Dynasty tietopalvelu Haku RSS Helsingin seurakuntayhtymä

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://hsrky-fi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://hsrky-fi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Haagan seurakunnan seurakuntaneuvosto
Pöytäkirja 09.09.2019 Pykälä 77


186/2019

 

77 §

Haagan seurakunnan talous- ja toimintasuunnitelma vuosille 2020 – 2022

 

Päätösehdotus

 

Seurakuntaneuvosto käy lähetekeskustelun ja hyväksyy talous- ja toimintasuunnitelman vuosille 2020-2022 liitteiden mukaisesti.

 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

 

 

 

Selostus

Seurakuntaneuvoston tulee laatia ehdotus Haagan seurakunnan toiminta- ja taloussuunnitelmasta, joka kattaa vuosien 2020-2022 toiminta- ja taloussuunnitelman sekä siihen liittyvän vuoden 2019 talousarvion.  Työalat ovat valmistelleet suunnitelmat kesän aikana ja kirkkoherra on tehnyt ehdotuksen niiden pohjalta.

Helsingin seurakuntayhtymän seurakunnissa ja yhtymän yksiköissä on viety läpi toimintakulttuurin muutos vuosina 2016-2018.  Vuodelle 2019 myönnettiin lisämäärärahaa, josta Haagan seurakunnan osuus oli 194 990€, varsinaisen toimintamäärärahan ollessa 1 312 730€. Vuoden 2020 tilanne varsinaisen toimintamäärärahan osalta lähes identtinen vuoden 2019 kanssa (määräraha 1 307 029€), mutta koska lisämääräraha poistuu ja sen sijaan seurakunnille myönnettävä kehittämis- ja sopeuttamismääräraha on 80 893€, määräraha kokonaisuudessaan on 119 798€ kuluvaa vuotta pienempi (ilman tilamäärärahaa kehys vuodelle 2020 on 1 387 922€, kun se 2019 oli 1 507 720€). Muutos on 7,9%. 

Seurakunnan talousarvion kehys tilamääräraha mukaan lukien vuodelle 2020 on 1 697 286€ (liite) (2019 kehys on 1806 803€). Vuodelle 2020 laadittu taloussuunnitelma on yhteensä 1 697 722€.

Haagan seurakunnan toiminta- ja taloussuunnitelma 2020 on tiivistynyt kuvalliseen muotoon ”Haagan seurakunta 2020” (liite). Helsingin seurakuntayhtymässä on laadittu ohjeet ja kysymykset sanallisen TTS:n laatimiseen (liite). Näiden uusien ohjeiden mukaisesti työalat ovat laatineet sanalliset toimintasuunnitelmat (liite).

Liitteenä on myös sanallinen koko seurakunnan TTS 2020, jossa tärkeimpänä painopistealueena on Sunnuntai kirkolla –tapahtuman toteuttaminen kerran kuussa kaikkien työalojen yhteistyönä. Painopisteinä ovat myös vahva jalkautuminen koko seurakunnan alueelle, erityisesti Pohjois-Haagaan ja Lassilaan ja lisäksi seurakunnan läsnäolon ja vaikuttavuuden kasvu sosiaalisessa mediassa.

Tarkempia tietoja budjetista, työalojen toimintasuunnitelmista ja tulos osastotasoittain sekä tuloslaskelma ovat liitteinä (liite).

Liitteet

1

Haagan seurakunnan taloustilanne syyskuu 2019

2

Toiminta- ja taloussuunnitelman valmisteluohje 2020

3

Tililajikohtainen arvio Haaga 2020

4

Talousarviokehys Haagan seurakunta 2020

5

Haagan seurakunnan 2020 strategia

6

TTS 2020 diakonia

7

TTS 2020-2022 Kasvatus

8

TTS Aikuistyö 2020

9

TTS Lähetys 2020

10

TTS Tiedotus ja viestintä 2020

11

TTS Musiikki 2020-2022

12

TTS Suntiot 2020

13

TTS 2020 Haagan seurakunta

14

Tuloslaskelma Haaga 2020

15

Suunnitelma vuosille 2020 – 2022 kertyneiden varojen käytöstä