Dynasty tietopalvelu Haku RSS Helsingin seurakuntayhtymä

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://hsrky-fi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://hsrky-fi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Yhteinen kirkkoneuvosto
Pöytäkirja 13.08.2020/Pykälä 180

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

83/2020

 

180 §

Ratkaisuvallan siirto: yhteisen seurakuntatyönjohtajan viranhaltijapäätös

 

Päätösehdotus

Seurakuntayhtymän johtaja Juha Rintamäki

Yhteinen kirkkoneuvosto päättää

1)    ottaa siirto-oikeuden nojalla käsiteltäväkseen yhteisen seurakuntatyön johtajan viranhaltijapäätöksen 90 § / 2020 (henkilöstöpäätös)

2)    käsitellä viranhaltijapäätöksellä ratkaistun asian.

Käsittely

Puheenjohtajana toimi varapuheenjohtaja Riitta Asikanius. Puheenjohtaja Jukka Pakarinen ja jäsen Kristiina Kartano poistuivat esteellisinä (HL 28.1 § 1 kohta).

Päätös

Yhteinen kirkkoneuvosto päätti

1)    ottaa siirto-oikeuden nojalla käsiteltäväkseen yhteisen seurakuntatyön johtajan viranhaltijapäätöksen 90 § / 2020 (henkilöstöpäätös)

2)    pysyttää yhteisen seurakuntatyön johtajan viranhaltijapäätöksen liitteen mukaisesti.

 

Selostus

Kirkkolain 10 luvun 5 §:ssä säädetään ratkaisuvallan siirtämisestä seuraavasti: Kirkkoneuvosto tai sen puheenjohtaja voi ohjesäännössä määrätyn ajan kuluessa siirtää johtokunnan ja 4 §:ssä mainitun luottamushenkilön tai viranhaltijan päättämän asian kirkkoneuvoston käsiteltäväksi. Kirkkoneuvosto voi tällöin kumota päätöksen tai muuttaa sitä taikka palauttaa asian uudelleen käsiteltäväksi.

Yhteisen kirkkoneuvoston ohjesäännön 4 luvun 11 §:ssä siirretään päätösvaltaa johtaville viranhaltijoille ja tarkastuspäällikölle. Johtavat viranhaltijat ja tarkastuspäällikkö päättävät mm alaisuudessaan toimivan, päällikkötasoa alemman henkilöstön palvelussuhteeseen ottamisesta. Yhteisen kirkkoneuvoston ohjesäännön 4 luvun 13 §:n mukaan 11 §:ssä tarkoitetut viranhaltijapäätökset on saatettava yhteisen kirkkoneuvoston tietoon ja yhteinen kirkkoneuvosto tai sen puheenjohtaja voi siirtää päätöksen yhteisen kirkkoneuvoston käsiteltäväksi.

Yhteisen kirkkoneuvoston ohjesäännön 4 luvun 13 §:ssä on määräykset päätösten toimittamisesta yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtajalle ja yhteiselle kirkkoneuvostolle. Jos yhteinen kirkkoneuvosto tai sen puheenjohtaja siirtää päätöksen yhteisen kirkkoneuvoston käsiteltäväksi, siirtämisestä tulee ilmoittaa asianomaiselle viranhaltijalle viimeistään siinä yhteisen kirkkoneuvoston kokouksessa, jossa päätös on saatettu yhteisen kirkkoneuvoston tietoon. Mikäli yhteisen kirkkoneuvoston kokousten väli on normaalia pitempi, siirtämisestä tulee ilmoittaa päätöksen tehneelle viranhaltijalle viiden päivän kuluessa siitä, kun asiaa koskeva ilmoitus tai päätösluettelon ote on saatettu yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan tietoon.

Kesäaikaan yhteisen kirkkoneuvoston kokousten väli on normaalia pidempi. Yhteinen kirkkoneuvosto on 11.6.2020 merkinnyt tiedoksi kesäaja viranhaltijapäätösten käsittelyohjeen. Ohjeen mukaan kesätauon aikana tehtyjen viranhaltijapäätösten luettelot toimitetaan yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtajalle kerran viikossa. Puheenjohtaja voi tarvittaessa pyytää koko viranhaltijapäätöksen nähtäväkseen. Puheenjohtajan tulee ilmoittaa siirtämisestä päätöksen tehneelle viranhaltijalle viiden päivän kuluessa siitä, kun asiaa koskeva ilmoitus tai päätösluettelon ote on saatettu puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan tietoon. 

Jos yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja on esteellinen, siirto-oikeuden käyttämisestä   kyseisen viranhaltijapäätöksen osalta päättää varapuheenjohtaja.

Yhteisen seurakuntatyön johtaja on 18.6.2020 tehnyt viranhaltijapäätöksen sairaalapastorin viran täyttämisestä.

Yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja ollessa esteellinen (osallisuusjäävi) varapuheenjohtaja on 22.6.2020 ilmoittanut sähköpostilla päätöksen tehneelle viranhaltijalle ja seurakuntayhtymän kirjaamoon, että käyttää siirto-oikeutta ja siirtää asian yhteisen kirkkoneuvoston käsiteltäväksi.

 

Liitteet

11

Paula Enckellin valinta sairaalapastorin virkaan 1.9.2020 alkaen tai sopimuksen mukaan

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa