Dynasty tietopalvelu Haku RSS Helsingin seurakuntayhtymä

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://hsrky-fi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://hsrky-fi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Yhteinen kirkkoneuvosto
Pöytäkirja 11.06.2020/Pykälä 166

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

533/2019

 

166 §

Rohkeasti yhdessä - Modigt tillsammans -työskentelyn jatko 2020-21

 

Päätösehdotus

Seurakuntayhtymän johtaja Juha Rintamäki

Merkitään tiedoksi.

 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

 

Selostus

 

 Rohkeasti yhdessä –prosessi on jatkunut vallitsevasta Korona-tilanteesta huolimatta läpi kevätkauden 2020. Kuluneen kevään yleisenä tavoitteena on ollut eteneminen yhteisestä tilannekuvasta kohti yhteistä tavoitetilaa koskien yhteisten työmuotojen ja seurakuntien työnjakoa, toimintojen priorisointia ja yhteistyön tiivistämisen erilaisia muotoja.

Yhteisen tavoitetilan pohja-aineistoa on kerätty tammi-maaliskuussa kaikkia Helsingin seurakuntien ja yhteisten palveluiden toimijoita koskevilla Rohkeasti yhdessä –kuukausikysymyksillä, rovastikunnallisilla keskusteluilla sekä Tilannehuone-työskentelyillä ja kirkkoherrojen työskentelyillä. Maaliskuusta eteenpäin kaikki Rohkeasti yhdessä -työskentelyt on siirretty toistaiseksi virtuaaliseen Teams-ympäristöön. Osa suunnitelluista työskentelyistä on jouduttu perumaan Korona-tilanteen vuoksi.

Seurakuntayhtymän eri toimijoilta kevään aikana saadun palautteen perusteella syksyn 2020 ja kevään 2021 aikataulua on pyritty suunnittelemaan siten, että se huomioi poikkeustilanteen realiteetit, mutta edistää silti ripeästi välttämättömiä seurakuntien ja niiden yhteisten palveluiden toimintaedellytysten turvaamiseen liittyviä keskusteluja ja työskentelyjä.

Yhteisen tavoitetilan määrittämisen prosessia on kuvattu tarkemmin oheisen nuolikaavion avulla (ensimmäinen liite). Tavoitetilan pohja-aineiston kooste on yhteisen kirkkoneuvoston käytettävissä elokuun toisessa kokouksessa. Tämän jälkeen yhteinen kirkkoneuvosto voi halutessaan lähettää yhteisen tavoitetilan pohjaehdotuksen seurakuntaneuvostoille ja yhteisten palveluiden yksiköille lausuntoa varten viikoksi 37. Yhteinen kirkkoneuvosto voi käsitellä saatua palautetta lokakuussa ja lähettää esityksensä yhteisestä tavoitetilasta yhteiselle kirkkovaltuustolle, joka puolestaan voi päättää lopullisesta yhteisestä tavoitetilasta joko 12.11. tai 10.12.2020.

Yhteisen tavoitetilan lisäksi Rohkeasti yhdessä –prosessin aikana on hahmottunut muutamia selkeitä asiakokonaisuuksia, joiden yhteistä työstöä olisi syytä ensisijaisesti edistää. Myös kirkkoherrat ovat kevätseminaarissaan 18.-19.5.2020 ottaneet näihin kokonaisuuksiin kantaa ja toivoneet asioiden pikaista edistämistä. Asiakokonaisuudet ovat heikoimmassa taloudellisessa asemassa olevien seurakuntien sparraus ja vertaistukiryhmän perustaminen, alueellisen kiinteistöstrategian laatiminen, yhteisten palveluiden ja seurakuntien välisen työnjaon kehittäminen sekä erilaisten rakennemalliskenaarioiden luominen.

Edellisistä asiakokonaisuuksista alueellisen kiinteistöstrategian laadita on jo käynnistetty kiinteistöosaston johdolla. Rohkeasti yhdessä –ohjausryhmä on lisäksi päättänyt lähteä edistämään muita edellä mainittuja ehdotuksia seuraavasti (toinen liite):

1. Seurakuntayhtymän hallinto-osasto kutsuu kesäkuussa 2020 kokoon heikoimmassa taloudellisessa asemassa olevien seurakuntien kirkkoherroista koostuvan vertaistukiryhmän. Vertaistukiryhmä voi koostaa ja tuottaa materiaalia, jota myös toiset seurakunnat voivat tarvittaessa myöhemmin hyödyntää.

2. Seurakuntayhtymän johtoryhmä nimeää kesä-elokuussa 2020 Tilannehuone-työskentelyjen suunnitteluryhmät yhteisten palveluiden ja seurakuntien välisen työnjaon kehittämistä sekä erilaisten rakennemalliskenaarioiden luomista varten. Tarkoituksena on toteuttaa syys-marraskuussa sarja sekä avoimia että tietyille osallistujaryhmille suunnattuja Tilannehuone-työskentelyjä, joiden avulla etsitään yhteisiä ratkaisuehdotuksia olemassa oleviin haasteisiin. Liitteen kokonaisaikataulun mukaisesti syksyn 2020 työskentelyjen koosteet ja ehdotukset toimenpiteiksi palautuvat yhteisen kirkkoneuvoston käsittelyyn tammikuussa 2020.

 

Rohkeasti yhdessä –prosessissa pyritään näin jatkossakin varmistamaan yhteisen tavoitetilan toteutuminen ja kaikkien toimijoiden mahdollisuus osallistua itse prosessiin sen eri vaiheissa. Yhteisen suunnan ja painotusten löytäminen on kevään poikkeustilanteen valossa entistä tärkeämpää ja myös kiireellisempää.

Liitteet

18

Tavoitetilan määrittämisen prosessi YKN 11.6.2020

19

Rohkeasti yhdessä -prosessi 2020-2021

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa