Dynasty tietopalvelu Haku RSS Helsingin seurakuntayhtymä

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://hsrky-fi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://hsrky-fi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Haagan seurakunnan seurakuntaneuvosto
Pöytäkirja 07.10.2019 Pykälä 93


176/2019

 

93 §

Kirkkokolehteja 2020 valmistelevan työryhmän nimeäminen

 

Päätösehdotus

 

Nimetään työryhmä valmistelemaan ehdotus niistä vuoden 2020 pyhäpäivinä kannettavista kolehdeista, joiden kohde on seurakunnan päätettävissä.

 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin. Työryhmään valittiin kirkkoherran lisäksi Anne Heikkinen ja Pauliina Alanko.

 

 

 

Selostus

Kirkkojärjestyksen 2 luvun 8 § mukaan kirkkoneuvosto tai seurakuntaneuvosto vahvistaa suunnitelman niistä päiväjumalanpalveluksissa kannettavista kolehdeista, joista ei ole määrätty kirkkolain 22 luvun 2 §:n 1 momentin 9 kohdan mukaisesti. Mainitussa kirkkolain kohdassa säädetään, että kirkkohallituksen tehtävänä on määrätä, mihin yleisiin tarkoituksiin kolehteja on päiväjumalanpalveluksessa kannettava.

Seurakunnassa tulee laatia suunnitelma vuoden aikana koottavista kolehdeista. Suunnitelman tulee sisältää kirkkohallituksen ja tuomiokapitulin päättämät kolehdit.

Liitteenä Kirkkohallituksen yleiskirje 11/2019 (Vuoden 2020 kirkkokolehdit)

Liitteet

4

11_2019 Vuoden 2020 kirkkokolehdit