Dynasty tietopalvelu Haku RSS Helsingin seurakuntayhtymä

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://hsrky-fi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://hsrky-fi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Haagan seurakunnan seurakuntaneuvosto
Pöytäkirja 09.09.2019 Pykälä 81


180/2019

 

81 §

Seurakuntapastorin viran täyttäminen

 

Päätösehdotus

 

Seurakuntaneuvosto päättää pyytää Helsingin hiippakunnan tuomiokapitulilta virkamääräystä TM, pastori Marjut Mularille (varalle TM, pastori Iiro Salminen) Haagan seurakunnan kolmannen seurakuntapastorin virkaan (palkkaluokka 601) 1.10.2019 alkaen toistaiseksi.

Käsittely

Sari Mäkimattila teki vastaehdotuksen, että virkamääräystä pyydetään Iiro Salmiselle.

 

Suoritettiin äänestys, jossa ääniä annettiin yhteensä 15. Äänet jakautuivat seuraavasti: Heikki Nenosen ehdotus 13 ja Sari Mäkimattilan ehdotus 2 ääntä.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

 

 

 

Selostus

Kokouksessaan 3.6.2019 seurakuntaneuvosto päätti asettaa Haagan seurakunnan kolmannen seurakuntapastorin viran julkisesti haettavaksi. Seurakuntaneuvosto valitsi keskuudestaan valintatyöryhmän valmistelemaan hakuprosessia. Työryhmään valittiin Signe Jauhiainen, Sari Mäkimattila, Ilari Rantakari ja Heikki Nenonen. Hakuilmoitus liitteenä.

Määräaikaan 5.7.2019 mennessä virkaan ilmoittautui 24 hakijaa (hakijayhteenveto liitteenä). Hakijoista neljä kutsuttiin valintatyöryhmän haastatteluun: Pirkko Järvinen, Marjut Mulari, Iiro Salminen ja Katri Uutela. Haastatteluun liittyi myös ennakkotehtävä.

Haastattelut toteutettiin yksilöhaastatteluina Huopalahden kirkolla 19.8.2019. Valintatyöryhmä päätyi äänin 3-1 esittämään Marjut Mularia haettavaan virkaan. Äänet jakautuivat siten, että Heikki Nenonen, Signe Jauhiainen ja Ilari Rantakari olivat Marjut Mularin kannalla, Sari Mäkimattila Iiro Salmisen kannalla. Liitteenä oleva haastatteluyhteenveto ja valmistelutyöryhmän lausunto perusteluineen jaetaan kokouksessa.

Kokonaisarvion ja näyttöjen perusteella Marjut Mulari osoittautui hakijoista parhaiten tehtävään soveltuvaksi. Hänellä on monipuolinen kokemus papin perustyöstä, erinomainen toimintaympäristön tuntemus sekä parhaat näytöt ja selkeimmät visiot kirkollisesta tapahtumatuotannosta. Lisäksi hänellä on laajaa verkostoitumisosaamista ja –näyttöä ja hän on todistanut vahvan osaamisensa sosiaalisen median hyödyntämisessä papin työssä.

Liitteet

17

Seurakuntapastori hakuilmoitus

18

Seurakuntapastori_hakemusyhteenveto

 

 

175/2019

 

82 §

Kirkkoherranpäätökset

 

Päätösehdotus

 

Merkitään tiedoksi.

 

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

 

 

 

Selostus

Seurakuntaneuvostolle toimitetaan mahdollista siirtämistä varten kirkkoherran (OS 8§) tekemien päätösten päätösluettelo 6/2019 

Liitteet

19

Kirkkoherranpäätökset päätösluettelo