Dynasty tietopalvelu Haku RSS Helsingin seurakuntayhtymä

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://hsrky-fi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://hsrky-fi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Yhteinen kirkkoneuvosto
Pöytäkirja 08.10.2020/Pykälä 243

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

537/2020

243 §

Seurakuntayhtymän johtajan valintaa toimikaudeksi 2021-2022 valmistelevan valintaryhmän asettaminen

 

Päätösehdotus

Yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja Jukka Pakarinen

Yhteinen kirkkoneuvosto

1)    päättää, että kirkkoneuvoston puheenjohtaja Jukka Pakarinen toimii asian esittelijänä,

2)    päättää asettaa seurakuntayhtymän johtajan valintaa toimikaudeksi 2021-2022 valmistelevan työryhmän, jonka tehtävänä on valmistella yhteisen kirkkoneuvoston perusteltu esitys yhteiselle kirkkovaltuustolle yhtymän johtajasta,

3)    toteaa, että yhtymän johtajan valintaa koskevan ohjeistuksen mukaan työryhmän puheenjohtajana toimii yhteisen kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja Riitta Asikanius,

4)    toteaa, että yhteisen kirkkovaltuuston ja kirkkoneuvoston jäsenille lähetetyn ilmoituksen johdosta yhdeksän henkilöä ilmoitti hakevansa valintatyöryhmän jäseneksi ja

5)    nimeää valintaa valmistelevan työryhmän jäseniksi seuraavat yhteisen kirkkovaltuuston ja yhteisen kirkkoneuvoston jäsenet:

________________________________________________

6)    tarkastaa välittömästi tämän pöytäkirjan pykälän.

 

Käsittely

Puheenjohtajana toimi varapuheenjohtaja Riitta Asikanius.

Tehtävään vaalikelpoiset Juha Rintamäki, Juha Tuohimäki, Kai Heinonen ja Stefan Forsén poistuivat esteellisinä.

Riitta Asikanius esitteli luottamusjohdon ehdotuksen valintaryhmän jäseniksi: Otto Lehtipuu, Tuula Pontela, Esa Ahonen, Rakel Hiltunen, Lauri Kopponen, Hanna Mithiku ja Christoffer Perret.

Päätös

Yhteinen kirkkoneuvosto

1) päätti, että kirkkoneuvoston puheenjohtaja Jukka Pakarinen toimii asian esittelijänä,

2) päätti asettaa seurakuntayhtymän johtajan valintaa toimikaudeksi 2021-2022 valmistelevan työryhmän, jonka tehtävänä on valmistella yhteisen kirkkoneuvoston perusteltu esitys yhteiselle kirkkovaltuustolle yhtymän johtajasta,

3) totesi, että yhtymän johtajan valintaa koskevan ohjeistuksen mukaan työryhmän puheenjohtajana toimii yhteisen kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja Riitta Asikanius,

4) totesi, että yhteisen kirkkovaltuuston ja kirkkoneuvoston jäsenille lähetetyn ilmoituksen johdosta yhdeksän henkilöä ilmoitti hakevansa valintatyöryhmän jäseneksi ja

5) nimesi valintaa valmistelevan työryhmän jäseniksi seuraavat yhteisen kirkkovaltuuston ja yhteisen kirkkoneuvoston jäsenet: Otto Lehtipuu, Tuula Pontela, Esa Ahonen, Rakel Hiltunen, Lauri Kopponen, Hanna Mithiku ja Christoffer Perret,

6) päätti tarkastaa välittömästi tämän pöytäkirjan pykälän.

 

Selostus

Seurakuntayhtymän johtajan valitsemisessa noudatettavan menettelytapaohjeen 3 §:n mukaan seurakuntayhtymän johtajan valintaa valmistelee työryhmä, jonka puheenjohtaja on yhteisen kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja. Muiksi jäseniksi yhteinen kirkkoneuvosto valitsee yhteisen kirkkovaltuuston ja yhteisen kirkkoneuvoston jäseniä. Ennen valintaa jäsenille on annettava mahdollisuus hakea työryhmä jäseniksi.

Valintatyöryhmän jäseneksi hausta lähetettiin YKV:n ja YKN:n jäsenille tiedote sähköpostitse 14.9.2020. Määräaikaan 30.9. klo 12 mennessä jäseniksi hakivat Esa Ahonen, Rakel Hiltunen, Lauri Kopponen, Otto Lehtipuu, Jukka Leppilampi, Tuula Pontela, Salla Ranta, Pertti Sundberg ja Tuulikki Vuorinen.

Valintatyöryhmä valitsee haastatteluun kutsuttavat 9.11.2020 pidettävässä kokouksessa. Haastattelut pidetään viikolla 46. Haastattelujen jälkeen työryhmä laatii tehtävään hakeneista perustelumuistion, jossa eritellään, miten hakijoiden osaaminen vastaa tehtävälle määriteltyjä erityisiä tarpeita.

Valintatyöryhmän laatii kokouksessaan 16.11. perustellun ehdotuksen seurakuntayhtymän johtajasta yhteisen kirkkoneuvoston esittelijälle, jonka tehtäväksi yhteinen kirkkoneuvosto on määrännyt seurakuntayhtymän johtajan valintaa koskevan esittelyn.

Kokouksessaan 26.11.2020 YKN tekee yhteiselle kirkkovaltuustolle esityksen seurakuntayhtymän johtajasta. Yhteinen kirkkovaltuusto valitsee seurakuntayhtymän johtajan kaikista vaalikelpoisista toimikaudeksi 2021-2022 kokouksessaan 10.12.2020.

Liitteet

8

Tiedote: Seurakuntayhtymän johtajan valintatyöryhmään hakeminen

9

Seurakuntayhtymän johtajan valintaohje

10

Valintaryhmään hakeneet

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa