Dynasty tietopalvelu Haku RSS Helsingin seurakuntayhtymä

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://hsrky-fi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://hsrky-fi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Haagan seurakunnan seurakuntaneuvosto
Pöytäkirja 09.12.2019/Pykälä 121

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

181/2019

 

121 §

Seurakuntapastorin virkavapaa-anomus ja viransijaisuuden täyttö

 

Päätösehdotus

 

Haagan seurakuntaneuvosto päättää

1.                     puoltaa pastori Marjut Mularin virkavapaa-anomusta kolmannen seurakuntapastorin virasta ajalle 3.2.2020-31.1.2021,

2.                     pyytää Helsingin tuomiokapitulilta viranhoitomääräystä Haagan seurakunnan kolmannen seurakuntapastorin viransijaisuuteen (palkkaluokka 601) ajalle 3.2.2020-31.1.2021 TM, pastori Minna Kumpukalliolle (varalle TM, pastori Essi Aalto).

Käsittely

 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Pykälä tarkastettiin kokouksessa.

 

 

 

Selostus

Seurakuntapastori Marjut Mulari anoo Helsingin tuomiokapitulilta virkavapautta tehtävästään ajalle 3.2.2020-31.1.2021. Virkavapauden peruste on perhevapaa. Virkavapaa-anomus liitteenä.  

Työsopimuslaki 4, 1§: ”Työntekijällä on oikeus saada vapaaksi työstä sairausvakuutuslaissa tarkoitetut äitiys-, erityisäitiys-, isyys- ja vanhempainrahakaudet. Työntekijällä on oikeus pitää vanhempainvapaa enintään kahdessa osassa, joiden tulee olla vähintään 12 arkipäivän pituisia.”

Työsopimuslaki 4, 3§: ”Työntekijällä on oikeus saada hoitovapaata lapsensa tai muun hänen taloudessaan vakituisesti asuvan lapsen hoitamiseksi, kunnes lapsi täyttää kolme vuotta.”

Koska pastori Mularin tehtävänkuvassa on yhtäläisyyksiä pastori Lahtisen tehtävänkuvan kanssa (Sunnuntai kirkolla, sosiaalinen media) ja aikataulullisesti tehtävän aloitus sijoittuu myös alkuvuoteen, on tässä yhteydessä tarkoituksenmukaista hyödyntää jo Sami Lahtisen virkavapaan yhteydessä käynnistettyä rekrytointiprosessia ja esittää tuomiokapitulille virkamääräyspyyntö samasta hakijajoukosta, samoja haastatteluja hyödyntäen.

Pastori Lahtisen viransijaisuutta varten haastateltujen lisäksi kirkkoherra haastatteli samasta hakijajoukosta kaksi muuta pappia, Minna Kumpukallion ja Essi Aallon. Haastatteluyhteenveto liitteenä.

Haastatelluista Minna Kumpukallio osoittautui tehtävään soveltuvimmaksi. Hänellä on vahvaa kokemusta paitsi yleisestä seurakuntatyöstä, myös oppilaitostyöstä sekä tapahtumien tuottamisesta sekä sosiaalisen median hyödyntämisestä seurakuntatyössä. Essi Aalto osoitti haastattelussa myös vahvaa soveltuvuutta haettuun tehtävään.

Liitteet

6

Mulari virkavapaahakemus

7

Seurakuntapastori täydentävä haastatteluyhteenveto

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa