Dynasty tietopalvelu Haku RSS Helsingin seurakuntayhtymä

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://hsrky-fi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://hsrky-fi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Yhteinen kirkkoneuvosto
Pöytäkirja 25.02.2020/Pykälä 62

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

503/2020

 

62 §

Hyvään käytökseen sitoutuminen sekä toimintaohjeet työyhteisön ristiriitatilanteiden varalle

 

Päätösehdotus

Seurakuntayhtymän johtaja Juha Rintamäki

Yhteinen kirkkoneuvosto päättää

1)  että Helsingin seurakuntayhtymä sitoutuu organisaationa hyvään käytökseen

2)  hyväksyä liitteenä olevan hyvän käytöksen edistämiseen tähtäävän materiaalin, joka sisältää selostuksen hyvään käytökseen sitoutumisen käytännön toimenpiteistä sekä toimintaohjeet työyhteisön ristiriitatilanteiden varalle

3)                            lähettää ohjeen seurakuntaneuvostoille tiedoksi ja käsittelyä varten.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

 

Selostus

Vuonna 2018 hyväksytyissä Helsingin seurakuntayhtymän eettisissä ohjeissa todetaan, että hyvän työilmapiirin luominen ja ylläpitäminen ovat yhteisiä tehtäviä. Toimiva ja reilu työyhteisö, jossa kaikkien on hyvä työskennellä, syntyy keskinäisestä luottamuksesta, ihmisen arvostamisesta, aidosta välittämisestä, auttamishalusta sekä avoimesta yhteishengestä. Työpaikkakiusaaminen, syrjintä, häirintä tai muu sopimaton käyttäytyminen ei ole hyväksyttävää.

Liitteenä oleva asiakirja Hyvään käytökseen sitoutuminen ja toimintaohjeet työyhteisön ristiriitatilanteiden varalle antaa välineitä eettisissä ohjeissa kirjatuille toimivan ja reilun työyhteisön tavoitteiden toteuttamiselle. Ohjeessa on käsitelty muun muassa toimivan työyhteisön tunnusmerkkejä, kriisiytyvän työyhteisön tunnusmerkkejä sekä häirintään ja epäasialliseen käyttäytymiseen puuttumiskäytäntöjä.

Ohje korvaa seuraavat aiemmat ohjeistukset: ”Sääntö hyvän kohtelun edistämisestä työpaikalla sekä käytännön menettelytavat epäasiallisen kohtelun ehkäisemiseksi” ja ”Helsingin seurakuntayhtymän toimintamalli työyhteisön ristiriitatilanteiden varalle”. 

Ohjetta on käsitelty sekä yhteistyötoimikunnassa, johtajistossa, johtoryhmässä että kirkkoherrainkokouksessa.

Liitteet

18

HSRKY hyvään käytökseen sitoutuminen sekä toimintaohjeet ristiriitatilanteisiin

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa