Dynasty tietopalvelu Haku RSS Helsingin seurakuntayhtymä

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://hsrky-fi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://hsrky-fi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Yhteinen kirkkoneuvosto
Pöytäkirja 30.01.2020/Pykälä 21

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

493/2020

 

21 §

Helsingin seurakuntayhtymän, hautainhoitorahaston sekä testamentti- ja lahjoitusrahastojen rahavarojen sijoituskatsaus

 

Päätösehdotus

Seurakuntayhtymän johtaja Juha Rintamäki

Yhteinen kirkkoneuvosto merkitsee tiedoksi raportoinnin Helsingin seurakuntayhtymän, hautainhoitorahaston sekä testamentti- ja lahjoitusrahastojen rahamääräisistä sijoituksista.

 

Käsittely

Päävarainhoitaja ja hallintojohtaja selostivat asiaa.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

 

Selostus

Sijoitustoiminnan ohjeen mukaan sijoituksista raportoidaan puolivuosittain yhteiselle kirkkoneuvostolle. Rahamääräisten sijoitusten raportoinnista vastaa hallintojohtaja. Seurakuntayhtymän päävarainhoitajana toimiva Mikael Löfberg/JAMAdvisor on kutsuttu yhteisen kirkkoneuvoston kokoukseen raportoimaan Helsingin seurakuntayhtymän, hautainhoitorahaston sekä testamentti- ja lahjoitusrahastojen rahamääräisistä sijoituksista.

Helsingin seurakuntayhtymän rahavarat on taloussäännön mukaan talletettava ja sijoitettava suunnitellusti siten, että riittävä tuottotaso saavutetaan riskit halliten. Seurakuntayhtymän sijoitustoiminnan piiriin kuuluva varallisuus muodostuu rahavaroista sekä muuhun kuin toimintaan käytettävistä kiinteistöistä ja osakehuoneistoista. Sijoituksien tarkoituksena on turvata seurakuntien sekä seurakuntayhtymän toiminnan edellytykset ja antaa aikaa sopeuttaviin toimenpiteisiin seurakuntayhtymän taloudellisten edellytysten muuttuessa. Varoja tarvitaan vastaisten investointien rahoittamiseen sekä seurakuntayhtymän maksuvalmiuden turvaamiseen. Sijoitusten tuotto on käytettävissä toiminnan ja investointien rahoittamiseen.

Seurakuntayhtymän varallisuuteen sisältyvät myös lahjoituksina ja testamenteilla saadut varat. Tällaiset varat merkitään seurakuntayhtymän kirjanpitoon erillisenä eränä. Myös nämä ns. toimeksiantojen varat kuuluvat seurakuntayhtymän sijoitustoiminnan piiriin.

Hautainhoitorahaston tehtävänä on tarjota monipuolisia ja luotettavia hautainhoitopalveluja Helsingin seurakuntayhtymän hautausmailla sekä ylläpitää niiden sovittu taso sekä jatkuvuus sijoittamalla rahaston varoja tuottavasti ja taloudellisesti riskit halliten. Hautainhoitorahaston toimin-taa pyritään ensisijaisesti kattamaan hoitotoiminnasta saaduilla tuloilla. Toissijaisesti alijäämää katetaan sijoitustoiminnasta saaduilla tuloilla. Sijoitustoiminta turvaa sopimushautojen hoitotason ylläpitämistä, hautainhoitorahaston maksuvalmiuden sekä tarpeelliset investoinnit. Rahaston varoja ei saa käyttää muuhun kuin sen omiin tarkoituksiin. Rahaston rahavaroja ja muuta omaisuutta on hoidettava erillään seurakuntayhtymän hallinnassa olevasta omaisuudesta.

Sekä seurakuntayhtymän että hautainhoitorahaston varoja sijoitetaan korkoinstrumentteihin, osakkeisiin ja sijoitusrahastoihin sekä kiinteistöihin, asuin-, liikehuoneisto- sekä kiinteistöosakkeisiin. Käytännössä huomattava osa rahamääräisistä sijoituksista on strukturoituja sijoituksia, joilla on pyritty varmistamaan sijoituksen pääoman suojausta. Seurakuntayhtymän muut kuin toiminnan käytössä olevat rakennukset ja huoneistot ovat luonteeltaan sijoituksia.

 

Liitteet

1

Sijoitustoiminnan ohjeet

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa