Dynasty tietopalvelu Haku RSS Helsingin seurakuntayhtymä

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://hsrky-fi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://hsrky-fi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Yhteinen kirkkoneuvosto
Pöytäkirja 27.08.2020/Pykälä 199

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

488/2019

 

199 §

Pääkaupunkiseudun seurakuntien yhteinen mediatoimitus - johtokunnan varajäsenen valitseminen vuoden 2020 loppuun

 

Päätösehdotus

Seurakuntayhtymän johtaja Juha Rintamäki

Yhteinen kirkkoneuvosto päättää esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että yhteinen kirkkovaltuusto päättää nimittää NN yhteisen mediatoimituksen johtokunnan jäsenen Kimmo Malinin henkilökohtaiseksi varajäseneksi nykyisen toimikauden loppuun eli vuoden 2020 loppuun.

 

Käsittely

Riitta Asikanius esitti ehdotettavaksi Tuulikki Vuorista. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Päätös

Yhteinen kirkkoneuvosto päätti esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se päättää nimittää Tuulikki Vuorisen yhteisen mediatoimituksen johtokunnan jäsenen Kimmo Malinin henkilökohtaiseksi varajäseneksi nykyisen toimikauden loppuun eli vuoden 2020 loppuun.

 

Selostus

Kimmo Malinin henkilökohtainen varajäsen Tiiu Pohjolainen on ilmoittanut esteellisyydestä luottamustehtäviensä hoitoon ja luopunut yhteisen median johtokunnan varajäsenyydestä aloitettuaan työt Malmin seurakunnan palveluksessa.

Pääkaupunkiseudun yhteinen media tarkoittaa Helsingin, Espoon ja Vantaan seurakuntayhtymien ja Kauniaisen suomenkielisen seurakunnan yhteistä

a) painettua seurakuntalehteä kolmena paikallisversiona,

b) verkkomediaa,

c) yhteisiä sosiaalisen median kanavia sekä

d) Jouluradiota kaikissa eri muodoissaan (FM, verkkokanavat, some).

Helsingin seurakuntayhtymän yhteinen kirkkovaltuusto valitsee johtokuntaan kerrallaan viisi jäsentä ja yhtä monta henkilökohtaista varajäsentä. Espoon ja Vantaan seurakuntayhtymät valitsevat molemmat kolme jäsentä ja yhtä monta varajäsentä. Yhteistyösopimukseen on kirjattu, että johtokunnan jäsenillä tulee olla median ja seurakuntatyön tuntemusta. Sopijaosapuolten viestintäpäälliköillä/-johtajilla, yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtajilla sekä hallinto-/yhtymän johtajilla on johtokunnassa läsnäolo- ja puheoikeus. Johtokunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Johtokunnan jäsenten valintaan vaikuttavat seuraavat asiat:

a) Asiantuntemus. Sopimukseen on kirjattu, että johtokunnan jäsenillä tulee olla median ja seurakuntatyön tuntemusta.

b) Sukupuolten tasa-arvoinen edustus hallintoelimissä. Valinnassa on otettava huomioon se, että toimielimessä tulee olla tasapuolisesti sekä naisia että miehiä (Laki naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta, 4 a §).

Johtokunnan nykyisten jäsenten toimikausi kestää vuodet 2019-2020. Uuden sopimuksen mukainen ja uuden johtokunnan valinta kaudeksi 2021-2022 tulee Helsingin seurakuntayhtymän luottamuselinten käsittelyyn syksyllä 2020.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa