Dynasty tietopalvelu Haku RSS Helsingin seurakuntayhtymä

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://hsrky-fi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://hsrky-fi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Malmin seurakunnan seurakuntaneuvosto
Pöytäkirja 08.09.2020/Pykälä 54

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

375/2020

 

54 §

Projektipastorityön arviointiraportti

 

Päätösehdotus

 

Seurakuntaneuvosto päättää merkitä raportin tiedoksi.

Käsittely

Seurakuntaneuvoston jäsen Tuulikki Vuorinen saapui kokoukseen tämän asiakohdan alussa. Tämän jälkeen kokouksen läsnäolijat olivat 16/17.

 

Sami Kivelä esitteli arviointiraportin. Projektipapit Timo Laaninen, Päivi Pulakka, Sami Kivelä, Anni Paukkala-Toivonen ja Niina Pihlajamaa kertoivat kokemuksistaan projektipapin työssä.

Seurakuntaneuvosto kävi vilkkaan keskustelun projektipappien kanssa. Lopuksi puheenjohtaja kiitti koko seurakuntaneuvoston puolesta projektipappeja heidän tekemästään työstä.

 

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

 

 

 

Selostus

Malmin seurakunnan seurakuntaneuvosto päätti kokouksessaan 17.4.2018 laittaa hakuun ja palkata seurakuntaan määräaikaisia projektipastoreita, neljä (4) henkeä, ajalle 1.9.2018–30.9.2020. Palkkauspäätöstä edelsi seurakuntaneuvoston iltakoulu (13.3.2018), jossa keskusteltiin Malmin seurakunnan tulevaisuuden suunnasta. Iltakoulussa käydyn strategisen keskustelun pohjalta päätettiin vahvistaa Malmin seurakunnan kohtaavaa tai jalkautuvaa papintyötä. Projektipastoreiden työnkuvat ovat alkuvaiheessa hyvin väljiä ja ne tarkentuvat projektin myötä. Projektipastorit jakaantuvat kolmelle eri alueelle seurakunnassa; yksi pohjoiseen, kaksi keskiseen ja yksi eteläiseen alueeseen. Tarkemmin aluejako on Tapuli, Jakomäki, Siltamäki, Malmi ja Viikki. Projektin edetessä myös alueet, joissa työtä tehdään, tarkentuvat paremmin. Seurakuntaneuvosto päätti palkata seuraavat hakijat Malmin seurakunnan määräaikaisiin projektipastorin tehtäviin ajalle 1.9.2018–30.9.2020:

Pohjoiselle alueelle, tarkemmin Tapuliin ja Jakomäen alueelle pastori Anni Paukkala-Toivonen. Keskiselle alueelle, tarkemmin Siltamäen alueelle pastori Päivi Pulakka. Jonka tilalle palkattiin pastori Sami Kivelä 16.5.2019 alkaen. Keskiselle alueelle, tarkemmin Malmin alueelle teologian maisteri ja hallintotieteiden maisteri Timo Laaninen. Eteläiselle alueelle, tarkemmin Viikin alueelle pastori Niina Pihlajamaa.

Kirkkoherra Heikki Arikka sekä projektipastorit esittelevät asiaa 8.9.20 kokouksessa ja käydään siitä keskustelua. Projektipastori Sami Kivelän laatima raportti liitteenä.

 

Liitteet

1

Projektipappityön 9 2018-2020 arviointi SK

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa