Dynasty tietopalvelu Haku RSS Helsingin seurakuntayhtymä

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://hsrky-fi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://hsrky-fi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Yhteinen kirkkoneuvosto
Pöytäkirja 24.10.2019 Pykälä 316


51/2019

 

316 §

Kiinteistöosaston varastossa Lauttasaaren kirkossa varastoidun irtaimiston poistaminen irtaimistokirjanpidosta ja sen myyminen, ohjaaminen uudelleenkäyttöön tai hävittäminen (ei koske arvoesineitä, taide-esineistöä eikä kirkollista esineistöä)

 

Päätösehdotus

Seurakuntayhtymän johtaja Juha Rintamäki

Yhteinen kirkkoneuvosto päättää

1.                     että Lauttasaaren kirkkoon varastoidut Helsingin seurakuntayhtymän käytöstä poistetut huonekalut, urut, soittimet, soitinten osat, laitteet, sisustuselementit, valaisimet, valaisinten osat ja kalusteet voidaan poistaa irtaimistokirjanpidosta, myydä, ohjata uudelleenkäyttöön tai hävittää seuraavilla prosesseilla:

 

a.                     huutokaupattavaksi soveltuvat artikkelit annetaan Huutokauppa Helanderin välityksellä myytäväksi seuraavan prosessin mukaisesti:

i. Huutokauppa Helander laatii käytöstä poistettujen ja myytävien artikkeleiden luettelon minimihintoineen

ii.                      kiinteistöjohtaja hyväksyy myytävien artikkeleiden luettelon hintoineen ja/tai kustannuksineen

iii.                     artikkelit myydään julkisella huutokaupalla Huutokauppa Helanderin toimesta

iv.                     huutokaupalla saadut myyntituotot kirjataan tilille 381500 (Irtaimiston ja kaluston myynti) sen jälkeen, kun saadusta kauppahinnasta on pidätetty Huutokauppa Helanderin veloittama provisio ja muut kustannukset (hinnasto on liitteessä myyntiprosessinkuvaus)

v.                      tilityslaskelman yhteenveto tuodaan yhteiselle kirkkoneuvostolle tiedoksi

 

b.                     artikkelit, joita ei ole huutokaupattu annetaan Pa-Ri Materia Oy:n välityksellä ohjattavaksi uudelleenkäyttöön tai hävitettäväksi seuraavan prosessin mukaisesti:

i. Pa-Ri Materia Oy suorittaa katselmuksen ja tekee sen pohjalta kustannusarvion tai tarjouksen

ii.                      kiinteistöjohtaja hyväksyy kustannusarvion tai tarjouksen

iii.                     Pa-Ri Materia Oy myy uudelleen käytettävän irtaimiston julkisessa verkkokaupassa tai myymälöissään. Vaihtoehtoisesti irtaimisto lajitellaan, hyödynnetään komponentteina tai toimitetaan jatkokäyttöön uusioraaka-aineena tai energiana

iv.                     saadut tuotot kirjataan tilille 381500 (Irtaimiston ja kaluston myynti) tai mahdolliset hävityksestä johtuvat kustannukset merkitään tilille 447000 (Muut palvelut)

v.                      kohdekohtainen myynti- tai kustannusraportti tuodaan yhteiselle kirkkoneuvostolle tiedoksi

 

2.                     valtuuttaa kiinteistöjohtajan hyväksymään yllä mainitut myyntitoimeksiannot sekä käytöstä poistettujen ja myytävien artikkeleiden luettelon hintoineen ja kustannuksineen.

 

3.                     antaa kiinteistöosastolle luvan luovuttaa artikkelit Huutokauppa Helanderille tai Pa-Ri Materia Oy:lle edelleen välitettäviksi

 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

 

Selostus

Huutokauppa Helander:

Seurakuntien tiloista luopumisten ja tilojen uudistamisten myötä on Helsingin seurakuntayhtymälle kertynyt varastoihin runsaasti erilaista käytöstä poistettua irtaimistoa, jolla on jonkin verran taloudellista arvoa, mutta jolle ei löydy käyttökohteita seurakunnissa. Varastoidussa irtaimistossa on kiinni hyödyntämätöntä taloudellista pääomaa, joka pystytään tehokkaimmin vapauttamaan myymällä tavarat huutokaupalla.

Lauttasaaren kirkon varastotila täytyy tyhjentää varsin nopeasti, koska kyseinen seurakuntayhtymän käytössä ollut noin 140 m² suuruinen tila poistuu varastokäytöstä kirkon tulevan peruskorjauksen seurauksena. Huutokauppa Helander noutaa kaikki myytävät artikkelit yhdellä kertaa kiinteistöosaston valvomana, eikä myyntiprosessi näin ollen vaadi seurakuntayhtymän henkilöstöresursseja arvioinnin, luetteloinnin, valokuvaamisen, markkinoinnin, esittelyn ja myytyjen tavaroiden luovuttamisen suhteen toisin kuin tällä hetkellä myyntikanavana toimivan Kiertonet.fi-sivuston kautta (Yhteisen kirkkoneuvoston päätös §41 1.2.2018).

Huutokauppa Helander on vuodesta 1994 toiminut huutokauppakamari, jonka kautta myydään esimerkiksi huonekaluja, valaisimia, design- ja taide-esineistöä, maalauksia, koruja ja monenlaisia keräilykohteita. Sekä myyjä- että ostaja-asiakkaisiin kuuluu yksityishenkilöiden lisäksi useita viranomaisia, julkisia tahoja ja yhteisöjä. Huutokauppa Helanderilla järjestetään vuosittain noin 30 salihuutokauppaa, joihin voi tulla paikan päälle, tehdä ennakkotarjouksen luettelon kautta, jättää puhelintarjouksen tai osallistua verkossa. Osa kohteista on esillä myös kansainvälisten huutokauppatalojen käyttämässä Invaluable -palvelussa, jolla on kuukausitasolla noin kolme miljoonaa uniikkia kävijää. Näin ollen Huutokauppa Helander tarjoaa kansainvälisen ostajakunnan, joten erityisesti maailmanlaajuista arvostusta nauttivien suomalaisten design-valaisimien ja -huonekalujen kohdalla on mahdollista saavuttaa korkeampi myyntihinta kuin edellä mainitun Kiertonet.fi-sivuston kautta.

Lauttasaaren kirkossa varastoitujen, myös tunnettujen suunnittelijoiden valaisimien, valaisinten osien ja huonekalujen minimihintojen määrittelemiseen on viisasta käyttää Huutokauppa Helanderin tarjoamaa asiantuntijuutta, jota Kiertonet.fi-sivusto ei pysty tarjoamaan.

Markkinavuoropuhelua käytiin myös kahden muun julkisen sektorin kanssa toimineen huutokauppatahon kanssa (Pa-Ri Materia Oy ja Annmaris Huutokauppakamari), mutta joko tilaajan ja tarjoajan tämänhetkiset intressit eivät kohdanneet tai Huutokauppa Helanderin tarjoama palvelukokonaisuus arvioitiin paremmin sopivaksi tilaajan tarpeisiin huutokaupattavan irtaimiston osalta.

Pa-Ri Materia Oy:

Kun seurakuntien toimitiloja uudistetaan tai toimitiloista luovutaan, päätyy erityisesti käyttökelpoisia toimistokalusteita usein hävitettäväksi. Kalusteiden lisäksi lähes kaikki toimistoympäristössä oleva irtain on sellaista, jota Pari-Materia Oy yrittää ohjata uudelleenkäyttöön ja näin toteuttaa jätelain etusijaisjärjestystä korkeimmalla mahdollisella tasolla. Tuotteet, joilla ei ole taloudellista arvoa tai joita ei saada uudelleenkäytettyä lajitellaan, hyödynnetään komponentteina tai toimitetaan jatkokäyttöön uusioraaka-aineena tai energiana.

Pa-Ri Materia Oy:n päivittäinen toiminta perustuu pitkälti katselmuksiin ja niiden pohjalta tehtävään kustannusarvioon tai tarjoukseen, joihin olennaisesti vaikuttavat aikataulu, kiinteistön olosuhteet, välimatkat ja kalusteiden/tuotteiden ikä, kunto ja värimaailma.

Nykyisenä myyntikanavana toimivan Kiertonet.fi-sivuston kautta myyntiin laitetut toimistokalusteet ovat lähes poikkeuksetta jääneet ilman tarjouksia ja päätyneet yksiköiden hävitettäväksi, eikä kiertotalous toimistokalusteiden osalta ole sitä kautta toteutunut toivotulla tavalla.

Tällä hetkellä Lauttasaaren kirkon toimistoirtaimisto uusitaan peruskorjauksen seurauksena käytännössä kokonaan, minkä lisäksi toimitilat täytyy tyhjentää peruskorjauksen tieltä tehokkaasti. Pa-Ri Materia Oy noutaa uudelleenkäytettävän irtaimiston yhdellä kertaa kiinteistöosaston valvomana, eikä uudelleenkäyttöprosessi näin ollen vaadi seurakuntayhtymän henkilöstöresursseja luetteloinnin, valokuvaamisen, markkinoinnin, esittelyn ja uudelleenkäytettävien kalusteiden luovuttamisen suhteen.

Myös nykyisenä myyntikanavana toimiva Kiertonet.fi-sivusto esitellään kyseisellä Sitran listalla yhtenä Suomen inspiroivimmista kiertotalouden yritysesimerkeistä, joten Pa-Ri Materia Oy:n kanssa toteutettavan yhteistyön myötä Helsingin seurakuntayhtymä vahvistaisi entisestään Kirkon ympäristödiplomin mukaista toimintaa sekä tukisi EU:n ja Suomen valtion kiertotalouden kehittämisen ja lisäämisen tavoitteita.

 

Liitteet

18

Huutokauppa Helander tarjous

19

Huutokauppa Helander Myyntiprosessin kuvaus