Dynasty tietopalvelu Haku RSS Helsingin seurakuntayhtymä

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://hsrky-fi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://hsrky-fi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Haagan seurakunnan seurakuntaneuvosto
Pöytäkirja 07.10.2019 Pykälä 95


181/2019

 

94 §

Seurakuntapastorin virkavapaa-anomus

 

Päätösehdotus

 

Seurakuntaneuvosto päättää

1.                     puoltaa Sami Lahtisen virkavapausanomusta ajalle 23.12.2019-6.1.2021,

2.                     julistaa haettavaksi seurakuntapastorin viransijaisuuden (palkkaluokka 601) Sami Lahtisen virkavapauden ajaksi sekä

3.                     nimetä haastattelutyöryhmään kirkkoherra Heikki Nenosen sekä seurakuntapastori Sami Lahtisen.

Käsittely

Käytiin keskustelu haastattelutyöryhmän kokoonpanosta. Kirkkoherra Heikki Nenonen muutti esitystään päätösehdotuksen kohdan 3 osalta. Aapo Kiilunen teki vastaesityksen. Suoritettiin äänestys työryhmän kokoonpanosta näiden kahden ehdotuksen välillä.

 

Heikki Nenosen ehdotus: Nimetään haastattelutyöryhmään Heikki Nenonen, seurakuntapastori Sami Lahtinen ja yksi seurakuntaneuvoston jäsen.  Ääniä 5.

Aapo Kiilusen ehdotus: Nimetään haastattelutyöryhmään kirkkoherra Heikki Nenonen ja seurakuntapastori Sami Lahtinen.  Ääniä 10.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin esityslistassa olleen alkuperäisen esityksen mukaisesti.
Tämä pykälä tarkastettiin kokouksessa.

 

 

 

Selostus

Seurakuntapastori Sami Lahtinen anoo Helsingin tuomiokapitulilta palkatonta virkavapautta virastaan ajalle 23.12.2019-6.1.2021. Virkavapauden syy on hoitovapaa. Virkavapausanomus liitteenä.

Työsopimuslaki 4, 3§: ”Työntekijällä on oikeus saada hoitovapaata lapsensa tai muun hänen taloudessaan vakituisesti asuvan lapsen hoitamiseksi, kunnes lapsi täyttää kolme vuotta.”

Koska työsopimuslain kriteerit täyttyvät Sami Lahtisen kohdalla, hänellä on lakisääteinen oikeus anomaansa virkavapauteen. Seurakuntaneuvosto voi puoltaa anomusta ja päätöksen tekee hiippakunnan tuomiokapituli.

Pastori Lahtisen tehtävään tarvitaan sijainen virkavapaan ajaksi ja budjetissa on siihen osoitettu varat. Liitteenä hakuilmoitus.

Liitteet

5

Seurakuntapastorin hakuilmoitus

6

Virkavapaa Lahtinen

 

 

181/2019

 

95 §

Diakonin opintovapaa-anomus

 

Päätösehdotus

 

Seurakuntaneuvosto päättää myöntää diakoni Elisabeth Bariskinille opintovapaata 3.2.2020-31.12.2020 sosionomin ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon suorittamista varten.

Käsittely

 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

 

Selostus

Diakoni Elisabeth Bariskin anoo opintovapaata 3.2.2020-31.12.2020 väliseksi ajaksi ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon Laurea-ammattikorkeakoulussa. Liitteenä virkavapaa-anomus.

Opintovapaalaki 4§: ”Työntekijällä, jonka päätoiminen palvelussuhde samaan työnantajaan yhdessä tai useammassa jaksossa on kestänyt yhteensä vähintään vuoden, on jäljempänä säädetyin rajoituksin oikeus saada opintovapaata saman työnantajan palveluksessa viiden vuoden aikana yhteensä enintään kaksi vuotta.”

Bariskinin palvelussuhde Helsingin seurakuntayhtymään on alkanut 1.2.2006 joten hän on oikeutettu opintovapaaseen.

Elisabeth Bariskinin tehtävää hoitamaan tarvitaan mahdollisesti sijainen. Seurakuntaneuvosto käynee tässä yhteydessä keskustelun sijaisuuteen liittyvistä kysymyksistä.

Liitteet

7

Opintovapaa Bariskin