Dynasty tietopalvelu Haku RSS Helsingin seurakuntayhtymä

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://hsrky-fi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://hsrky-fi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Yhteinen kirkkoneuvosto
Pöytäkirja 08.10.2020/Pykälä 237

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

86/2020

 

237 §

Koronasyksyn markkinointiviestintäkampanjan toteuttaminen ja palvelujen osto

 

Päätösehdotus

Seurakuntayhtymän johtaja Juha Rintamäki

Yhteinen kirkkoneuvosto päättää

1)    osoittaa enintään 212 080 € määrärahan Ilman sinua -markkinointiviestintäkampanjan moduulien toteutuksiin oheisen erittelyn mukaisesti,

2)    todeta, että aiemmin kampanjan suunnitteluun on myönnetty
15 000 € + alv, eli yhteensä 18 600€ (YKN 27.8.2020 §195)

3)    myöntää seurakunnille enintään 100 000 € kampanjan seurakuntakohtaisiin toteutuksiin seurakuntien hakemusten mukaisesti.

4)    merkitä kulut kustannuspaikalle 3931080015, Toimintakulttuurin muutos.

Käsittely

Viestintätoimisto Milttonin edustaja Panu Mäenpää esitteli markkinointikampanjan konseptia.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

 

Selostus

Ilman sinua -kampanja perustuu samannimiseen Kirkko Helsingissä -markkinointiviestinnän strategiaan, joka laadittiin yhteistyössä viestintätoimisto Milttonin kanssa talvella 2019–20. Nyt kuluvana syksynä kampanja on suunniteltu toteutettavaksi viestinään valon tuominen sekä toivon ja luottamuksen vahvistaminen, jotka ovat erityisen ajankohtaisia koronaepidemian aiheuttaman epävarmuuden ja hämmennyksen keskellä. Tarvitaan ”Yhdessä tästä selvitään” -viestin vahvistamista eli yhteyden ja toistemme auttamisen viestejä. Kirkko voi olla tässä tärkeässä roolissa henkisen ja hengellisen tuen tarjoajana.

Kampanja sisältää virtuaalisen ulottuvuuden sosiaalisessa mediassa kynttilöineen, toivon näkökulman mediapinnoilla sekä konkreettisen valon tuomisen katukuvaan esimerkiksi kirkkoja valaisemalla ja kynttilöitä jakamalla.

Lisäksi seurakunnat voivat vahvistaa kampanjan teeman alla tärkeitä perinteitä, kuten joululauluja, koronatilanteeseen sopivilla tavoilla. Ne voivat muutenkin soveltaa ja hyödyntää teemaa toiminnassaan ja viestinnässään haluamallaan tavalla.

Kampanja koostuu erilaisista moduuleista. Moduulien toteutusta tehdään paljon myös omana työnä. Hankittavien moduulien toteutuskulut ovat seuraavat:

- Tapahtumat ja toimitilat: 80 000 €. Muutaman keskeisen kirkon valaisu laitevuokrineen ja vartiointeineen, kustannus enintään yhteensä 80 000 €. On suunniteltu kynttiläaiheista tai muuta kampanjaa tukevaa valoteosta ajalle 11.–18.11. esimerkiksi Helsingin Tuomiokirkon ulkoseinälle. Ajanjakson pituus tarkentuu tarjousten myötä. On pyydetty myös lähiökirkon valaisun kustannusarvio, jota seurakunnat voivat hyödyntää omien kirkkojensa valoteoksissa. Alustavien hintakartoitusten perusteella Tuomiokirkon valaisun kustannukset olisivat maksimissaan 45 000 € sis. alv. viikon ajalla. Tiukan aikataulun vuoksi valaistus tehdään suorahankintana ilman kilpailutusta. Vartiointi hankintaan erikseen kiinteistötoimiston sopimuskumppanilta.

- Mediapinta: 100 000 €. Tämänhetkinen mainoskampanjasuunnitelma sisältää mediatilaa viikoilla 46–47 seuraavissa printti- ja verkkomedioissa: Helsingin Sanomat, Hufvudstadsbladet, Helsingin Uutiset, Kirkko ja kaupunki ja Kyrkpressen hankintahinnaltaan yhteensä 51 000 € sis. alv. Mainittakoon, että pelkästään Helsingin Sanomien sisäsivujen koko sivun ilmoitus maksaa 19 970 € sis. alv. Kirkko ja kaupunki -lehteen on tulossa marraskuussa nk. pistoliite Naapuriapu-kampanjaan liittyen. Sen kustannukset ovat laskennassa. Näiden lisäksi suunnitellaan ulko- ja liikennevälinemainontaa, johon käytetään printtimainonnasta ylijäävä määräraha. Yhteensä hankittavan mediatilan arvo ei ylitä 100 000 €.

- Jakomateriaali: 15 000 €. Kynttilöiden (10 000 kpl) hankinta jaettavaksi kaupunkilaisille jakotapahtumissa sekä muun toiminnan yhteydessä n 1,50 €/kpl.

- Ennalta määrittelemättömiin kuluihin, joiden sisältö täsmentyy kampanjasuunnittelun edetessä: 10 000 €.

- Milttonilta on tilattu kampanjan graafisen ilmeen ja mainoksen suunnittelut, yhteensä 7080 € sis. alv.

Lisäksi on jo hankittu kampanjan suunnittelua, projektinjohtoa ja palveluita 15 000 eurolla Yhteisen kirkkoneuvoston 27.8.2020 § 195 käsittelyn mukaisesti. Tämä osio sisältää Milttonin konseptisuunnittelun, kohderyhmätestauksen ja projektinjohtoa.

Seurakuntien toivotaan hyödyntävän omassa viestinnässään ja toiminnassaan yhteisen kampanjan elementtejä. Seurakunnat voivat hakea osarahoitusta yhteisistä varoista Ilman sinua -markkinointiviestintäkampanjan toteutuskustannuksiin perustelemalla, millä tavoin suunniteltu toteutus linkittyy kampanjaan ja tukee sen tavoitteita esim. valon tuomisesta. Tähän on varattu enintään 100 000 €. Summa jakautuu seurakuntien kesken siten, että kukin seurakunta voi hakea 5000 € osarahoitusta (20 x 5 000 € = 100 000 €). Rahaa ei myönnetä taannehtivasti.

Kustannuksiin voidaan käyttää ns. TKM7-hankkeeseen varattua markkinointiviestinnän kampanjatoteutusrahaa sekä TKM7-hankkeeseen yhtymän johtajalle määriteltyä kehittämisrahaa. Molempien kustannuspaikka 3931080015, Toimintakulttuurin muutos.

Liitteenä on alustava ehdotus Ilman sinua -kampanjan visuaalisesta ilmeestä. Tätä vielä työstetään parhaillaan vastaamaan kampanjan tavoitteita. Viimeisin visuaalinen ilme esitellään kirkkoneuvoston kokouksessa.

Liitteet

1

Kirkko Helsingissä Ilman Sinua tunnus versio1

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa