Dynasty tietopalvelu Haku RSS Helsingin seurakuntayhtymä

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://hsrky-fi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://hsrky-fi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Yhteinen kirkkoneuvosto
Pöytäkirja 16.01.2020 Pykälä 14


82/2019

 

14 §

Avustuksen myöntäminen International Evangelical Church (IEC) -seurakunnalle vuodelle 2019

 

Päätösehdotus

Seurakuntayhtymän johtaja Juha Rintamäki

Yhteinen kirkkoneuvosto päättää
1) myöntää 
IEC:lle hakemuksen mukaan avustusta vuodelle 2019 20.000 € 

2) että avustus merkitään kustannuspaikalle 3952900011 Yhteisen kirkkoneuvoston myöntämät erilliset avustukset. 

 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

 

Selostus

International evangelical church (IEC) on jättänyt avustusanomuksen 8.10.2019. Yhtymä on aikaisemmin tukenut seurakuntaa noin 20.000€ / vuosi sekä sisäisillä vuokrilla. Tälle vuodelle ei ole varattu yhtymän yleisavustuksissa määrärahaa IEC:lle. Osasyynä tähän oli, että se yhteistyöasioita ja tukitarpeita käsittelevä yhteistyöelin, jota YKN on edellyttänyt, ei ole kokoontunut. Yhteinen kirkkovaltuusto kiinnitti asiaan huomiota huhtikuussa 2019 ja hyväksyi ponnen jossa todetaan:  "Yhteinen kirkkovaltuusto velvoittaa yhteisen kirkkoneuvoston arvioimaan tuen palauttamista IEC:lle. Jos yhteistyöneuvotteluissa tulee esille, että IEC:lle ei löydy mielekkäitä vastuualueita, tukea vähennetään hallitusti ja asteittain". 

IEC:n ja seurakuntayhtymän välinen yhteistyö on edennyt vuoden aikana niin, että toivottu johtoryhmä on kokoontunut yhteisen seurakuntatyön johtajan johdolla ja käsitellyt IEC: kehittämistarpeita.  

IEC:n hakemus vastaa sitä mistä sovittiin johtoryhmän kokouksessa ja tästä syystä ehdotetaan että yhteinen kirkkoneuvosto palauttaisi tuen vuoden 2019 kohdalla, kuitenkin niin että vuokratukea ei makseta. Vuoden 2021 talousarvion valmistelun yhteydessä on syytä arvioida tuen tarpeellisuutta uudestaan. 

 

Liitteet

16

IEC avustusanomus