Dynasty tietopalvelu Haku RSS Helsingin seurakuntayhtymä

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://hsrky-fi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://hsrky-fi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Pakilan seurakunnan seurakuntaneuvosto
Pöytäkirja 07.04.2020/Pykälä 28

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

159/2020

 

28 §

Seurakuntapastorin virkavapaus

 

Päätösehdotus

 

Seurakuntaneuvosto päättää puoltaa virkavapauden hyväksymistä seurakuntapastori Satu-Elina Ansakselle 1.4.-31.7.2020 väliseksi ajaksi. 

 

Päätös

Seurakuntaneuvosto päätti puoltaa virkavapauden hyväksymistä seurakuntapastori Satu-Elina Ansakselle 1.4.-31.7.2020 väliseksi ajaksi.

 

 

Selostus

Helsingin hiippakunnan tuomiokapituli on istunnossaan 10.4.2019 / 3 §

myöntänyt pastori Satu-Elina Ansakselle virkavapautta Pakilan seurakunnan

seurakuntapastorin virasta ajalle 1.4.2019–31.3.2020 Helsingin

seurakuntayhtymän määräaikaisen sairaalapastorin tehtävän hoitamista varten.

 

Pastori Satu-Elina Ansas anoo virkavapautta Pakilan seurakunnan

seurakuntapastorin virasta ajalle 1.4.2020–31.7.2020 toimiakseen Helsingin

seurakuntayhtymän sairaalasielunhoidossa, Auroran psykiatrisen sairaalan

sairaalapapin virkavapaan sijaisena.

 

Helsingin tuomiokapituli on myöntänyt virkavapautta Pakilan

seurakunnan seurakuntapastorin virasta ajalle 1.4.2020–22.4.2020 toisen

tehtävän hoitamista varten. Asia käsiteltiin suoraan tuomiokapitulissa näiden päivien osalta sen vuoksi, ettei Pakilan seurakunnan seurakuntaneuvosto kokoontunut maaliskuussa.

 

Virkavapaudesta päättää tuomiokapituli KJ 6:8 §:n mukaisesti:

 

KJ 6:8 §:n mukaisesti tuomiokapituli myöntää

a) vuosiloman, virkavapauden ja vapaa-ajan kirkkoherralle;

b) yli kahden kuukauden virkavapauden seurakunnan muulle papin viran

haltijalle;

 

Seurakuntaneuvoston on annettava lausunto Satu-Elina Ansaksen virkavapausanomusta koskien KJ 6:9 §:n mukaisesti:

 

c) virkavapauden ja vuosiloman tuomiokapitulin viranhaltijalle.

KJ 6:9 §:n mukaisesti seurakunnan papin viran haltijan on liitettävä

hakemukseensa kirkkoneuvoston tai seurakuntaneuvoston lausunto, jos hän

pyytää virkavapautta kahta kuukautta pitemmäksi ajaksi muun kuin sairauden

tai perhevapaan vuoksi.

 

Pakilan seurakunnan seurakuntaneuvosto puoltaa lausunnossaan virkavapautta Satu-Elina Ansakselle 1.4. -31.7.20 väliselle ja noudattaa siten päätöksessään seurakuntaneuvoston päätöksen 28/2015 (24.2.2015) linjauksia.

 

Virkavapautta koskevista linjauksista on keskusteltu neuvoston kokouksessa 11.3.2019 ja silloin linjausten muuttamiselle ei nähty tarvetta.

Satu-Elina Ansas on ollut virkavapaalla Pakilan seurakunnasta 1.9.2018 alkaen. 1.4.-31.7.20 virkavapauden myötä Satu-Elina Ansas on ollut Pakilan seurakunnan seurakuntapastorin virasta virkavapaalla 1 vuoden ja 11 kuukautta. 

 

 

Seurakuntaneuvoston päätös 28/2015 harkinnanvaraisia virkavapauksia koskien:

Harkinnanvaraisten virkavapauksien ja työlomien myöntämisessä noudatetaan seuraavia periaatteita:                                                                

·       yhdenjaksoinen työssäoloaika ennen vapaan alkamista on ollut vähintään 2-3- vuotta

·       edellisestä harkinnanvaraisesta virkavapaudesta on kulunut vähintään 2-3 vuotta

·       virkavapauden kesto on maksimissaan pääsääntöisesti yksi vuosi, perustellusta syystä kesto voi olla maksimissaan kaksi vuotta esim. silloin kun kyseessä on toisen tehtävän määräaikainen hoito

·       uuden työtehtävän koeaikaa varten ei myönnetä vapaata

·       työyksikössä ei pääsääntäisesti voi olla harkinnanvaraisia virkavapaita/työlomia yhtä aikaa usealla henkilöllä

·       virkavapaus ei aiheuta kohtuutonta haittaa työyksikön toiminnalle

·       edellä mainitusta palvelussuhteen kestolle asetetuista edellytyksistä huolimatta uudelle työntekijälle voidaan myöntää lyhyt virkavapaa/työloma korvaamaan lomapäiviä.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa