Dynasty tietopalvelu Haku RSS Helsingin seurakuntayhtymä

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://hsrky-fi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://hsrky-fi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Yhteinen kirkkoneuvosto
Pöytäkirja 16.04.2020/Pykälä 111

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

73/2020

111 §

Selostus kriisirahaston käytöstä kriisiavustuksiin ja ruoka-pankkitoimintaan vuonna 2019 sekä esitys ruokapankkitoimintaan osoitettujen määrärahojen jaosta vuonna 2020

 

Päätösehdotus

 

Seurakuntayhtymän johtaja Juha Rintamäki

Yhteinen kirkkoneuvosto päättää

1)                     merkitä tiedoksi selvityksen kriisirahaston käytöstä kriisiavustuksiin ja ruokapankkitoimintaan 2019

2)                     tukea seurakuntien ruokapankkitoimintaa ja yhteisöllisiä ruokailuja kriisirahaston määrärahoista ( 3912410001) vuonna 2020 enintään seuraavilla summilla:

Haagan srk                         12 000 euroa

Herttoniemen srk                16 000 euroa

Kallion srk                            10 000 euroa

Kannelmäen srk                                       20 000 euroa

Lauttasaaren srk                   3 000 euroa

Malmin srk                           35 000 euroa

Matteus frs                           1 600 euroa

Mikaelin srk                         25 000 euroa

Munkkiniemen srk                7 000 euroa

Oulunkylän srk                                         20 000 euroa

Paavalin srk                        10 000 euroa

Petrus frs                             2 000 euroa

Pitäjänmäen srk                                        8 000 euroa

Roihuvuoren srk                 14 000 euroa

Tuomiokirkko srk                14 000 euroa

Vartiokylän srk                                          10 000 euroa

Vuosaaren srk                                          22 000 euroa

YS Erityisdiakonia             15 000 euroa

Waste&Feast                       7 000 euroa

 

3)                     ruokapankkiavustukset sekä yhteisöllisten ruokailujen järjestämisestä syntyneet kulut maksetaan seurakunnille todellisten kulujen
mukaan tositteita vastaan ja niiden maksamisesta päättää yhteisen seurakuntatyön johtaja.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

 

Selostus

Kriisiavustukset

Helsingin seurakuntayhtymän kriisirahasto on toiminut 1.5.1996 alkaen. Se on tarkoitettu yhteisen kirkkovaltuuston päätöksen mukaan kriisi- ja katastrofiapuun, ruokapankkitoimintaan sekä työllistämiseen ja työttömien omaehtoisen toiminnan tukemiseen.

Vuoden 2019 talousarvioon oli varattu yksityishenkilöille ja perheille myönnettäviin kriisiavustuksiin 90.000 euron määräraha (vuonna 2018 90.000 euroa, vuonna 2017 90 000 euroa, 2016 90 000 euroa, 2015 110.500 euroa, vuonna 2014 118.200 euroa, vuonna 2013 120.000 euroa).

Avustukset myönnetään kriisirahastosta seurakuntien diakoniatyöntekijöiden tekemien kirjallisten avustusanomusten perusteella. Vuonna 2019 kriisirahastolle lähetettiin 73 hakemusta. Myönteisiä avustuspäätöksiä 73. Myönteisen avustuspäätöksen saaneista 43 oli yhden hengen talouksia, muut perhemuodot 30). Avustuksen saaneista 18-29v 8 hakijaa, 30-65v 60 hakijaa ja yli 65v 5 hakijaa.

Hakijoiden ja myönteisten avustuspäätösten saaneiden jakauma eri seurakuntien mukaan hakemukset / myönteiset päätökset

Haaga 4 / 4

Herttoniemi 6 / 6

Johannes 1 / 1

Kallio 4 / 4

Kannelmäki 4 / 4

Lauttasaari 0

Malmi 7 / 7

Mikael 11 / 11

Munkkiniemi 4 / 4

Oulunkylä 3 / 3

Paavali 3 / 3

Pakila 2 / 2

Petrus 1 / 1

Pitäjänmäki 2 / 2

Roihuvuori 3 / 3

Tuomiokirkko 6 / 6

Töölö 0

Vartiokylä 1 / 1

Vuosaari 5 / 5

YS / ED 5 / 5

 

Ruokapankki

Vuoden 2019 talousarvioon oli merkitty ruokapankkitoimintaan 235 000 euron määräraha, joka jaettiin seurakunnille tehtyjen anomusten perusteella. Ruokapankkitoiminnan hyvityksiä seurakunnille maksettiin vuonna 2019 kaikkiaan 248 233 euroa, joka ylittää päätöksen mukaisen budjetoinnin 13 233 euroa. Vuoden 2019 talousarvio ehdotuksen ja ruokapankkitoiminnan määrärahasta vuodelle 2019 tehdyn päätöksen summat poikkeavat toisistaan. 

Seurakunnat ovat voineet hakea määrärahaa sekä osto-osoitusten myöntämiseen että yhteisöllisten ruokailujen järjestämiseen. Lähtökohtaisesti osto-osoituksiin varattu tuki ei ole anomuksissa vähentynyt alueella yhteisöruokailun käynnistämisen jälkeen.

Poikkeama selittyy yhteisöruokailutoiminnan erityisellä tukemisella, joka on vuositasolla nostanut ruokapankkitoimintaan anottuja määrärahoja. Vuoden 2019 osalta riittäviä vähennyksiä ei ole tehty suhteessa varattuun määrärahaan.

Seurakunnissa on enenevässä määrin ryhdytty käynnistämään yhteisöllisiä toimintatapoja toimintakulttuurin muutoksen kehittämistyön jälkeen. Köyhyys ja huono-osaisuus ilmenee usein myös osattomuutena. Yhteisön kannattelu koetaan monesti vahvempana kuin raha. Yhteisöruokailujen tukeminen on diakonian strateginen linjaus vuodesta 2015 alkaen.

Liitteissä anomukset vuodelle 2020 seurakunnittain ja päätösehdotukset. Päätösehdotuksissa on otettu huomioon seurakunnan alueella asuvan väestön määrä, alueen sosioekoniminen asema yhteiskunnassa sekä edellisen vuoden toteuma. 

Yhteisöruokailut ovat olleet korona-epidemian vuoksi suljettuina viikosta 11 lähtien toistaiseksi. Se vähentää seurakuntien talouden painetta ruokailujen järjestämisen osalta. Tehdyt vähennykset ja talousarvion tasaaminen vastaamaan paremmin sille myönnettyä budjetointia vastaa oletusarvoisesti kuluvan vuoden todellisia kuluja.

Ruokapankkimäärärahaa ei voi käyttää henkilöstön palkkaamiseen.

Liitteet

11

Anomukset 2020

12

Kriisirahasto 2019 tilastotietoa

13

Ruokapankkihakemukset 2015_2020

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa