Dynasty tietopalvelu Haku RSS Helsingin seurakuntayhtymä

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://hsrky-fi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://hsrky-fi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Yhteinen kirkkoneuvosto
Pöytäkirja 08.10.2020/Pykälä 246

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

543/2020

 

246 §

Gaius-säätiön valtuuskunnan jäsenten valinta kaudeksi 2021-2024

 

Päätösehdotus

Seurakuntayhtymän johtaja Juha Rintamäki

Yhteinen kirkkoneuvosto päättää nimetä edustajikseen Gaius-säätiön valtuuskuntaan toimikaudelle 2021–2024 seuraavat henkilöt:

(5 henkilöä)

Käsittely

Varapuheenjohtaja Riitta Asikanius ehdotti valtuuskunnan jäseniksi seuraavia henkilöitä: Juha Rintamäki, Kirsi Wickström, Tuula Pontela, Ami Lainela ja Tuulikki Vuorinen.

Päätös

Yhteinen kirkkoneuvosto päätti nimetä edustajikseen Gaius-säätiön valtuuskuntaan toimikaudelle 2021-2024 seuraavat henkilöt: Juha Rintamäki, Kirsi Wickström, Tuula Pontela, Ami Lainela ja Tuulikki Vuorinen.

 

Selostus

Gaius -säätiö on perustettu vuonna 1988 Helsingin seurakuntayhtymän ylläpitämistä kolmesta vanhainkodista. Säätiön valtuuskuntaan kuuluu 11 jäsentä, joista Helsingin seurakuntayhtymän yhteinen kirkkoneuvosto nimeää 5 jäsentä. Valtuuskunnan jäsenet valitaan neljäksi kalenterivuodeksi kerrallaan.

Valtuuskunnan tehtävänä on säätiön tilinpäätöksen vahvistaminen, tilintarkastajien valinta, toimintasuunnitelman ja talousarvion hyväksyminen, jäsenten valitseminen niiden erovuorossa olevien jäsenten tilalle, joiden valinnasta valtuuskunta päättää, hallituksen jäsenten valitseminen ja hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen.

Yhteinen kirkkoneuvosto on nimennyt Gaius-säätiön valtuuskuntaan seurakuntayhtymän edustajiksi toimikaudelle 2017 – 2020 seuraavat henkilöt:

professori Jarmo Leppiniemi, terveyskeskuslääkäri Tuula Pontela, yhteisen kirkkovaltuuston puheenjohtaja Kaisa Raittila, seurakuntayhtymän johtaja Juha Rintamäki ja seurakuntayhtymän lakimies Kirsi Wickström.

Säätiön päätösvaltaa käyttävä hallintoelin on säätiön hallitus. Hallitukseen kuuluu viisi jäsentä. Valtuuskunta valitsee kolme hallituksen jäsentä kahdeksi kalenterivuodeksi kerrallaan siten, että joka toinen vuosi on kaksi ja joka toinen vuosi yksi jäsen erovuorossa. Muilta osin hallitus täydentää itse itseään. Hallituksen valitsemien jäsenien toimikausi on kaksi vuotta. Gaiuksen hallituksessa seurakuntayhtymän edustajina ovat tällä hetkellä Margareta Back ja Tuula Pontela.

Säätiöllä on valtuuskunta, johon kuuluu 9 jäsentä. Näistä Helsingin seurakuntayhtymän yhteinen kirkkoneuvosto valitsee 5 jäsentä. Muut jäsenet valitsee valtuuskunta.

Valtuuskunnan jäsenet valitaan neljäksi kalenterivuodeksi kerrallaan. Kahden vuoden välein erovuorossa on vuoroin neljä ja vuoroin viisi jäsentä. Vuoden 2018 syyskokouksessa valtuuskunta valitsi 4 jäsentä vuosiksi 2019-2022: Buch Tuula, Grundström Anni, Savolainen Seppo ja Toivio Reino.

Valtuuskunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan, joiden toimikausi on kaksi vuotta. Valtuuskunnan puheenjohtajana on Jarmo Leppiniemen jälkeen toiminut Juha Rintamäki. Rintamäen jälkeen varapuheenjohtajana on toiminut Seppo Savolainen.

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa