ei ole pelkästään avata ovia tässä maailmassa vaan avata ovi Kristuksen kautta taivaaseen. Siihen vaaditaan rohkeutta, näkyä, tahtoa ja yhteistä sitoutumista.

Seurakuntaneuvosto keskustelee strategiasta ja reflektoi sitä Paavalin seurakunnan strategiaan.

Liitteet

11

Ev.lut.kirkko-strategia

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa