Dynasty tietopalvelu Haku RSS Helsingin seurakuntayhtymä

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://hsrky-fi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://hsrky-fi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Yhteinen kirkkoneuvosto
Pöytäkirja 24.10.2019 Pykälä 313


597/2019

 

313 §

Palkkausmääräysten soveltaminen Helsingin seurakuntayhtymässä

 

Päätösehdotus

Seurakuntayhtymän johtaja Juha Rintamäki

Yhteinen kirkkoneuvosto päättää hyväksyä liitteenä olevan ohjeen palkkausmääräysten soveltamisesta Helsingin seurakuntayhtymässä.

Käsittely

Hallintojohtaja Juha Tuohimäki täsmensi, että palkkausmääritysohjeen menettelykuvauksessa tarkoitetut hallintojohtajan viranhaltijapäätökset tuodaan tiedoksi yhteiseen kirkkoneuvostoon siirto-oikeuden käyttämisen harkintaa varten.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

 

Selostus

Soveltamisohje perustuu Kirkon virka- ja työehtosopimusmääräyksiin sekä yhteisen kirkkoneuvoston palkkauksen määräytymisestä tekemiin päätöksiin. Ohjetta sovelletaan kirkon yleisen palkkausjärjestelmän soveltamispiirissä oleviin kuukausipalkkaisiin työsopimussuhteisiin työntekijöihin sekä viranhaltijoihin koko seurakuntayhtymässä.

Soveltamisohjeessa kuvataan palkan määräytymistä ja sitä koskevaa päätöksentekomenettelyä eri tilanteissa, mm. uuden tehtävän ollessa kyseessä tai silloin, kun tehtävän sisältö on muuttunut olennaisesti. Ohjeessa linjataan myös esimerkiksi viransijaisten palkkauksen määräytymistä sekä palkkion maksamista työelämässä oppimisen ja harjoittelun ohjauksesta.

Palkkaustyöryhmä on kokouksessaan 12.9.2019 käsitellyt ohjetta ja tehnyt esityksen seuraavista kohdan 3 a) uusista palkkalinjauksista liittyen peruspalkan tarkistamiseen silloin, kun työntekijä hoitaa oman tehtävän ohessa toista olennaisesti vaativampaa tehtävää.

Oman tehtävän ohella hoidettava lisätyö = viranhaltijalle ja työntekijälle, joka tilapäisesti määrätään hoitamaan toisen viranhaltijan/työntekijän tehtäviä, voidaan maksaa 5-10 % hoidettavan tehtävän peruspalkasta. Edellytyksenä on, että lisätehtävä on olennaisesti vaativampi ja muutos kestää yli neljä viikkoa.

Ns. yhdyshenkilötehtävät ja muut lisätehtävät = merkittävästä ja olennaisesti vaativuutta lisäävästä tehtävästä maksettava palkanlisä on enintään 1-7 % peruspalkasta. Tehtävään ei liity esimiesvastuuta.

Palkkausmääräysten soveltamisohje on käsitelty kirkkoherrainkokouksessa 1.10.2019.

 

Liitteet

13

Palkkausmääräysten soveltamisohje 6.9.2019