Dynasty tietopalvelu Haku RSS Helsingin seurakuntayhtymä

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://hsrky-fi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://hsrky-fi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Yhteinen kirkkoneuvosto
Pöytäkirja 27.08.2020/Pykälä 193

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

493/2020

 

193 §

Helsingin seurakuntayhtymän, hautainhoitorahaston sekä testamentti- ja lahjoitusrahastojen rahavarojen sijoituskatsaus 01-06/2020

 

Päätösehdotus

Seurakuntayhtymän johtaja Juha Rintamäki

Yhteinen kirkkoneuvosto merkitsee tiedoksi raportoinnin Helsingin seurakuntayhtymän, hautainhoitorahaston sekä testamentti- ja lahjoitusrahastojen rahamääräisistä sijoituksista.

Käsittely

Esityslistan asianro. 4 käsiteltiin ennen asianroa 3.

 

Varainhoitaja Mikael Löfberg esitteli asiaa.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

 

Selostus

Sijoitustoiminnan ohjeen mukaan sijoituksista raportoidaan puolivuosittain yhteiselle kirkkoneuvostolle. Rahamääräisten sijoitusten raportoinnista vastaa hallintojohtaja. Seurakuntayhtymän päävarainhoitajana toimiva Mikael Löfberg/JAMAdvisor on kutsuttu yhteisen kirkkoneuvoston kokoukseen raportoimaan Helsingin seurakuntayhtymän, hautainhoitorahaston sekä testamentti- ja lahjoitusrahastojen rahamääräisistä sijoituksista. Sijoituksia koskevat raportit ovat esityslistan liitteenä.

Helsingin seurakuntayhtymän rahavarat on taloussäännön mukaan talletettava ja sijoitettava suunnitellusti siten, että riittävä tuottotaso saavutetaan riskit halliten. Seurakuntayhtymän sijoitustoiminnan piiriin kuuluva varallisuus muodostuu rahavaroista sekä muuhun kuin toimintaan käytettävistä kiinteistöistä ja osakehuoneistoista. Sijoituksien tarkoituksena on turvata seurakuntien sekä seurakuntayhtymän toiminnan edellytykset ja antaa aikaa sopeuttaviin toimenpiteisiin seurakuntayhtymän taloudellisten edellytysten muuttuessa. Varoja tarvitaan vastaisten investointien rahoittamiseen sekä seurakuntayhtymän maksuvalmiuden turvaamiseen. Sijoitusten tuotto on käytettävissä toiminnan ja investointien rahoittamiseen.

Seurakuntayhtymän varallisuuteen sisältyvät myös lahjoituksina ja testamenteilla saadut varat. Tällaiset varat merkitään seurakuntayhtymän kirjanpitoon erillisenä eränä. Myös nämä ns. toimeksiantojen varat kuuluvat seurakuntayhtymän sijoitustoiminnan piiriin.

Hautainhoitorahaston tehtävänä on tarjota monipuolisia ja luotettavia hautainhoitopalveluja Helsingin seurakuntayhtymän hautausmailla sekä ylläpitää niiden sovittu taso sekä jatkuvuus sijoittamalla rahaston varoja tuottavasti ja taloudellisesti riskit halliten. Hautainhoitorahaston toimintaa pyritään ensisijaisesti kattamaan hoitotoiminnasta saaduilla tuloilla. Toissijaisesti alijäämää katetaan sijoitustoiminnasta saaduilla tuloilla. Sijoitustoiminta turvaa sopimushautojen hoitotason ylläpitämistä, hautainhoitorahaston maksuvalmiuden sekä tarpeelliset investoinnit. Rahaston varoja ei saa käyttää muuhun kuin sen omiin tarkoituksiin. Rahaston rahavaroja ja muuta omaisuutta on hoidettava erillään seurakuntayhtymän hallinnassa olevasta omaisuudesta.

Sekä seurakuntayhtymän että hautainhoitorahaston varoja sijoitetaan korkoinstrumentteihin, osakkeisiin ja sijoitusrahastoihin sekä kiinteistöihin, asuin-, liikehuoneisto- sekä kiinteistöosakkeisiin. Käytännössä huomattava osa rahamääräisistä sijoituksista on ollut strukturoituja sijoituksia, joilla on pyritty varmistamaan sijoituksen pääoman suojausta. Koska jo kuluvana vuonna ja vuosina 2021-22 toteutuu merkittävä määrä investointimenoja, on investointimenojen maksuvalmiuden turvaamiseksi purettu strukturoituja sijoituksia helmikuussa 2020 ennen koronan aiheuttamaa pörssikurssien alenemista.  Ko. varat on talletettu korkorahastoihin, joista pääomia on vapautettavissa maksuvalmiuden tarpeiden mukaisesti. Seurakuntayhtymän muut kuin toiminnan käytössä olevat rakennukset ja huoneistot ovat luonteeltaan sijoituksia.

Liitteet

1

Helsingin seurakuntayhtymä_sijoitustoiminta H1 2020

2

HSY_Sijoituskatsaus salainen 2020-06-30

3

TR Sijoituskatsaus salainen 27082020

4

HHR Sijoituskatsaus salainen 27082020

5

JAM Kuluraportti 2019 salainen 27082020

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa