Dynasty tietopalvelu Haku RSS Helsingin seurakuntayhtymä

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://hsrky-fi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://hsrky-fi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Yhteinen kirkkoneuvosto
Pöytäkirja 24.09.2020/Pykälä 231

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

531/2020

 

231 §

Taloussäännön hyväksyminen

 

Päätösehdotus

Seurakuntayhtymän johtaja Juha Rintamäki

Yhteinen kirkkoneuvosto esittää, että yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyy Helsingin seurakuntayhtymän taloussäännön liitteenä olevan sääntöehdotuksen mukaisena.

 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

 

Selostus

Seurakunnan ja seurakuntayhtymän varojen käyttämisestä, kirkollisverosta, tilivelvollisista ja tilintarkastajan vastuusta sekä taloutta koskevista muista säännöksistä ja määräyksistä säädetään kirkkolain 15. luvussa. Lisäksi kirkkojärjestyksen 15. luvussa säädetään muun muassa talousarviosta, talouden tasapainosta, tilinpäätöksestä, toimintakertomuksesta, hallinnon ja talouden tarkastamisesta, metsien hoidosta sekä toiminnan ja talouden tilastoinnista.

Kirkkolain 15 luvun 4 §:ssä säädetään, että taloudenhoidon järjestämisestä määrätään tarkemmin yhteisen kirkkovaltuuston hyväksymässä taloussäännössä. Taloussäännöllä yhteinen kirkkovaltuusto ohjaa talousarvion sekä toiminta- ja taloussuunnitelman valmistelua ja sisältöä, omaisuuden hoitoa ja rahatointa, kirjanpitoa ja tilinpäätöstä sekä tilintarkastusta ja sisäistä valvontaa.

Nykyisin voimassa oleva Helsingin seurakuntayhtymän taloussääntö on vuodelta 2006. Uuteen sääntöön on päivitetty kirkkolakiin ja kirkkojärjestykseen ja muihin taloussääntöä koskeviin lakeihin sen jälkeen tulleet muutokset. Lisäksi on huomioitu seurakuntatalouden ja Kirkon palvelukeskuksen tehtävien työnjako.

Uudessa taloussäännössä on huomioitu muun muassa kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten ja irtaimiston hoito. Sääntöön on muun muassa lisätty

maininta, että talousarvio ja toiminta- ja taloussuunnitelma sekä tilinpäätös julkaistaan seurakunnan tai seurakuntayhtymän verkkosivuilla. Erityiskatteisten rahastojen määritelmää on täsmennetty. Rahaston erityiskatteisuudella seurakuntataloudessa tarkoitetaan sitä, että rahaston pääoman varoilla on sääntöjen mukainen käyttörajoitus. Rahaston pääomaa vastaavat rahavarat voivat olla taseessa joko toimeksiantojen varoissa tai seurakuntatalouden muissa varoissa luonteensa mukaisilla tasetileillä. Rahaston pääomia vastaava muu omaisuus, esimerkiksi metsätilat, asunto-osakkeet ja muut arvopaperit, merkitään taseessa toimeksiantojen varoihin luonteensa mukaisille tileille.

Toimeksiantojen varoja ovat muun muassa hautainhoitorahastot.

Tässä esitetyt taloussäännön muutokset on käsitelty sääntötyöryhmässä 4.9.2020. Liitteenä olevassa taloussääntöasiakirjassa nykyisin voimassa oleva sääntöteksti on esitetty vasemmalla palstalla ja uuden taloussäännön teksti oikealla palstalla.

Sääntömuutos tulee voimaan yhteisen kirkkovaltuuston päätöksellä.

 

Liitteet

22

Taloussääntö_YKN 24092020

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa