Dynasty tietopalvelu Haku RSS Helsingin seurakuntayhtymä

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://hsrky-fi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://hsrky-fi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Yhteinen kirkkoneuvosto
Pöytäkirja 30.01.2020/Pykälä 31

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

547/2019

 

31 §

Anhållan om ersättning för skriftskolkostnader, Matteus församling/Matteus församlingenin anomus rippikoulukustannusten kattamiseksi

 

Beslutsförslag
Päätösehdotus

Samfällighetens direktör Juha Rintamäki

Gemensamma kyrkorådet

1)    avslår Matteus församlings ansökan, eftersom inget anslag för detta ändamål finns i budgeten för 2019 och 2020

2)    konstaterar att frågan om skriftskolornas attraktivitet är viktig och kommer att beaktas då nya principer för anslagsfördelningen bereds inom ramen för Modigt tillsammans -processen 

Yhteinen kirkkoneuvosto

1)    hylkää Matteus församlingenin anomuksen, koska vuoden 2019 ja 2020 talousarvioissa ei ole varattuna määrärahaa kyseessä olevaan tarkoitukseen

2)    toteaa, että rippikoulutoiminnan vetovoimaisuus on tärkeä asia, joka huomioidaan, kun seurakuntayhtymän määrärahan jakoperusteita uusitaan Rohkeasti yhdessä -hankkeen yhteydessä

 

Behandling
Käsittely

Efter diskussion ändrades p. 2 i beslutsförslaget: "konstaterar att frågan om skriftskolornas attraktivitet är en av de frågor som kommer att övervägas då nya principer för anslagsfördelningen bereds inom ramen för Modigt tillsammans –processen"

 

Keskustelun jälkeen päätösehdotuksen 2) kohta muutettiin: "toteaa, että rippikoulutoiminnan vetovoimaisuus on yksi asia, joka harkitaan, kun seurakuntayhtymän määrärahan jakoperusteita uusitaan Rohkeasti yhdessä -hankkeen yhteydessä"

Beslut
Päätös

Gemensamma kyrkorådet

1)   avslog Matteus församlings ansökan, eftersom inget anslag för detta ändamål finns i budgeten för 2019 och 2020

2)    konstaterade att frågan om skriftskolornas attraktivitet är en av de frågor som kommer att övervägas då nya principer för anslagsfördelningen bereds inom ramen för Modigt tillsammans -processen.

 

Yhteinen kirkkoneuvosto

1)    hylkäsi Matteus församlingenin anomuksen, koska vuoden 2019 ja 2020 talousarvioissa ei ole varattuna määrärahaa kyseessä olevaan tarkoitukseen

2)    totesi, että rippikoulutoiminnan vetovoimaisuus on yksi asia, joka harkitaan, kun seurakuntayhtymän määrärahan jakoperusteita uusitaan Rohkeasti yhdessä -hankkeen yhteydessä

 

Redogörelse
Selostus
    

Matteus församlingsråd anhöll med ett brev daterat 11.6.2019 om ett tilläggsanslag om 56 000 € för sin skriftskolverksamhet, som varit ovanligt populär.

Beredningen av budgeten för 2019 och 2020 har baserats på de fördelningsprinciper som kyrkofullmäktige fastställt. Enligt dessa principer höjs församlingarnas anslag på basis av andelen medlemmar i åldersgruppen 0-18 år. I budgeten ingår inte något annat särskilt anslag för församlingarnas skriftskolverksamhet.

Som ett led i Modigt tillsammans –processen kommer en arbetsgrupp att tillsättas hösten 2020 för att utreda hur principerna för församlingarnas anslag kunde förnyas. Finansieringen av skriftskolverksamheten kommer att beaktas i förslaget till nya fördelningsprinciper.

 

Matteus församlingenin seurakuntaneuvosto on osoittanut 11.6.2019 Helsingin seurakuntayhtymälle kirjeen, jossa se anoo 56 000 euron lisämäärärahaa rippikoulutoimintaan, jonka suosio on tavallista suurempi.

Vuoden 2019 ja 2020 talousarvioiden valmistelut ovat perustuneet yhteisen kirkkovaltuuston määrittämiin jakoperusteisiin. Perusteiden mukaan seurakuntien määrärahaa korotetaan 0-18-vuotiaiden osuuden perusteella. Talousarviossa ei ole osoitettu muuta erillistä määrärahaa seurakunnille rippikoulutoiminnan järjestämiseksi.

Seurakuntien määrärahojen jakoperusteiden uudistamista selvittämään tullaan asettamaan selvitysryhmä vuoden 2020 syksyllä osana Rohkeasti yhdessä -hanketta. Rippikoulutoiminnan rahoitus huomioidaan jakoperusteiden muutosesityksessä.

 

Liitteet

8

Ansökan om extra stöd för konfirmandverksamheten

9

Konfirmander 2017-2019 bilaga 1

10

Internationell skriftskola 2017 budget bilaga 2

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa