Dynasty tietopalvelu Haku RSS Helsingin seurakuntayhtymä

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://hsrky-fi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://hsrky-fi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Yhteinen kirkkoneuvosto
Pöytäkirja 10.10.2019 Pykälä 293


9/2019

 

293 §

Eron myöntäminen Anna-Riitta Kässille kirkkovaltuuston jäsenyydestä

 

Päätösehdotus

Seurakuntayhtymän johtaja Juha Rintamäki

Yhteinen kirkkoneuvosto päättää esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että tämä

1)    myöntää eron Anna-Riitta Kässille kirkkovaltuuston jäsenyydestä 12.9.2019 lukien;

2)    toteaa, että Anna-Riitta Kässin tilalle yhteisen kirkkovaltuuston jäseneksi 12.9.2019 alkaen tulee Mio Kivelä toimikauden jäljellä olevaksi ajaksi.

 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

 

Päätöshistoria

Yhteinen kirkkoneuvosto 12.9.2019 258 §

Päätösehdotus

Seurakuntayhtymän johtaja Juha Rintamäki

Yhteinen kirkkoneuvosto päättää esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että tämä

1)    myöntää eron Anna-Riitta Kässille kirkkovaltuuston jäsenyydestä 12.9.2019 lukien;

2)    toteaa, että Anna-Riitta Kässin tilalle yhteisen kirkkovaltuuston jäseneksi 12.9.2019 alkaen tulee Mio Kivelä toimikauden jäljellä olevaksi ajaksi.

Käsittely

Keskustelun jälkeen esittelijä poisti asian esityslistalta.

Päätös

Asia poistettiin esityslistalta.

 

 

 

Selostus

Anna-Riitta Kässi on pyytänyt eroa yhteisen kirkkovaltuuston jäsenyydestä 26.8.2019 päivätyllä eroanomuksella. Eroanomuksen peruste on henkilökohtaiset syyt. Yhteinen kirkkoneuvosto poisti asian esityslistalta 12.9.2019. Asiasta haluttiin lisäselvitys. Anna-Riitta Kässi on toimittanut pyydetyn lisäselvityksen 24.9.2019. Estettä eron myöntämiselle ei ole.

Kirkkolain 23 luvun 4 § 2 mom. mukaan luottamustoimesta voi erota pätevästä syystä.

Kirkkolain 23 luvun 6 § 1 mom. mukaan seurakuntavaaleilla valitun luottamushenkilön osalta eron myöntämisestä päättää se toimielin, jonka jäsen luottamushenkilö on.

Kirkkolain 23 luvun 7 § 2 mom. säätää, että jos seurakuntavaaleilla valitulle luottamushenkilölle myönnetään ero, hän tilalleen kutsutaan varajäsen.

 

Liitteet

10

Anna-Riitta Kässi eroanomus luottamustehtävistä