Dynasty tietopalvelu Haku RSS Helsingin seurakuntayhtymä

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://hsrky-fi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://hsrky-fi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Paavalin seurakunnan seurakuntaneuvosto
Pöytäkirja 10.12.2019 Pykälä 141


333/2019

 

141 §

Seurakuntaneuvoston jäsen Eeva Vallisaaren aloite koskien seurakunnassa esillä pidettäviä esitteitä

 

Päätösehdotus

Kirkkoherra Kari Kanala

Seurakuntaneuvosto päättää, että Paavalinkirkossa ja Paavalin seurakunnan tiloissa pidetään jatkossa saatavilla vain seurakunnan itsensä, Helsingin seurakuntayhtymän ja evankelisluterilaisen kirkon tuottamaa esite- ym. materiaalia. Lisäksi esillä voidaan pitää niiden järjestöjen materiaalia, joita yhteisen kirkkovaltuuston päätöksellä tuetaan yhtymän kansainvälisen avun ja lähetystyön määrärahoista (tällä hetkellä Kirkon Ulkomaanapu, Suomen Lähetysseura, Suomen Pipliaseura ja Medialähetys Sanansaattajat) tai joiden toimintaprojekteissa oma seurakuntamme on mukana (esim. Ekumeenisen neuvoston organisoima vuosittainen vastuuviikko).

Käsittely

 

Päätös

Esityksen mukainen.

 

 

 

Selostus

Paavalinkirkossa jaossa olevat esitteet antavat ristiriitaisen kuvan siitä, mihin kirkkomme ja seurakuntamme on sitoutunut. Tällaisia ovat esimerkiksi esitteet, joita julkaisevat järjestöt vastustavat avoimesti naispappeutta. Paavalin seurakunta on syrjinnästä ja häirinnästä vapaa seurakunta. Seurakuntaneuvosto on linjannut, että seurakunnan ja erityisesti Paavalinkirkon tulee olla ns. turvallinen tila kaikille. Turvallisessa tilassa kaikki häirintä on ehdottomasti kiellettyä. Häirintää on mikä tahansa toiminta, joka välillisestikin luo vihamielistä ja epämiellyttävää ilmapiiriä.

Seurakuntaneuvosto pitää ehdottoman tärkeänä, että järjestöt, joiden toimintaa tuemme esimerkiksi esitteiden esilläpidon kautta, jakavat sen arvopohjan, jonka myös Helsingin yhteinen kirkkovaltuusto on linjannut lähetystyön ja kansainvälisen diakonian määrärahojen jakoperusteissaan. Esimerkiksi suhtautuminen naisten pappeuteen ja yhdenvertaisuusperiaatteiden noudattamiseen on tällainen arvokysymys. Järjestöt voivat toimia vapaasti mutta meillä ei seurakuntana ole velvoitetta jakaa niiden toimintaa edistävää materiaalia.

Tämän mukaisesti esille Paavalinkirkkoon tulee jatkossa laittaa vain sellaisten järjestöjen materiaalia, jotka ovat yksiselitteisesti sitoutuneet kaikkien vähemmistöjen oikeuksien ja tasa-arvon edistämiseen sekä koti- että ulkomaisessa toiminnassaan.

 

Eriävä mielipide

Jäsen Helena Laavi jätti kirjallisen eriävän mielipiteen Eeva Vallisaaren aloite-ehdotuksesta.