Dynasty tietopalvelu Haku RSS Helsingin seurakuntayhtymä

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://hsrky-fi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://hsrky-fi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Yhteinen kirkkoneuvosto
Pöytäkirja 16.01.2020 Pykälä 12


18/2019

 

                          

12 §

Inrättande av en ledande diakonitjänst vid Johannes församling Johtavan diakoniatyöntekijän viran perustaminen Johannes församling -seurakuntaan

 

Beslutsförslag
Päätösehdotus

Seurakuntayhtymän johtaja Juha Rintamäki

Gemensamma kyrkorådet föreslår att kyrkofullmäktige

1)    drar in den vakanta diakonitjänsten vid Johannes församling

2)    inrättar en ledande diakonitjänst vid Johannes församling per 1.2.2020. Tjänsten hör till kravgrupp 601.

 

Yhteinen kirkkoneuvosto esittää, että yhteinen kirkkovaltuusto

1)    lakkauttaa Johannes församling-seurakunnan avoimeksi jäävän diakonian viranhaltijan viran sekä

2)    perustaa Johannes församling-seurakuntaan johtavan diakoniatyöntekijän viran 1.2.2020 alkaen. Viran vaativuusryhmä on 601.

 

 

Beslut
Päätös

Beslutsförslaget godkändes.

                   Päätösehdotus hyväksyttiin.

 

Redogörelse
Selostus

Johannes församling har tre diakonitjänster. Då en diakonitjänstinnehavare går i pension, anhåller församlingsrådet om att den ifrågavarande tjänsten dras in och att i dess ställe en ledande diakonitjänst inrättas.

Den ledande diakonitjänsten motiveras med att man på så sätt kan skapa en tydlig struktur i diakoniarbetet och att den nya tjänsten också ger möjlighet att avancera inom församlingen.

Johannes församling-seurakunnassa on kolme diakonian viranhaltijan virkaa. Yhden diakonian viranhaltijan jäädessä eläkkeelle pyytää seurakuntaneuvosto viran lakkauttamista sekä johtavan diakoniatyöntekijän viran perustamista.

Johtavan diakoniatyöntekijän viran perustamista perustellaan sillä, että se luo selkeän rakenteen diakoniatyön organisoimiselle sekä mahdollistaa urakehityksen.

 

Bilaga
Liite

11

Beslut Församlingsrådet i Johannes församling 09.12.2019